بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری


بررسی رابطه مدیریت سود با چرخه

مدیریت سود و رابطه آن با چرخه عمر شرکت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره در مرکز توجه مدیران قرار دارد. انگیزه و هدف اصلی مدیران از مدیریت سود، رسیدن به سطح بالایی از سود است و رسیدن به این هدف، با آنالیز کامل چرخه عمر محصول و بهبود آن همراه است. به عبارت بهتر مدیریت سود نوعی دست‌کاری به وسیله مدیران برای رسیدن به اهداف خاص و از پیش تعیین شده است. چرخه عمر محصول نیز مسیر تولید رشد بلوغ تا پایان هر محصول را نشان می‌دهد. با بررسی مدیریت سود در رابطه با چرخه عمر محصول، می‌توان استراتژی مناسبی برای بازاریابی موفق محصول، تنظیم کرد.

مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود نوعی استفاده و برداشت و قضاوت شخصی مدیران از ارزش‌های مالی شرکت است که با هدف ایجاد تغییرات سازمان یافته انجام می‌شود. آرتور لویت رئیس پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مدیریت سود را این طور تعریف می‌کند:

«مدیریت سود عملی است که باعث می‌شود سود گزارش شده، انعکاسی از خواسته‌های مدیریت باشد تا عملکرد بنیادی شرکت.»

مدیریت سود یکی از کارهای تأثیرگذار بر فرآیند گزارش‌گیری مالی مؤسسه است. هدف از مدیریت سود، کسب سود شخصی است. به عبارت بهتر از مدیریت سود برای تغییر گزارش‌های مالی و گمراه کردن سهامداران استفاده می‌شود؛ طوری که سهامداران را درباره عملکرد اساسی سازمان به اشتباه بیندازند یا این سهامداران را با قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری است تحت تأثیر قرار دهند. به عبارت بهتر مدیریت سود، نوعی عملکرد منفی است و باعث کاهش اعتبار و تضعیف گزارش‌های مالی می‌شود.

مرد تاجر در حال نشان دادن توسعه سود و رشد کسب و کار

مرد تاجر در حال نشان دادن توسعه سود و رشد کسب و کار

روش‌های مدیریت سود

مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از 2 شیوه زیر برای مدیریت سود استفاده می‌کنند:

1- روش حسابداری تعهدی که با محاسبه عملکرد شرکت و آشنایی با پیشامدهای و به صورت نقدی انجام می‌شود. در این روش زمان انجام معامله اهمیتی ندارد.

2- تغییر دادن و عوض کردن روش‌های حسابداری

انگیزه مدیران از مدیریت سود

مدیریت سود نوعی دست‌کاری است که به وسیله مدیران برای تغییر گزارش‌گیری مالی از قضاوت‌های شخصی خود استفاده می‌کنند. از آنجا این کار بسیار چالش‌برانگیز است و مخاطراتی به دنبال دارد تا زمانی که انگیزه و دلیل کافی برای انجام آن وجود نداشته باشد مدیران دست به مدیریت سود نمی‌زنند. اهداف و انگیزه مدیران از مدیریت سود را می‌توان در عوامل زیر پیدا کرد:

 1. رسیدن به مقاصد خاصی مانند افزایش بازده سهام
 2. ایجاد شرایط خاص برای تأمین مالی بهتر شرکت
 3. افزایش قیمت سهام در اولین عرضه عمومی
 4. جلوگیری از تخلف در قراردادهای بدهی
 5. عوامل و دلایل سیاسی
 6. کاهش میزان پرداخت تعلق گرفته به شرکت
 7. اطلاع‌رسانی و دادن گزارش به سرمایه‌گذاران

فرایند رشد کسب و کار

فرایند رشد کسب و کار

1) رسیدن به مقاصد خاص

گاهی هدف مدیران از مدیریت سود رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده‌ای و خاص است. این اهداف می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1- دریافت پیش بینی‌های مختلف تحلیل گران اقتصادی درباره وضعیت شرکت

2- برآورد روند سوددهی قبلی شرکت و ارزیابی سود آینده

2) افزایش بازده سهام

یکی از انگیزه‌های مدیران برای مدیریت سود افزایش بازده سهام است. هدف افزایش بازده سهام را در این 3 مورد می توان پیدا کرد:

 1. ایجاد جریان باثبات برای سوددهی و افزایش تأثیرگذاری بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت
 2. توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن شرکت
 3. جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بازار

3) شرایط تأمین مالی بهتر برای شرکت

مدیران برای نمایش دادن شمایی از آینده شرکت، قبل از حضور در بازار سرمایه برای تأمین مالی از مدیریت سود استفاده کنند. هدف از این کار را می توان در این موارد جستجو کرد:

