چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟


مصرف شیر برای درمان سرماخوردگی توصیه نشده است.

عوارض جانبی نامطلوب دگزامتازون، زمانی که برای بیماران بزرگسال تحت جراحی تجویز می‌شود

در صورت وجود عفونت، بدن یک روند التهابی را آغاز می‌کند. دگزامتازون (dexamethasone) یک داروی استروئیدی است که این روند التهاب را کند می‌سازد. درمان طولانی‌مدت با داروهای استروئیدی عوارض جانبی زیادی دارد مانند افزایش خطر عفونت، فشار خون بالا، و پیشرفت دیابت. حین جراحی، دگزامتازون برای بیمار تجویز می‌شود تا خطر تهوع و استفراغ پس از جراحی کاهش یابد، درد تسکین یابد و باعث شود که بیمار احساس بهتری داشته باشد. با این حال، مشخص نیست درمان کوتاه‌-مدت با دگزامتازون منجر به عوارض جانبی نامطلوبی که شناخته شده نیستند، می‌شود یا خیر.

سوال

نویسندگان مرور شواهد موجود را در مورد عوارض جانبی نامطلوب درمان کوتاه‌-مدت با دگزامتازون حین جراحی مورد بررسی قرار دادند. آنها بیماران دریافت کننده دگزامتازون را با بیمارانی که دگزامتازون دریافت نکردند، مقایسه کردند. آنها به خصوص تعداد عفونت‌های پس از جراحی و تعداد زخمی‌هایی را که به خوبی درمان نشدند بررسی کردند. علاوه بر این، از آنجایی که درمان طولانی‌مدت با استروئید‌ها می‌تواند منجر به افزایش قند خون شود، آنها پاسخ قند خون را طی 24 ساعت اول پس از جراحی بررسی کردند.

آنچه ما پیدا کردیم.

ویژگی‌های مطالعه: نویسندگان مرور چهار بانک اطلاعاتی دیجیتالی را جست‌وجو کردند تا تمام مطالعات مرتبط به این موضوع را بیایند. شواهد تا 29 ژانویه 2018 به‌روز است. در کل، 37 مطالعه مرتبط را بازیابی کردند. یک مطالعه که قبلا وارد شده بود، اخیرا رد شده و پس از آن از این مرور حذف شد. تمام مطالعات بزرگسالان تحت جراحی را وارد کردند. در مجموع 26 مطالعه (4603 شرکت‌کننده) وقوع عفونت پس از جراحی را ارزیابی کردند، نه مطالعه (1072 شرکت‌کننده) بهبود دیرهنگام زخم را بررسی کردند و 10 مطالعه (595 شرکت‌کننده) به بررسی تاثیر دگزامتازون بر قند خون پرداختند.

نتایج کلیدی: پس از گردآوری نتایج، نویسندگان مرور دریافتند که دگزامتازون تاثیری بر پیشرفت عفونت پس از جراحی نداشت و زخم‌ها در هر دو گروه به خوبی بهبود یافتند. با این حال، کیفیت مطالعات متوسط تا پائین بود، به این معنی که برای حمایت از یک نتیجه‌گیری قطعی لازم است مطالعات بیشتری انجام شود. در نهایت، میانگین قند خون بیماران بدون دیابت و دریافت کننده دگزامتازون اندکی بالاتر از بیمارانی بود که دگزامتازون دریافت نکردند (شواهد با کیفیت پائین). در بیماران مبتلا به دیابت، این تاثیر به نظر می‌رسد بزرگ‌تر باشد. با این حال، قند خون فقط در 74 بیمار مبتلا به دیابت اندازه‌گیری شد، به این معنی که نویسندگان مرور تخمین بسیار دقیقی از این موضوع به دست نیاوردند. آنها این نتیجه را بر اساس شواهد با کیفیت بسیار پائین توصیف کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: دگزامتازون احتمالا خطر ابتلا به عفونت پس از جراحی را افزایش نمی‌دهد. اطلاعات کافی برای تعیین این‌که دگزامتازون تاثیری بر زمان مورد نیاز برای بهبود زخم‌های جراحی دارد یا خیر، وجود ندارد. با این حال، مطالعات وارد شده بر بیماران پر-خطر برای بهبود دیرهنگام زخم، به عنوان مثال، بیماران مبتلا به دیابت یا بیمارانی که استروئید مصرف می‌کردند، متمرکز نبودند؛ بنابراین مطالعات بیشتری در مورد این موضوع مورد نیاز هستند. علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که مصرف دگزامتازون باعث افزایش اندک قند خون می‌شود. برای بیماران مبتلا به دیابت، شواهد بسیار محدودی وجود دارد که افزایش بیشتری را در قند خون نشان می‌دهند. این که افزایش اندک در قند خون تاثیری بر بهبود زخم‌های جراحی دارد یا نه، تاکنون تایید نشده است. دو مطالعه در انتظار طبقه‌بندی و سه کارآزمایی در حال انجام ممکن است نتیجه‌گیری‌های این مرور را، در زمان ارزیابی، تغییر دهند.

تک دوز دگزامتازون احتمالا خطر ابتلا به عفونت پس از جراحی را افزایش نمی‌دهد. به دلیل عدم دقت در نتایج کارآزمایی، اینکه دگزامتازون بر تاخیر در بهبود زخم در کلیه جراحی‌ها تاثیر می‌گذارد یا خیر، نامطمئن است. شرکت‌کنندگان با خطر بالای تاخیر در بهبود زخم (به عنوان مثال، شرکت‌کنندگان مبتلا به دیابت، یا افرادی که داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می‌کنند) در مطالعات تصادفی‌سازی شده گزارش دهنده تاخیر در بهبود زخم بهبود گنجانده شده در این متاآنالیز (meta‐analysis) وارد نشدند؛ بنابراین یافته‌های ما باید با توجه به شرایط بالینی با احتیاط استخراج شوند. علاوه بر این، باید در نظر داشت که دگزامتازون باعث افزایش اندک گلوکز می‌شود. برای بیماران مبتلا به دیابت، شواهد بسیار محدود افزایش واضح‌تری را در گلوکز نشان می‌دهند. اینکه این موضوع بر بهبود زخم به یک روش بالینی مرتبط با آن تاثیر می‌گذارد، باید ثابت شود. زمانی که ارزیابی شوند، دو مطالعه در انتظار طبقه‌بندی و سه مطالعه در حال انجام ممکن است نتیجه‌گیری‌های این مرور را تغییر دهند .

در دوره حول‌وحوش زمان انجام جراحی، دگزامتازون (dexamethasone) به‌طور گسترده و موثری برای پروفیلاکسی از تهوع و استفراغ پس از جراحی (postoperative nausea and vomiting; PONV)، برای مدیریت درد و تسهیل ترخیص زودهنگام پس از جراحی سرپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درمان طولانی‌مدت با استروئیدها عوارض جانبی زیادی دارد، مانند نارسایی آدرنال، افزایش خطر عفونت، هیپرگلیسمی (hyperglycaemia)، فشار خون بالا، استئوپوروز و پیشرفت دیابت ملیتوس. با این حال، اینکه تجویز یک بار استروئیدی واحد حین جراحی دارای تاثیرات منفی در طول دوره پس از جراحی دارد یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار نگرفته است.

ارزیابی تاثیرات بار استروئیدی دگزامتازون بر عفونت سیستمیک یا زخم پس از جراحی، بهبود دیرهنگام زخم و تغییر گلوکز خون در بیماران بزرگسال جراحی (با تجزیه‌و‌تحلیل برنامه‌ریزی شده زیر-گروه بیماران با و بدون دیابت).

ما MEDLINE؛ Embase؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، در کتابخانه کاکرین و Web of Science را برای یافتن مقالات مرتبط تا 29 ژانویه 2018 جست‌وجو کردیم. برای شناسایی مطالعات در حال انجام، بدون اعمال محدودیت زبانی یا تاریخی به جست‌وجو در دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی پرداختیم و فهرست منابع نشریات مرتبط را برای شناسایی تمام کارآزمایی‌های واجد شرایط به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

ما به جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای پرداختیم که به مقایسه یک بار استروئیدی اتفاقی از دگزامتازون در برابر یک مداخله کنترل کننده برای بیماران بزرگسال تحت جراحی پرداختند. برای ارزیابی مناسب تعداد عفونت‌های پس از جراحی، بهبود دیرهنگام زخم و پاسخ گلیسمیک، نیاز داشتیم مطالعاتی را وارد کنیم که دوره پیگیری 30 روزه داشتند.

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را از لحاظ واجد شرایط بودن غربالگری کرده، داده‌ها را از مطالعات مرتبط استخراج، و سوگیری (bias) تمام مطالعات وارد شده را ارزیابی کردند. اختلافات را با بحث حل کردیم و مطالعات وارد شده را در یک متاآنالیز (meta‐analysis) تجمیع کردیم. نسبت‌های شانس (ORs) پتو (Peto) را برای پیامدهای دو-حالتی و تفاوت‌های میانگین (MDs) را برای پیامدهای پیوسته محاسبه کردیم. پیامدهای اولیه ما عبارت بودند از عفونت سیستمیک و زخم پس از جراحی، بهبود دیرهنگام زخم، و پاسخ گلیسمیک درون 24 ساعت. یک نمودار قیفی (funnel plot) را برای پیامد اولیه عفونت پس از جراحی (زخم یا سیستمیک) ایجاد کردیم. از سیستم درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی کیفیت شواهد برای هر پیامد استفاده کردیم.

در متاآنالیز 37 مطالعه را گنجاندیم که شامل بزرگسالان تحت انواع مختلفی از پروسیجرهای جراحی بودند (یعنی جراحی شکم، جراحی قلب، جراحی مغز و اعصاب، و جراحی ارتوپدی). مطالعه قبلی وارد شده را حذف کردیم، چرا که این مطالعه اخیرا اعلام شد که نتایج درستی نداشته است. دامنه سنی شرکت‌کنندگان 18 تا 80 سال بود. احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در خطر عفونت پس از جراحی (زخم یا سیستمیک) با دگزامتازون در مقایسه با عدم درمان، دارونما (placebo)، یا کنترل فعال (راموسترون (ramosetron)، اوندانسترون (ondansetron) یا تروپیسترون (tropisetron)) وجود دارد (OR پتو: 1.01؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.80 تا 1.27؛ 4603 شرکت‌کننده؛ 26 مطالعه؛ I² = 32%؛ شواهد با کیفیت متوسط). تاثیرات دگزامتازون بر تاخیر در بهبود زخم مشخص نیست زیرا فاصله اطمینان گسترده شامل هم مزیت و هم آسیب معنی‌داری بود (OR پتو: 0.99؛ 95% CI؛ 0.28 تا 3.43؛ 1072 شرکت‌کننده؛ هشت مطالعه؛ I² = 0%؛ شواهد با کیفیت پائین). دگزامتازون ممکن است افزایش اندکی در سطوح گلوکز میان شرکت‌کنندگان بدون دیابت طی 12 ساعت اول پس از جراحی ایجاد کند (MD: 13 میلی‌گرم/دسی‌لیتر؛ 95% CI؛ 6 تا 21؛ 595 شرکت‌کننده؛ 10 مطالعه؛ I² = 50%؛ شواهد با کیفیت پائین). دو مطالعه را شناسایی کردیم که پاسخ گلیسمیک پس از دگزامتازون را در شرکت‌کنندگان مبتلا به دیابت طی 24 ساعت پس از جراحی گزارش کردند (MD: 32 میلی‌گرم/دسی‌لیتر؛ 95% CI؛ 15 تا 49؛ 74 شرکت‌کننده؛ I² = 0%؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین).