 • مدیریت سود افزاینده شرکت
 • کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران با هدف رضایت آن‌ها از بازدهی کم
 • کاهش هزینه سرمایه
 • افزایش مدیریت سود تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شرکت
 • افزایش قیمت سهام یا اوراق بدهی افزایش یافته
 • کاهش هزینه انتشار تبلیغات و تأمین مالی

مرد تاجر در حال رسم گراف کسبو کار و تجزیه و تحلیل مالی

مرد تاجر در حال رسم گراف کسبو کار و تجزیه و تحلیل مالی

4) افزایش قیمت سهام در اولین عرضه عمومی شرکت

برای افزایش قیمت عرضه اولیه سهام، مدیران اقدام به مدیریت سود می‌کنند. از آنجا که قیمت ارزش عرضه اولیه سهام معلوم نیست، برای تعیین قیمت احتمالی سهام عرضه اولیه از این روش استفاده می‌شود. تقاضا برای عرضه اولیه سهام بستگی به برداشت بازار از وضعیت آینده شرکت دارد و مدیریت سود روشی است که تقاضا را افزایش می‌دهد.

5) عدم تخلف از قراردادهای بدهی

اعتباردهندگان منابع مالی برای اختصاص منابع برای شرکت نیازمند این هستند که از بازپرداخت اصل پول و سود آن توسط شرکت مطمئن شوند. دادن اعتبار به شرکت‌ها نوعی ریسک از سوی اعتباردهندگان است. آن‌ها برای کنترل ریسک مفادی را در قرارداد ذکر می‌کنند. از جمله این مفاد:

 1. سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت از میزان مشخصی نباید کمتر باشد.
 2. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد و مرز مشخصی بیشتر شود.

6) انگیزه های سیاسی

گاهی مدیران با انگیزه‌های سیاسی کاری می‌کنند که در معرض دید کاربران قرار بگیرند. شرکت‌ها را از منظر جلب توجه برای کاربران به 3 دسته تقسیم می‌کنند:

 1. شرکت‌های بسیار بزرگ چون فعالیتشان بر روی افراد زیادی مؤثر است.
 2. شرکت‌هایی که در صنایع استراتژیک فعال هستند مانند شرکت نفت و گاز
 3. شرکت‌هایی که به صورت انحصاری یا شبه انحصاری هستند هدف این شرکت‌ها مدیریت سود به گونه‌ای است که کمتر در معرض دید باشند.

تجارت و پول در کسب و کار

تجارت و پول در کسب و کار

7) کاهش مالیات پرداختی

کاهش دادن میزان مالیات پرداختی برای بسیار از شرکت‌ها بسیار مؤثر و مهم است. مدیران از هر راهکاری استفاده می‌کنند بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تا به مدیریت سود کاهنده دست پیدا کنند. مهم است که برای کاهش میزان مالیات اعداد حسابداری مدیریت شود تا به هدف برسد.

8) اطلاع دادن به سرمایه‌گذاران

میزان علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بستگی به برداشت آنها از وضعیت آینده شرکت دارد. سرمایه‌گذاران با استفاده از سود دوره جاری از وضعیت آینده شرکت به خوبی آگاه می‌شوند. از سوی دیگر بسیاری از اطلاعات درباره میزان سوددهی خالص آینده شرکت، محرمانه بوده و قابلیت افشا ندارد. مدیران شرکت با مدیریت کردن سود، میزان رشد سود و تداوم آن را به سرمایه گذران نشان می‌دهند.

9) تابعیت از قوانین و مقررات

مدیران شرکت‌ها برای تابعیت از برخی قوانین و مقررات دولتی نیازمند به مدیریت سود هستند.

رابطه مدیریت سود با چرخه عمر محصول

رابطه مدیریت سود بر چرخه عمر محصول بر این پایه استوار است که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مانند سایر موجودات زنده روزی به دنیا آمده، رشد کرده و به بلوغ و تعالی رسیده و به افول می‌رسند.

منحنی عمر شرکت نشان‌دهنده دوره‌های مختلف حیات شرکت است. چرخه عمر شرکت به استفاده کنندگان این امکان را می‌دهد که ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت نیازهای جاری و آنی شرکت به دست بیاورند.

جلسه انفجار فکری برای کسب و کار در حال رشد و سود بیشتر

جلسه انفجار فکری برای کسب و کار در حال بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری رشد و سود بیشتر

چرخه عمر محصول چیست؟

منظور از چرخه عمر محصول زمان مورد انتظاری است که از طراحی اولیه تا پایان عمر محصول یا خارج شدن از رده را نشان می‌دهد. چرخه عمر محصول 4 بخش دارد:

 1. مرحله عرضه و معرفی محصول
 2. مرحله رشد و محصول
 3. مرحله بلوغ محصول
 4. بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری
 5. مرحله افول محصول

شرکت‌های مختلف با مدیریت سود در هر مرحله ارزش محصول را به حداکثر رسانده و برای رسیدن به سوددهی بیشتر قدم برمی‌دارند.