چگونه علت داغ شدن بدنه یخچال را پیدا کنیم؟

تا به حال بابت تب کردن یخچالتان نگران شده‌اید؟ خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که یخچال‌ها به دلایل مختلفی تب می‌کنند. در واقع منظورمان از تب کردن، داغ شدن بدنه‌ی یخچال است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که از علت داغ شدن بدنه یخچال بپرسید.

حتماً می‌دانید که گرم بودن بدنه یخچال کاملاً طبیعی است اما گاهی اوقات این گرما آنقدر بالا می‌رود که ممکن است به فکر پاشویه کردن یخچال‌هایمان بیافتیم!

خب از آنجایی که یخچال‌ها هیچ علاقه‌ای به این کار ندارند ما در اسنوا تصمیم گرفتیم در این مقاله از علت گرم شدن یخچال برایتان بیشتر بگوییم، علت داغ شدن لوله های پشت یخچال را بررسی کنیم و با ارائه‌ی راهکار کمک کنیم تا تب یخچالتان را پایین بیاورید.

پس اگر تب یخچالتان حسابی بالا رفته یا سابقه‌ی تب کردنش زیاد است، این مقاله را از دست ندهید.

آیا گرم شدن بدنه یخچال همیشه غیرطبیعی و نگران‌کننده است؟

اگر بعد از روشن کردن یخچال، بدنه‌اش را لمس کنید، حتماً گرمای آن را احساس خواهید کرد. باید بدانید این گرما کاملاً طبیعی است اما اگر از دمای خاصی بالاتر برود لازم است که پیگیرِ پیدا کردن دلیل این افزایش دما شوید.

شاید بپرسید چرا می‌گوییم گرم شدن بدنه یخچال طبیعی است؟

جوابش ساده است. گاز فریون در سیستم یخچال مدام در حال گردش است. این گاز سرما را به یخچال منتقل و گرما را جذب می‌کند. طبیعی است که در طی این فرآیند لوله‌های حامل گاز فریون هم گرم می‌شود.

در یخچال‌های قدیمی این لوله‌ها در پشت یخچال کار گذاشته می‌شدند، برای همین هم کسی متوجه این حرارت نمی‌شد اما در یخچال‌های امروزی لوله‌ها در بدنه قرار دارند و با دست زدن به بدنه این گرما کاملاً حس می‌شود.

شما اگر نگاهی به دفترچه‌ی راهنمای یخچالتان بیندازید حد نرمال این دما را خواهید فهمید. دمایی که برای یخچال‌های مختلف تا حدودی متفاوت است. اما در صورتی که حس کردید این دما بیشتر از حد همیشگی‌اش شده پس وقت آن رسیده که علت داغ شدن بدنه یخچال را پیدا کنید.

علت گرم شدن یخچال

علت داغ شدن بدنه یخچال چیست؟

بسیاری ممکن است به‌دنبال علت داغ شدن بدنه یخچال ایستکول باشند و یا می‌خواهند علت گرم شدن یخچال ال جی را بدانند؛ در هر صورت فرقی ندارد که برند و مدل یخچالتان چیست! اگر حس می‌کنید بدنه‌ی یخچالتان از همیشه گرم‌تر است احتمالاً یکی از موارد زیر علت این داغی است:

 1. یخچالتان را تا خرخره پر کرده‌اید!

اگر از خرید برگشته‌اید و تا توانسته‌اید یخچال را پر کرده‌اید پس باید انتظار داغ شدن بدنه‌اش را هم داشته باشید! چون با این وضعیت کمپسور باید مدت‌زمان بیشتری کار کند تا مواد غذایی کاملاً خنک شوند و به همین دلیل لوله‌های کندانسور داغ و داغ‌تر می‌شوند.

 • برای یخچال جای نفس کشیدن نگذاشته‌اید!

شاید ندانید اما مهم‌ترین علت داغ شدن لوله های پشت یخچال نبود گردش هوای مناسب است. این گردش هوا باعث خنک شدن و عملکرد بهتر کویل‌های کندانسور می‌شود.

بنابراین اگر یخچال را به دیوار یا کابینت‌ها بچسبایند و هیچ فضایی برای گردش هوا در اطرافش باقی نگذارید، ممکن است به‌مرور لوله‌ها و بدنه داغ شود.

به مرور زمان روی کویل‌های کندانسور گرد و غبار می‌نشیند یا لوله‌ها جرم ‌میگیرند. این جرم‌ها میزان تبادل گرما را کم می‌کنند و در نتیجه کویل‌ها داغ می‌‌شوند. حرارتی که با لمس بدنه یخچال به‌خوبی حس می‌شود.

کمپرسور یخچال یکی از مهم‌ترین بخش‌های یخچال است که کار تبدیل مایع نیتروژن به گاز و خنک کردن فضای داخلی یخچال را به عهده دارد. هر کمپرسوری برای اینکه بیش از حد داغ نشود و بتواند به‌طور مداوم کار کند نیاز به فن خنک‌کننده دارد اگر این فن مشکلی پیدا کند، کمپرسور داغ می‌شود و این گرما به لوله‌ها و بدنه منتقل می‌کند.

چگونه از داغ شدن بدنه یخچال پیشگیری کنیم؟

 1. یخچال را از اقلام و مواد غذایی مختلف انباشته نکنید.
 2. اگر به هر دلیلی ناچار شدید که یخچالتان را پر کنید بهتر است بعد از جا دادن مواد غذایی درِ یخچال را تا چندین ساعت باز نکنید. چون باز کردن در باعث هدر رفتن سرما و فعالیت مضاعف کمپرسور می‌شود.
 3. حواستان باشد که موقع جا دادن موادغذایی، درِ یخچال را زیاد باز نگذارید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار را انجام دهید.
 4. هرچند وقت یک‌بار کندانسور را جرم‌گیری و تمیز کنید. اگر می‌پرسید: « چگونه کندانسور یخچال را تمیز کنیم؟ » در بخش بعدی همین مقاله جوابتان را پیدا خواهید کرد.
 5. بین یخچال و دیوار حداقل ۱۵ سانتی‌متر فاصله بگذارید و حداقل ۴ سانتی‌متر هم باید با کابینت فاصله داشته باشد.
 6. با توجه دفترچه راهنما، دمای یخچال فریزرتان را روی حد استاندارد تنظیم کنید. فراموش نکنید که تنظیم کردن دما روی حالت ماکزیمم، به کمپرسور فشار می‌آورد و باعث داغی لوله‌ها و بدنه می‌شود.

چگونه کندانسور یخچال را تمیز کنیم؟

رادیاتور خنک‌کننده‌ی گاز (مبرد) یا کندانسور، وظیفه‌ی خنک کردن یخچال را به عهده دارد. خوب است بدانید که به لوله‌های مبرد «کویل» گفته می‌شود. جرم گرفتگی و کثیف شدن این لوله‌ها فرآیند خنک‌سازی را مختل می‌کند.

چون کمپرسور باید برای تامین سرما بیشتر کار کند و درنتیجه داغ و داغ‌تر می‌شود تا جایی که ممکن است بسوزد. بنابراین لازم است که حداقل دو بار در سال کندانسور را تمیز کنید.

برای انجام این کار هم کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یخچال را از برق درآورید و کاور پشتی‌اش را باز کنید. حالا می‌توانید کویل‌ها و پره‌های سردکننده را ببینید.

البته یخچال‌های قدیمی روی کندانسورشان پوششی ندارند و کویل‌ها به‌صورت یک شبکه‎ی توری سیاه‌رنگ در پشت یخچال قرار دارد.

 • ۲) با یک فرچه‌ی ظریف یا دستمال و یا جاروبرقی، کویل‌ها و پره‌های سردکننده را گردگیری کنید.
 • در آخر کاور یخچال را سرجایش بگذارید و پریز یخچال را به برق وصل کنید.

نکته: حواستان باشد که به پره‌های سردکننده فشار نیاورید و کویل‌ها را موقع تمیزکاری خم نکنید.چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟

حرف آخر اسنوا

همان‌طورکه گفتیم فرقی ندارد که به دنبال پیدا کردن علت داغ شدن بدنه فریزر دوو هستید یا اسنوا و یا هر برند دیگری! چون علت گرم شدن یخچال را بیش از هر چیز باید در شیوه‌ی نگهداری‌اش پیدا کنید. پر نکردن یخچال از مواد غذایی، تمیزکاری به موقع کندانسور و ایجاد فضای خالی مناسب در اطراف یخچال مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشید.

پس اگر دنبال پیدا کردن علت داغ شدن لوله های پشت یخچال و یا بدنه‌اش هستید، مواردی را که در این مقاله یادآوری کردیم مرور کنید تا هرچه زودتر یخچالتان را از این تب نجات بدهید!

اگر گوشی بیش از حد در شارژ بماند

parsertebat logo

اگر گوشی بیش از حد در شارژ بماند چه مشکلاتی در بر دارد؟ Reviewed by Mrs. Bagheri on 2020-08-09 12:33:48 . یکی از باور‌های اشتباه افراد در مورد شارژ گوشی موبایل آن است که اتصال تلفن هوشمند به شارژر برای مدت زمان زیادی مانند شب تا صبح هیچ آسیبی به تلفن شما نمی‌رساند. اگر شما هم تا کنون همچنین فکری می‌کردید باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. یکی از باور‌های اشتباه افراد در مورد شارژ گوشی موبایل آن است که اتصال تلفن هوشمند به شارژر برای مدت زمان زیادی مانند شب تا صبح هیچ آسیبی به تلفن شما نمی‌رساند. اگر شما هم تا کنون همچنین فکری می‌کردید باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. 4.5

جدیدترین مقالات close

دلایل disable شدن آیفون، راه حل رفع این مشکل

اگر گوشی بیش از حد در شارژ بماند چه مشکلاتی در بر دارد؟

اگر گوشی بیش از حد در شارژ بماند

یکی از باور‌های اشتباه افراد در مورد شارژ گوشی موبایل آن است که اتصال تلفن هوشمند به شارژر برای مدت زمان زیادی مانند شب تا صبح هیچ آسیبی به تلفن شما نمی‌رساند. اگر شما هم تا کنون همچنین فکری می‌کردید باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید.

تلفن‌های هوشمند اندرویدی آنقدر هوشمند هستند که پس از پایان شارژ، این فرآیند را متوقف کنند اما واقعیت امر آن است که باتری‌ها نمی‌توانند فکر کنند و هوشمندانه عمل کنند. در واقع این موضوع آسیبی به اسمارت فون شما نمی رساند ولی به مرور زمان باعث کاهش کارایی و عمر مفید باتری گوشی های موبایل شما خواهد شد. در ادامه این مقاله از خدمات تعمیرات موبایل پارس ارتباط با ما همراه باشید تا یکسری از نکات مهم را به شما بگوییم.