1) آشنایی با مرحله معرفی محصول introduction

معرفی محصول مخصوصاً وقتی برای بار اول است که عرضه شده و به بازار معرفی می‌شود اهمیت زیادی دارد. عبور از مرحله معرفی محصول و رسیدن به مرحله افزایش فروش با سرعت کمی پیش می‌رود. در این محله میزان سوددهی محصول تازه عرضه شده بسیار پایین و کم است.

2) مرحله دوم رشد شرکت Growth

شرکت‌ها پس از عبور معرفی به مرحله رشد می‌رسند. این مرحله با رشد و پیشرفت شرکت همراه بوده و منتهی به شکوفایی آن می‌شود. در مرحله رشد عموماً شرکت‌ها به سوددهی رسیده و به فکر افزایش سرمایه برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود هستند. در این دوره سازمان‌ها انعطاف‌پذیر و غیر قابل کنترل خواهند بود.

سرمایه گذاری دیجیتال برای سود بیشتر

سرمایه گذاری دیجیتال برای سود بیشتر

3) مرحله بلوغ Maturity

شرکت‌ها در مرحله بلوغ به شکوفایی و بالندگی رسیده‌ و انگیزه بالایی برای افزایش سود با فعالیت‌های واقعی شرکت را دارند. در این مرحله تولیدات شرکت کاملاً پاسخگوی نیاز بازار بوده و نقدینگی شرکت به بالاترین حد خود می‌رسد. جالب است بدانید در مرحله بلوغ، تأمین مالی شرکت از طریق فعالیت‌های درون‌سازمانی انجام می‌شود. در مرحله بلوغ کنترل بیشتری روی فعالیت‌های سازمان وجود داشته و انعطاف‌پذیری هم بیشتر خواهد شد.

4) مرحله افول و پایان Decline

مرحله افول روزگار نهایی عمر شرکت‌ها است. فناوری دنیای روز باعث کاهش فروش شده و شرکت‌ها مجبور به تغییر رویه سرمایه و ساختار شرکت هستند. در مرحله افول، دوران رشد شرکت به سر رسیده و مدیران برای ادامه حیات شرکت باید وارد گردونه دشوارتری شوند وگرنه از بین می‌روند. در این مرحله فرصتی برای رشد وجود ندارد و شاخص‌های سودآوری و نقدینگی روند نزولی پیدا می‌کنند.

سؤالات متداول

چگونه مدیران شرکت از مدیریت سود استفاده می‌کنند؟

‌مدیریت سود اقداماتی در راستای استانداردهای مورد قبول حسابداری است که برای رسیدن به سود مورد نظر انجام می‌شود.

چرخه عمر محصول در بازاریابی چه تاثیری دارد؟

‌از چرخه عمر محصول برای تعیین استراتژی مدیریت استفاده می‌شود.

چرخه عمر در کسب و کارهای آنلاین چه اهمیتی دارد؟

‌کسب و کارهای آنلاین برای جذب مشتری بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بیشتر و تبدیل آنها به مشتریان وفادار و افزایش فروش و دوام بیشتر و رشد برند خود از استراتژی چرخه عمر محصول استفاده می‌کنند.

بررسی مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

هنگامی که نوبت به سرمایه‌گذاری برای آینده شما می‌رسد، مسیرهای بی‌شماری برای طی کردن وجود دارند. تعداد بسیار بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری زیادی سهام در بازار سرمایه وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید. با اینکه هیچ فرمول عمومی و کلی برای موفقیت همه افراد در این زمینه وجود ندارد، اما شاید یک قاعده باشد که بر اساس بررسی‌های آماری، نتایج بهتری به دنبال داشته است: نگاه بلند مدت در بورس مزایای بسیاری دارد که سرمایه‌گذاران دارای استراتژی کوتاه‌مدت از آن‌ها محروم هستند. در این مقاله به بررسی مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چرا استراتژی بلندمدت، غیر قابل انکارترین، هوشمندانه‌ترین و آسان‌ترین مسیر دستیابی به سود در بازار سرمایه است.

مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بررسی چندین دهه بازده تاریخی گروه‌های دارایی نشان می‌دهد که سهام، تقریباً از همه طبقات دارایی دیگر بهتر عمل کرده است. در یک دوره 87 ساله از سال 1928 تا 2015، نرخ بازگشت سرمایه در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک، به طور متوسط 5/9% در سال بوده است. این رقم را با بازده 5/3 درصدی اسناد خزانه مقایسه کنید. بازارهای نوظهور دارای بالاترین پتانسیل بازده در بازارهای سهام هستند، اما درجه ریسک بالایی نیز دارند. هرچند نوسانات کوتاه‌مدت جذابیت بالایی دارند، اما به لحاظ آماری، تنها 12 تا 13 درصد متوسط بازده سالانه را کسب کرده‌اند.

فرار از بالا و پایین سرمایه ‌گذاری در بورس

بازار بورس یک نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت است. این موضوع تا حدودی به این دلیل است که گاهی 10 تا 20 درصد ارزش سهام طی یک دوره زمانی کوتاه افت می‌کند و این اصلاً مسئله غیرمعمولی نیست. یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌ گذاری بلند مدت در بورس این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند تأثیر چنین نوساناتی را کاهش داده و بازدهی سهام خود را در بلندمدت ارتقا دهند. سرمایه‌گذارانی که استراتژی بلندمدت را برای خود انتخاب می‌کنند، یک بازه زمانی چند ساله، یا حتی چند دهه‌ای را برای خود انتخاب می‌کنند. از نظر آماری سهامی که دارای ریسک‌های بالا هستند، درمقایسه با همتایان کم‌ریسک خود بازدهی بالاتری دارند. با نگاهی به بازده بازار سهام از دهه 1920 تا امروز می‌بینیم که سرمایه‌گذاران S&P 500 در یک دوره زمانی 20 ساله دچار زیان قابل‌توجهی نشده‌اند. حتی با در نظر گرفتن بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مشکلاتی مانند رکود بزرگ، دوشنبه سیاه، حباب فناوری و مالی و غیره در بورس نیویورک نیز، سرمایه‌گذاران توانستند پس از گذشت 20 سال، حداکثر سود خود را حفظ کنند. اگرچه نتایجی که در گذشته به دست آمده‌اند، تضمینی برای بازده بالای نگاه بلند مدت در بورس در سال‌های آینده نیست، اما نشان می‌دهد که اگر به سهام به اندازه کافی فرصت داده شود، می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

سرمایه‌گذاران زمان‌سنج‌های بازاری ضعیفی هستند

یکی از ایرادهای اساسی و ذاتی رفتار سرمایه‌گذاران، گرایش به احساسات است. بسیاری از افراد ضمن اطلاع از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس تا قبل از شروع روند سقوط بورس، خود را سرمایه‌گذار بلندمدت می‌دانند. اما با بروز بحران، از ترس زیان‌های بیشتر، سرمایه‌ خود را پس می‌گیرند. بسیاری از همین سرمایه‌گذاران در هنگام شروع دوره بازگشت سهام و آغاز روند اصلاح بازار، دیگر قادر به خرید آن سهام نیستند و درست زمانی که بیشترین دستاوردها حاصل می‌شود، خود را عقب می‌کشند. این رفتار «خرید در قیمت بالا، فروش در قیمت پایین» پرخطرترین رفتاری است که می‌تواند بازدهی سرمایه افراد را به شدت کاهش دهد. سرمایه‌گذارانی که بیش از حد به بورس توجه دارند، تمایل دارند با صرف وقت بیش از حد در بازار، و انجام معاملات پی در پی احتمال موفقیت خود را کاهش دهند. در صورتی که یک استراتژی ساده خرید و نگهداری طولانی‌مدت سهام نتایج به مراتب بهتری خواهد داشت.

نرخ پایین‌تر مالیات بر سود سرمایه

سرمایه‌گذاری که طی یک سال، سهامی را خریده و می‌فروشد، سودهای دریافتی را به عنوان درآمد عادی دریافت می‌کند. بسته به درآمد ناخالص تعدیل شده فرد (AGI)، این نرخ مالیات ممکن است تا 35% نیز باشد. در صورتی که مالیات سود حاصل از خرید سهامی که بیش از یک سال از خرید آن گذشته باشد، حداکثر 20% است. سرمایه‌گذارانی که در طبقات مالیاتی پایین‌تر قرار دارند، حتی ممکن است واجد شرایط نرخ مالیات صفر درصد برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود باشند. این مسئله، یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس است.

ترکیب کردن کارها به نفع شما است

خرید سهام برای بلند مدت به شما امکان می‌دهد تا از سرمایه‌گذاری مجدد سود خود (به عنوان مثال سود سهام خود)، در طول زمان برای ایجاد پتانسیل سود بیشتر استفاده کنید. زمان، بزرگترین دوست شما به عنوان یک سرمایه‌گذار است. حتی اگر سهام شما تنها 3% رشد کرده و این رشد به مبلغ سرمایه‎‌گذاری شما اضافه شود، تفاوت عمده‌ای در سرمایه نهایی شما ایجاد خواهد کرد. به عنوان نمونه، کسب بازده 3 درصدی، آن هم با فرض توقف رشد سهام یا سودهی آن، سرمایه شما را هر 33 سال، دو برابر خواهد کرد. در صورتی که با خرید تعداد بیشتری از همان سهام، میزان سرمایه‎‌گذاری خود را افزایش دهید، تقریباً طی کمتر از 10 سال، سرمایه شما دو برابر خواهد شد!