شما می توانید برای دریافت مشاوره رایگان با شماره 02691009091 با کارشناسان مجموعه پارس ارتباط در تماس باشید. همینطور می توانید با مراجعه به صفحه تعمیرات موبایل به صورت آنلاین گوشی خود را ثبت کنید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

آیا می توان گوشی همراه را تا صبح به شارژر وصل کرد؟

اینکه اکثر ما گوشی موبایل و تبلت خودمان را به شارژر وصل می کنیم و با آسودگی خاطر صبح از خواب بیدار می‌شویم و با یک موبایل هوشمند و تبلت فول شارژ روبرو می‌شویم شاید کمی برای ما خوشایند باشد اما آن ور ماجرا اتفاق بدی در حال رخ دادن است.

باید بدانید که باتری‌های درونی لیتیومی وقتی که در مقابل گرما و دمای بالا قرار می‌گیرند دچار اختلال در کارکرد عادی می شوند و آرام آرام از عمر آن‌ها کاسته می‌شود. هرچند در گوشی‌های موبایل جدید سعی کرده اند تا پس از شارژ 100% جریان برق قطع شود اما باز هم این موضوع تا اندازه‌ای روی کارکرد باتری و گوشی تاثیرگذار می باشد و مانند گوشی‌های قدیمی تر اگر باطری در معرض شارژ بیش از اندازه باشد سلول‌های آن‌ها دچار اکسیداسیون شده و گنجایش آن‌ها کم خواهد شد. به طور کلی از شب تا صبح در شارژر قرار دادن دستگاه‌هایی مثل گوشی موبایل و .. توصیه نمی‌شود.

آیا می توان گوشی همراه را تا صبح به شارژر وصل کرد؟

مزایا و معایب باتری لیتیوم یونی

گوشی‌های امروزی از باتری‌های قابل شارژ لیتیوم یونی استفاده می‌کنند. باتری‌های لیتیوم یونی سریع‌تر از باتری‌های سنتی شارژ می‌شوند. به همین علت است که وقتی گوشی اندرویدی یا آیفون خود را به شارژر وصل می‌کنید، در مدت‌زمان نسبتا کمی شارژ باتری به ۸۰ درصد می‌رسد. همه‌ی ما هم می‌دانیم که شارژ باتری گوشی موبایل دوام خیلی زیادی ندارد؛ اگر هم شانس بیاوریم، می‌توانیم با یک‌بار شارژ یک روز کامل از گوشی‌مان استفاده کنیم.

بخشی از این معضل به علت کوچک بودن باتری گوشی موبایل است و این که ازلحاظ دریافت شارژ محدودیت دارد؛ اما بخش دیگر این معضل به نحوه‌ی استفاده از گوشی‌هایمان برمی‌گردد. ما با گوشی‌هایمان مرتبا ایمیل‌ها و پیام‌ها را چک می‌کنیم، به موسیقی گوشی می‌دهیم، ویدیو تماشا می‌کنیم، با اپلیکیشن‌های مختلف سروکله می‌زنیم و بازی می‌کنیم. تمام این فعالیت‌ها باعث می‌شود که شارژ گوشی سریع‌تر از انتظار ما به اتمام برسد.

بیشتر بخوانید: نحوه مدیریت دستی 5G آیفون 12 برای بهینه سازی سرعت یا دوام باتری

قطع اتوماتیک شارژ باتری ایفون

باتری‌های لیتیوم یونی مانند آنهایی که در گوشی‌های ساخت اپل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، اگر بیش از 80 درصد شارژ نشوند، عمر مفیدتری دارند. ساکنین کوپرتینو نیز با توجه به همین موضوع ساز و کاری در آپدیت iOS 13 تعبیه کرده‌اند که موجب شارژ نشدن 100 درصدی باتری دستگاه خواهد شد!

باتری‌های لیتیومی امروزه همانند نیکل کادمیوم حافظه ندارند، با این حال کماکان توصیه می‌شود که بر روی میزان شارژ آن‌ها نظارت داشته باشید؛ هرچند که این موضوع مستلزم دسترسی همیشگی به یک پریز برق است. برای افزایش عمر باتری گوشی همیشه بایستی ظرفیت باتری را بین 40 تا 80 درصد نگاه دارید و تنها زمانی که قصد دارید مدت زمان زیادی از شارژر دور باشید باتری را تا 100 درصد شارژ کنید.

قطع اتوماتیک شارژ باتری ایفون

اگر گوشی بیش از حد در شارژ بماند

قاتل باتری

اگر در تمام مدت استفاده از گوشی، این وسیله را شبانه به شارژ زدید، باید به شما اطلاع دهیم که در واقع باتری گوشی خو را نابود کرده اید. از لحظه‌ای که یک باتری تولید می‌شود، قدم به قدم به سمت ضعف و نابودی پیش برده می شود و شارژ همیشگی باتری نیز به این نابودی کمک می‌کند.

افزایش مصرف برق

اتصال شارژر به برق، چه در زمان شارژ نشدن گوشی باشد و چه در هنگام اتصال طولانی و شبانه به گوشی، مصرف برق خانوار را افزایش می‌دهد. مصرف برقی که نه تنها هزینه‌ای اضافه بر گردن خانواده است، بلکه در تصویری بزرگ‌تر، جامعه را نیز گرفتار کرده است.

به خطر انداختن سلامت شما

شارژ شبانه گوشی، نگه‌داشتن گوشی در تخت‌خواب و استفاده دیروقت از این وسیله، شکل عملکرد مغز را تغییر می‌دهد. سردرد‌های میگرنی و خوشه‌ای، بیماری‌های شنوایی و بینایی، بیماری CVS و بی‌خوابی، از ساده‌ترین نتایج استفاده از گوشی در تخت خواب است.

گوگل در اندروید ۹ از سیستم WindDown رونمایی کرده است که چندین ساعت قبل از خواب، رنگ صفحه‌نمایش گوشی را به سیاه و سفید تغییر می‌دهد. این عمل ساده باعث می‌شود تا کاربر، علاقه‌ای به استفاده از گوشی در هنگام خواب نداشته باشد.