سرمایه ‌گذاری بلند مدت در بورس برای همه ساده است

یکی از بزرگترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. لازم نیست حتماً وارن بافت باشید تا بتوانید یک سبد خوب برای خود جمع کرده و به مدت 10، 20 یا 50 سال آن را نگه دارید. مطمئناً شما کاملاً هم بدون اشتباه نخواهید بود، اما نگران نباشید، حتی بزرگترین سرمایه‌گذاران نیز در یک سوم مواقع اشتباه می‌کنند. با اتخاذ استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت دیگر هیچ مشکلی بابت یادگیری سبک‌های مختلف تجاری، پلتفرم‌ها، ابزارهای تحلیل و غیره نخواهید داشت، زیرا شما یک «معامله‌گر» فعال نیستید.

شب‌ها راحت می‌خوابید!

یکی از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که به شما امکان می‌دهد شب‌ها آسوده بخوابید. اگر سهام شما یک روز ریزش کند یا روز بعد با سرعت بالایی صعود کند، لازم نیست هر روز صبح زود از خواب بیدار شوید و دلایل نوسان آن را رمزگشایی کنید. اگر شرکت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید، شرکت‌های معتبری باشند، نوسانات آن هم موقتی است و روند کلی آن صعودی خواهد بود.

به سادگی می‌توانید اشتباهات خود را اصلاح کنید

نکته‌ای که درباره احتمال اشتباه همه افراد، حتی سرمایه‌گذاران بزرگ گفتیم را به یاد دارید؟ یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس این است که به شما امکان می‌دهد بعضی از اشتباهات خود، یا حتی همه آن‌ها را اصلاح کنید. البته این بدان معنا نیست که بی‌گدار به آب بزنید و سهام هر شرکتی را بدون شناخت و آگاهی بخرید و مدت‌ها هم در آن باقی بمانید. بلکه باید سهام شرکت‌هایی که رشد قدرتمندی داشته‌اند، یا مدل‌های تجاری آن‌ها هنوز دست نخورده است و در یک بازه زمانی موقتی دچار بحران شده‌اند شناسایی کرده و وارد سهام آن شوید. از طریق استفاده از استراتژی سرمایه‌ گذاری بلند ‌مدت قادر خواهید بود بیشتر اشتباهات سرمایه‌گذاری خود را حذف کنید.

کاهش هزینه کارمزدها

وقتی یک تاجر فعال هستید، هزینه کارمزد کارگزاری‌ها نقش زیادی در میزان درآمد کلی شما دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت، هر ساله هزاران دلار صرف پرداخت کارمزدهای انجام معاملات خود می‌کنند. یکی از مزایای سرمایه گذاری طولانی مدت در بورس این است که نهایتاً یک یا دو بار در سال، به منظور افزایش میزان سهام خود کارمزد پرداخت خواهید کرد. اصلاً نیازی نیست درمورد پرداخت این هزینه نگران باشید، چون سود حاصل از نگهداری این سهام، هزینه‌های پرداخت شده برای کارمزد بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را جبران خواهد کرد.

کلام آخر

به طور خلاصه باید گفت یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. تمرکز روی خرید و فروش‌های مکرر، به دلایل متعدد بازدهی سرمایه شما را کاهش می‌دهد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهند سرمایه‌گذاری 20 ساله باعث افزایش حداقل 483 درصدی سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود. حفظ سهامی که البته با آگاهی، و از یک شرکت معتبر خریده باشید، خطر از دست رفتن سودهای بزرگ را کاهش می‌دهد. اگر به بورس علاقه‌مند هستید، بدون داشتن هرگونه پیش‌زمینه‌ای، می‌توانید با پکیج جامع استادی بورس آکادمی دکتر ژند، همه اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بورس را بیاموزید. فراموش نکنید، سرمایه‌گذاری در بورس بدون دانش و آگاهی، ممکن است سرمایه شما را از بین ببرد و زیان‌های قابل‌توجهی برایتان به بار آورد. هدف از ارائه این بسته آموزشی این است که به شما کمک کنیم به درآمد مطلوبی در بازارهای مالی برسید. درنتیجه با کاهش مقدار زیان، سوددهی کلی سهامتان افزایش خواهد یافت. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین همراستایی سرمایهگذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسبوکار با عملکرد سازمان (موردمطالعه: شرکت فولاد جنوب)