بهترین روش برای شارژ کردن باتری موبایل

بهترین حالت برای باتری های لیتیوم یونی این است که شارژ آن ها را بین 40 تا 80 درصد شارژ نگه دارید، این کار به یون های شارژ شده اجازه می دهد تا به کار بیافتند و طول عمر باتری شما را حفظ کنند. شارژ کردن گوشی موبایل به مدت کوتاه ولی در چند نوبت در روز به یون های باتری انرژی کافی می دهد تا به فعالیت خود ادامه دهند.

بنابراین در شارژ قرار دادن دائمی به جای یک بار شارژ روزانه برای باتری شما مفید تر است. البته این کار همیشه راحت نیست، اما راه بهینه و مطلوب برای شارژ گوشی هوشمند شما است، اگر می خواهید باتری با حداکثر طول عمر ممکن را داشته باشید.

بهترین روش برای شارژ کردن باتری موبایل

بیشتر بخوانید: تعویض باتری هوآوی Y9 Prime 2019

شبکه 4G، استفاده بیشتر از شارژ باتری

یک اشتباه رایج در باره باتری گوشی موبایل آن است که اگر گوشی را به شبکه 4G وصل کنید نسبت به حالتی که دستگاه به شبکه 3G یا 2G متصل شود، مصرف انرژی بیشتری خواهید داشت. این باور کاملا اشتباه و نادرست است. درست است که روشن بودن و استفاده از قابلیت موبایل دیتا و اینترنت سیم کارت منجر به مصرف شارژ باتری می‌شود اما اینکه شما به شبکه 4G یا 3G و غیره متصل باشید هیچ ارتباطی به مقدار مصرف شارژ باتری گوشی ندارد و با اتصال به شبکه پرسرعت‌تر مصرف شارژ باتری گوشی بیشتر نخواهد شد.

مهمترین نکاتی که باید هنگام شارژ کردن باتری تلفن های هوشمند مورد توجه قرار داد:

تعداد دفعاتی که می توانید هر باتری مبتنی بر لیتیوم یون را شارژ کامل و تخلیه شارژ کامل کنید محدود است و هربار که این اتفاق می افتد، حداکثر ظرفیت باتری اندکی کاهش می یابد، در نتیجه هر قدر این چرخه کمتر شکل گیرد، به نفع باتری دستگاه خواهد بود. بر همین اساس توصیه می کنیم تلاش کنید همواره میزان شارژ باتری شما در بازه ای بین ۴۰ تا ۸۰ درصد قرار گیرد. بدون تردید انجام این کار به شکل همیشگی ممکن نیست و گهگاه خلاف آن پیش خواهد آمد، اما همین که توجه داشته باشید میزان شارژ تا جای ممکن از ۴۰ پایینتر و از ۸۰ بالاتر نرود، کافی است تا بتوانید عمر باتری را تا حداکثر ممکن افزایش دهید.

بهتر است زمانی که احتیاج ندارید، قابلیت شارژ سریع دستگاه را مورد استفاده قرار ندهید، چرا که این موضوع حرارت زیادی در باتری ایجاد می کند و همانطور که گفتیم گرما مهمترین دشمن عمر باتری به حساب می آید. در نتیجه اگر تلفن هوشمند شما چنین امکانی دارد، هنگام شارژ شبانه قابلیت شارژ سریع را خاموش کنید یا آداپتور های فاقد این ویژگی که توسط سازنده ارائه می شوند را مورد استفاده قرار دهید.

هرچند پیشتر گفتیم که باتری های لیتیومی بر خلاف باتری های مبتنی بر نیکل حداکثر میزان ظرفیت خود را فراموش نمی کنند، اما این اتفاق گاهی در مورد قطعات الکترونیکی که داخل تلفن هوشمند میزان شارژ باقی مانده در باتری را رصد می کنند رخ می دهد. البته جای نگرانی وجود ندارد. در صورتی که تلفن هوشمند شما قبل از رسیدن به صفر درصد خاموش یا می شود یا هنگام پر شدن ظرفیت را اشتباه نشان می دهد، کافی است آن را کالیبره کنید. برای این منظور لازم است اجازه دهید یکبار باتری دستگاه به شکل کامل تخلیه شود (بهتر است باتری چند ساعتی در همین حالت باقی بماند). سپس دستگاه را به شکل خاموش و بدون جدا کردن از برق، تا حداکثر ظرفیت شارژ کنید. در صورتی که پس از روشن کردن دستگاه مشکل باقی بود، این رویه را تا حل مشکل تکرار نمایید.

مراقبت از باتری گوشی شیائومی

روش صحیح شارژ باتری موبایل شیائومی نیز مثل بقیه برندهاست. چرا که شیائومی باتری‌های لیتیومی برای گوشی‌هایش استفاده می‌کند و با همه‌ی باتری‌هایی که با این ساختار شکل گرفته‌اند باید به صورت یکسان رفتار کرد.

چگونه از باتری گوشی شیائومی محافظت کنیم ؟

مهم‌ترین عامل مخرب باتری گوشی دماست و بهترین راه مراقبت از باتری گوشی شیائومی کنترل دمای آن است. دمای باتری شیائومی هم باید در محدوده‌ی مناسب برای باتری ها قرار بگیرد. بهترین دما برای باتری دمای اتقاق است. بنابراین تلاش کنید اجازه ندهید گوشیتان بیش از اندازه گرم شود و یا حتی آن را در محیط سرد نیز رها نکنید. چرا که سرمای زیاد نیز نیز به همان اندازه می‌تواند به باتری آسیب وارد کند.

گوشی شیائومی را در چند درصد به شارژ بزنیم ؟

بهترین زمان برای شارژ تعمیرات گوشی شیائومی تفاوتی با دیگر برندها ندارد. باتری‌ گوشی‌های شیائومی نیز تمایلی به خالی شدن ندارند و ترجیح می‌دهند نهایتاً زمانی که درصد شارژشان به ۲۰ درصد رسید، مجدداً مقداری شارژ شوند.

سخن آخر

معمولا بعد از حدود دو سال استفاده است که کاهش ظرفیت باتری گوشی موبایل خودش را نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر هر یک یا دو سال یک‌بار گوشی‌تان را عوض می‌کنید، پس لازم نیست که نگران شارژ شبانه‌ی گوشی باشید؛ اما اگر از افرادی هستید که معمولا چند سال از یک گوشی استفاده می‌کنید، پس در برابر وسوسه‌ی شارژ شبانه مقاومت کنید تا باتری گوشی‌تان عمر بیشتری داشته باشد.

پارس ارتباط لوتوس نمایندگی تعمیرات تخصصی موبایل در سرتاسر ایران و برگذار کننده دوره های آموزش تعمیرات موبایل می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تعمیرات موبایل و مشاوره تعمیرات موبایل با ما در تماس باشید.

پانوشت: برای خرید انواع آی سی، هارد b309 ( آی سی هارد b309) به فروشگاه آی سی ما مراجعه نمایید

شما می توانید برای دریافت مشاوره رایگان با شماره 02691009091 با کارشناسان مجموعه پارس ارتباط در تماس باشید. همینطور می توانید با مراجعه به صفحه تعمیرات موبایل به صورت آنلاین گوشی خود را ثبت کنید تا چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.

سرماخوردگی و باورهای اشتباه غذایی که باید اصلاح کنیم

همیشه وقتی دچار سرماخوردگی، گلودرد و سرفه می‌شویم به دنبال این هستیم که چه بخوریم. اما این مقاله از مجله درمانکده می‌خواهد به شما بگوید با بروز این بیماری، چه چیزهایی را نباید بخورید!

آیا شیر برای سرماخوردگی ضرر دارد؟

ترکیباتی در شیر وجود دارد که هنگام ترکیب با بزاق دهان باعث ایجاد خلط می‌شود. خلط ترشحاتی است که حالتی چسبنده دارد. این ماده گلودرد را تشدید می‌کند و منجر به افزایش مخاط بینی و دهان می‌شود. با ورود ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا به بدن، دستگاه تنفسی فوقانی دچار عفونت خواهد شد. در این حالت بیمار با علائمی مانند سرفه، گلودرد و احتقان روبرو می‌شود. سیستم دفاعی بدن برای مبارزه با آنها شگردهای مختلفی دارد که یکی از آنها ترشح مخاط (موکوس، ‌mucus) است. عامل بیماری‌زا در مخاط به دام می‌افتد و هنگام عطسه و سرفه دفع می‌شود. موکوس ترکیبی از پروتئین، نمک و آب است که به میزان مشخصی در بدن وجود دارد، زمانی که به دلیل بیماری به مقدار زیاد ترشح می‌شود زمینه را برای سرفه، آبریزش بینی، گرفتگی صدا و گلودرد فراهم می‌کند.
تحقیقات نشان داده‌اند که شیر دارای پروتئینی چگونه حد ضرر را فعال کنیم؟ به نام بتاکائین A۱ است. این پروتئین عامل تحریک ژن‌هایی است که می‌توانند تولید مخاط در بینی را افزایش دهند.

علم به طور قطعی تایید نمی‌کند که شیر می‌تواند برای سرماخوردگی مضر باشد. به نظر این مشکل نوعی حس است که با نوشیدن شیر به بیماران دست می‌دهد. بزاق دهان و شیر مایع غلیظی تولید می‌کنند که می‌تواند برای مدت کوتاهی در دهان و گلو باقی بماند. این احتمال وجود دارد که این حالت با افزایش خلط اشتباه گرفته شود.

زمانی که شما دارای علائم سرماخوردگی هستید بهترین کار مراجعه کردن به پزشک عمومی است تا با معاینات لازم و تجویز درست زودتر سلامتی خود را بدست آورید. حتی می‌توانید در چنین شرایطی از طریق مشاوره آنلاین با پزشک عمومی مشکل را برطرف کنید.

مصرف شیر برای سرماخوردگی

مصرف شیر برای درمان سرماخوردگی توصیه نشده است.

تست کرونا در محل

چه میوه‌هایی برای سرماخوردگی مضر است؟

هندوانه

هندوانه طبعی سرد و تر دارد. مصرف این میوه آبدار برای افرادی که دچار تب شدید شده‌اند، توصیه می‌شود. در مورد موثر بودن هندوانه برای سرماخوردگی، تحقیقات علمی انجام نشده است.

انگور

این میوه قند قابل توجهی دارد و می‌تواند التهاب ناشی از عفونت را تشدید کند. علاوه‌براین، آزاد‌کننده هیستامین نیز است. هیستامین می‌تواند ویروس را فعال و بیماری را تشدید کند.

آیا شیره انگور برای سرماخوردگی ضرر دارد؟

غرغره کردن شیره انگور باعث کاهش التهاب و نرم شدن گلو می‌شود. به همین دلیل مصرف آن به افرادی که دچار سرفه‌های پی‌در‌پی هستند، پیشنهاد می‌شود.

آیا موز برای سرماخوردگی و گلودرد خوب است؟

برای موز فواید باورنکردنی زیادی وجود دارد اما برای درمان ویروس سرماخوردگی باید از مصرف آن خودداری کنید. این میوه خوشمزه به دلیل قند بالایی که دارد موجب افزایش التهاب می‌شود. همچنین این میوه نیز آزاد کننده هیستامین است.