باوجود اهمیت به‌کارگیری فناوری اطلاعات، امروزه در بسیاری از سازمان­ها شاهد بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب‌وکار با توجه به حجم بالای سرمایه­گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و میزان پایین هم‌راستایی آن‌ها با استراتژی­های سازمانی و عملکرد کسب‌وکار هستیم. از سوی دیگر توجه به بررسی هم‌زمان رابطه سه متغیر فناوری اطلاعات، استراتژی کسب‌وکار و عملکرد سازمان موردتوجه تحقیقات قبلی نبوده است، به همین خاطر نگارنده را بر آن داشت که به بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات و استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان بپردازد. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه کارکنان واحدهای برنامه­ریزی استراتژیک، فناوری اطلاعات و مدیران ارشد شرکت فولاد جنوب بوده است. طی بررسی­های به‌عمل‌آمده 26 نفر با روش سرشماری کل به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد؛ که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تائید گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم­افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استراتژی کسب‌وکار و استراتژی سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات؛ بین استراتژی سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با عملکرد سازمانی؛ بین هم‌راستایی و ساختار کسب‌وکار با عملکرد سازمانی؛ بین هم‌راستایی و سرمایه­گذاری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی رابطه­ی معناداری وجود دارد؛ بنابراین اگر استراتژی‌های فناوری اطلاعات و سازمان در یک راستا تعریف شوند و باهم تناسب داشته باشند، استراتژی­های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه­شده و باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهد شد.

استراتژی سرمایه گذاری محتاطانه‌ چیست؟

استراتژی سرمایه گذاری محتاطانه‌ چیست؟

همیشه در بازار های مالی تورم و نوسانات قیمتی وجود دارد و این دو عامل جدانشدنی از سرمایه گذاری، باعث شده بسیاری از افرادی که تمایل به انجام معاملات پرخطر ندارند، از تجارت در این نوع بازار ها محروم شوند. به همین دلیل استفاده از استراتژی که به معامله گر کمک کند تا ریسک سرمایه گذاری را تا حد ممکن کاهش دهد، از روش های محبوب یک تجارت ریسکی به شمار می رود. استراتژی « Conservative Investing »، که به معنی سرمایه گذاری محافظه کارانه می باشد روشی است که اکثر سرمایه گذارانی که می خواهند در برابر تورم بازار های پر خطر به خصوص ارز دیجیتال، مصون بمانند از آن بهره مند می شوند. اما چگونه یک سرمایه گذاری محافظه کارانه را برنامه ریزی کنیم؟، با ما همراه باشید تا صفر تا صد این روش را به شما عزیزان آموزش دهیم.


آشنایی با استراتژی محتاطانه

سرمایه گذاری محافظه کارانه نوعی استراتژی معاملاتی است که حفظ سرمایه را به رشد یا بازده بازار ارجح می داند. در کل روش های سرمایه گذاری را می توان به دو نوع تهاجمی و محافظه کارانه تقسیم کرد. در روش اول سرمایه گذار ترجیح می دهد ریسک بیشتری را تقبل کند تا سود بیشتری نیز به دست بیاورد. اما در سرمایه گذاری محافظه کارانه معامله گر ریسک معامله را حدالمقدور کاهش می دهد، حتی اگر این به معنی سود کمتر باشد. بنابراین سرمایه گذاری محافظه کارانه به دنبال محافظت از ارزش سبد سرمایه گذاری خود می باشد که این عمل با استفاده از یک استراتژی کم ریسک میسر می شود. در واقع یکی از شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال را می توان استفاده از استراتژی Conservative Investing، دانست. حتی اگر شما یکی از معامله گرانی هستید که می خواهید سود های عظیمی به دست بیاورید، می توانید با استفاده از این استراتژی برنامه ریزی دقیقی انجام داده و در کنار سرمایه گذاری تان، خطرات را نیز کاهش دهید. سرمایه گذاران محافظه کار معمولا ریسک معاملات خود را در بازه های کم ریسک تا ریسک متوسط قرار می دهند و با سرمایه گذاری در سهام و یا دارایی های کم ریسک تر، از خطرات احتمالی و تورم جلوگیری می کنند. با آنکه استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه ممکن است از تورم محافظت کند، اما در مقایسه با استراتژی های تهاجمی بازه زمانی به سود رسیدن آن بیشتر بوده و معامله گر ممکن است در مدت طولانی به سود دلخواه دست یابد.

چگونه یک سرمایه گذاری محتاطانه داشته باشیم؟

استراتژی Conservative Investing، غالبا بر حفظ سرمایه فعلی معامله گر و جلوگیری از ریسک هر معامله متمرکز است. از این رو این روش محبوب می گوید هر سرمایه گذار باید دارایی های کم خطر تر و با ثبات را در عمده سبد سرمایه گذاری خود بگنجاند. هر معامله گر دارای یک سبد سرمایه گذاری که به آن portfolio، نیز گفته می شود می باشد که نوع دارایی که می خواهد بر روی آن سرمایه گذاری کند را مشخص می کند. این سبد صرفا یک برنامه ریزی است تا معامله گر بتواند در بازار های مالی گوناگون سرمایه گذاری کند تا در صورت سقوط یکی از آن ها، بازار دیگر رو به رشد باشد و جای ضرر تا حدی جبران شود. استراتژی محافظه کارانه نه تنها برای افرادی که به دنبال پذیرش ریسک کمتر هستند کارآیی دارد، بلکه در شرایط خاص برای معامله گرانی که سرمایه گذاری تهاجمی نیز دارند می تواند کاربرد داشته باشد. زیرا گاهی اوغات ممکن است روند بازار های مالی نزولی شود که در این شرایط معامله گر می تواند برای مدت کوتاهی سرمایه گذاری خود را از تهاجمی به محافظه کارانه تغییر دهد تا وضعیت بازار دوباره مثبت شود. در واقع برای داشتن یک سرمایه گذاری کم خطر تر، باید 90 درصد از سبد سرمایه گذاری خود را با دارایی هایی که از نوسان قیمتی کمتری برخوردار هستند و از روند ثابتی پیروی می کنند، پر کنید. در نتیجه برای آنکه معامله گر بتواند از طریق ریسک کم تری به سود دلخواه خود دست یابد، باید با چیدن یک استراتژی دقیق و محافظه کارانه پیش برود. اما دقیقا این استراتژی از چه چیز هایی تشکیل شده است؟ این موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.


سرمایه گذاری بر روی دارایی های ثابت

یکی از راه های سرمایه گذاری کم خطر، افزایش سرمایه با استفاده از دارایی های ثابت است. مثلا شما می توانید سهام و یا سایر تجارت هایی که از نوسانات قیمتی کم تری برخوردار هستند، سرمایه گذاری به نسبت کم خطر تری را تجربه کنید. برای مثال در بازار بورس معمولا معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری تهاجمی را ندارند، بر روی سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که به نسبت از ثبات و پشتوانه بیشتری برخوردار هستند. در واقع در این روش شما با سرمایه گذاری بر روی سهام های شناخته شده، خطر معامله خود را کاهش می دهید.

تحقیق و یافتن دارایی های شناخته شده

همیشه پروژه های جدید نسبت به پروژه های قدیمی تر راه طولانی تری را پیشه رو دارند و نیاز به آزمون خطای بیشتری نیز خواهند داشت. به همین دلیل شخصی که به دنبال سرمایه گذاری کم خطر است و اولویت وی با حفظ سرمایه اش است، باید به دنبال سرمایه گذاری بر روی پروژه، سهام و یا دارایی هایی باشد که نسبت به سایر پروژه ها در بازار های جهانی شناخته شده تر باشند. برای مثال درست است که قیمت بیت کوین نیز دائما دچار نوسانات و تغییرات زیادی می شود، اما با این حال خرید بیت کوین نسبت به سرمایه گذاری در بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پروژه های شت کوین که تازه به بازار عرضه شده اند و سرنوشت شان مشخص نیست، از خطر کم تری برخوردار می باشد. زیرا بیت کوین یک ارز دیجیتال شناخته شده است و با تحقیق در مورد آن می توان از اطلاعات زیادی بهره مند شد.

تقسیم سبد پرفتوی

معمولا هر معامله گری برای برنامه ریزی و چیدن استراتژی معامله گری خود نیاز به یک سبد پرتفوی دارد. این سبد سرمایه گذاری می تواند شامل یک نوع دارایی و یا تعداد بی شماری از دارایی های گوناگون باشد. در روش سرمایه گذاری محتاطانه، معامله گر می تواند با تقسیم دارایی هایش تسلط بیشتری بر بازار های مختلف داشته و تنوع سبد خود را بالا ببرد. این امر تنها محدود به یک بازار نمی شود و معامله گر می تواند در عین حال دارایی خود را به شکل سهام، اوراق قرضه، ارز دیجیتال و یا سایر سرمایه گذاری ها در بیاورد. در واقع با استفاده از این استراتژی، شما در بازار های مالی بیشتری سرمایه گذاری می کنید و از هر یک از آن ها کسب سود کرده و یا ضرر خود را جبران می کنید.

ارتباط سرمایه گذاری محتاطانه و بازار ارز دیجیتال

اگر حتی فعالیت کمی در بازار ارز دیجیتال داشته باشید، می دانید که این نوع سرمایه گذاری به دلیل نوسانات قیمتی زیاد تا چه میزان پر ریسک است. با آنکه امروزه بازار ارز دیجیتال بسیار داغ است و حجم زیادی از معاملات در آن انجام می شود، با این حال عده زیادی از مردم به دلیل ریسکی بودن آن از سرمایه گذاری در این نوع بازار امتناع می کنند. اما اشخاصی که می خواهند از سرمایه گذاری در این بازار منحصر به فرد برخوردار شوند و در عین حال ریسک معاملات خود را کاهش دهند، می توانند با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری محتاطانه از معامله در بازار ارز دیجیتال بهره مند شوند. برای این کار می توانید از طریق استراتژی های زیر کم ریسک ترین سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز ها را داشته باشید:
1. هولد ارز دیجیتال: در این روش شما می توانید بدون نیاز به یادگیری انواع روش های حرفه ای ترید از طريق سرمايه گذاري طولاني مدت و کم خطر تر، به كسب سود بپردازيد.
2. سرمایه گذاری در کوین های مشهور: برای جلوگیری از ریسک های احتمالی از سرمایه گذاری در پروژه های جدید و ناشناخته جلوگیری کنید، حتی اگر بازده بالایی در کوتاه مدت شامل می شدند. برای مثال بیت کوین و اتریوم دو ارز دیجیتال محبوب در سراسر جهان هستند و سرمایه گذاری در آن ها به مراتب بهتر از سرمایه گذاری در شت کوین ها و یا پروژه های جدید کریپتویی می باشد.
3. کسب درآمد منفعلانه: کسب درآمد منفعلانه ارتباط مستقیم با پشتکار شما در تحقیق روزانه بازار دارد. هر چقدر اطلاعات بهتری در رابطه با ورود رمز ارز های جدید به بازار، چشم انداز بازار در گذشته و حالت فعلی، اخبار مثبت یا منفی و غیره داشته باشید می توانید پروژه های امن کریپتویی را شناسایی کرده و از آن ها بهره مند شوید. حتی اگر بخواهیم از زاویه دیگر قضیه نیز نگاه کنیم با تحقیق روزمره بازار، می توانید پیش از بقیه سرمایه گذاران از سقوط یک کوین با خبر شده و از به خطر افتادن سرمایه خود جلوگیری کنید.
اگر بخواهیم جمع بندی از مطلب بالا داشته باشیم، به دلیل نوسانات شدید بازار کریپتو استراتژی سرمایه گذاری محتاطانه می تواند به معامله گران کمک کند تا از به خطر افتادن سرمایه خود تا حد امکان جلوگیری کرده و برنامه دقیقی برای سبد سرمایه گذاری خود تعیین کنند. این روش همچنین به دوری از تورم کمک کرده و باعث می شود سرمایه گذاران یک معامله کم ریسک تر نسبت به ماهیت ذاتی بازار کریپتو را تجربه کنند.

بررسی تأثیر تمایز محصول، سرمایه گذاری بر بازاریابی و ارزش ویژه برند بر استراتژی های قیمت گذاری(مطالعه موردی: شرکت کاله)

قیمت انعطاف پذیرترین عامل هنر بازاریابی شناخته می شود، چرا که می توان به سرعت آنرا تغییر داد، رقابت بر سر قیمت یکی از مسئله های عمده ای است که شرکت ها با آن روبرو می شوند، اما بسیاری از شرکت ها در عرصه رقابت بر سر قیمت با نداشتن استراتژی مناسب مواجه اند، از اینرو نمی توانند ارزش واقعی برند خود را معرفی کنند . با بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذابررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ری نزدیک شدن کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده به بازار و تشدید رقابت ، عنصر قیمت به یکی از مهمترین عوامل موثر برحفظ، جذب و وفاداری مشتریان و رضایت آنها تبدیل شده است. قیمت آنقدر در تصمیم گیری های خرید مصرف کننده دارای اهمیت شده اند که بعنوان یکی از استراتژی های اصلی شرکت یاد می شود، لذا در این مقاله به بررسی تأثیر تمایز محصول، سرمایه گذاری بر بازاریابی و ارزش ویژه برند بر استراتژی های قیمت گذاری در شرکت کاله پرداخته شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی است.

کلید واژه ها

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید به این مقاله در اثر پژوهشی خود ارجاع دهید، می توانید از متن زیر در بخش منابع و مراجع بهره بگیرید :

؛؛؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر تمایز محصول، سرمایه گذاری بر بازاریابی و ارزش ویژه برند بر استراتژی های قیمت گذاری(مطالعه موردی: شرکت کاله)، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت , اقتصاد و حسابداری، https://scholar.conference.ac:443/index.php/download/file/9681-The-effect-of-product-differentiation,-brand-equity-based-investments

در داخل متن نیز هر جا به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پرانتز، مشخصات زیر نوشته شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.