موز برای سرماخوردگی

موز برای سرماخوردگی خوب است یا بد؟

آزمایش (خون، ادرار، مدفوع) خود را در محل انجام دهید

به صفحه رزرو آزمایش در منزل درمانکده بروید و آزمایش مد نظر خود را آنلاین رزرو کنید. دریافت آزمایش در محل

گوجه فرنگی به مقدار قابل توجهی ویتامین C دارد. به همین دلیل گفته می‌شود می‌تواند در درمان زکام موثر باشد. یک گوجه متوسط چیزی حدود ۱۶ میلی‌گرم ویتامین سی دارد. این ماده غذایی به مقدار قابل توجهی حاوی آنتی‌اکسیدان است. آنتی‌اکسیدان‌ها منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شوند. البته باید بدانید این میوه طبعی سرد دارد و از این رو برخی مصرف آن را توصیه نمی‌کنند.

خیار به تنهایی نمی‌تواند منجر به تشدید بیماری شود. نکته مهم این است که این میوه طبع سرد دارد و در زمان سرماخوردگی توصیه می‌شود به سراغ خوردنی‌هایی بروید که طبع گرم دارند. از این منظر مصرف خیار در درمان این بیماری رایج نیست.

آیا ماست و خیار برای سرماخوردگی مضر است؟

مصرف لبنیات به دلیل احتمال افزایش مخاط در دوران این بیماری توصیه نشده است. همانطور که گفته شد، مصرف خیار به دلیل طبع سردی که دارد برای درمان سرماخوردگی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

هنگام سرماخوردگی خربزه بخوریم یا نه؟

خربزه از جمله میوه‌هایی است که می‌تواند علائم آلرژیک سرماخوردگی را تشدید کند، به همین دلیل بسیاری مصرف آن مدت زمان بیماری توصیه نمی‌کنند.

آیا کشمش برای سرماخوردگی ضرر دارد؟

کشمش به مقدار قابل توجهی ویتامین و مواد معدنی دارد که منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی این میوه خشک می‌تواند از بروز تب و عفونت جلوگیری کند.

بهبود سرماخوردکی با مویز

کشمش خاصیت ضد باکتریایی و التهابی دارد و می تواند در بهبود عفونت و تب موثر باشد.

چه میوه‌هایی برای گلو درد مضر هستند؟

مصرف پرتقال و آب پرتقال به دلیل داشتن ویتامین C در درمان این بیماری رایج است. اما اگر به گلودرد مبتلا شده‌اید بطوریکه بلع برای شما دشوار شده است، مصرف میوه و مرکبات ترش به دلیل خاصیت اسیدی که دارند، توصیه نمی‌شود. با مصرف آنها التهاب گلو بیشتر خواهد شد. مصرف گوجه فرنگی و انواع سس‌ها به دلیل ماهیت اسیدی که دارند نیز پیشنهاد نمی‌شود. ادویه‌های تند مانند فلفل قرمز و جوز هندی نیز التهاب را بیشتر خواهند کرد.
اسیدی که در برخی میوه‌ها وجود دارد، می‌تواند غشاهای مخاطی در ناحیه گلو را تحریک کند. با این حال بدن به ویتامین و مواد معدنی موجود در آنها نیاز دارد. در صورت بروز گلودرد پیشنهاد می‌شود به سراغ میوه‌هایی بروید که خاصیت اسیدی کمتری دارند و در عین حال سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند.

بیشتر بخوانیم: عوارض کفش پاشنه بلند

آیا شیر برای گلو درد خوب است؟

ترکیب شیر گرم و عسل می‌تواند برای درمان سرفه و کاهش التهاب گلو مفید باشد. عسل یک آنتی‌اکسیدان قوی است و خواص ضد قارچ و التهابی قابل توجهی نیز دارد. این ترکیب به بهبود خواب شما نیز کمک می‌کند.

چه میوه هایی برای سرفه مضر است؟

میوه‌های که دارای اسید سیتریک هستند منجر به رفلاکس اسید می‌شوند. این امر می‌تواند گلو درد را تشدید کند.

فوری مشاوره بگیرید

سخن آخر

با بروز سرماخوردگی، گلودرد و سرفه از مصرف مواد غذایی زیر اجتناب کنید:
کربوهیدارت‌های ساده مانند شکر، آرد سفید، پاستا. بجای آنها از گندم کامل، دانه‌ها و برنج قهوه‌ایی استفاده کنید.
غذاهای چرب که منجر به سرکوب سیستم ایمنی بدن می‌شوند مانند انواع غذاهای سرخ شده.
مصرف بیش از حد نوشیدنی‌های کافئین‌دار منجر به از دست دادن آب بدن از طریق ادرار می‌شود. با بروز بیماری، بدن مقدار زیادی آب و املاح از دست می‌دهد و تشدید این موضوع روند بهبودی را مختل خواهد کرد.

از اینکه تا پایان این مطلب با درمانکده همراه بودید از شما کمال تشکر را داریم.

شب ادراری چیست و شیوع آن چقدر است؟

شب ادراری

لباس خواب و ملحفه های خیس و یک کودک خجالت زده و مادردرمانده و ناامید و پدری عصبانی صحنه های آشنا در بسیاری از خانه ها است. اما خود را سرزنش نکنید. خیس کردن شبانه نشانه ای از آموزش نادرست توالت نیست. این موضوع اغلب بخش عادی از رشد کودک است. به طور کلی، خیس کردن بستر قبل از 5 سالگی نگران کننده نیست. در این سن، کورتکس مغز کودک شما ممکن است هنوز در حال توسعه کنترل مثانه باشد.اگر شب ادراری ادامه یابد، با صبر و درک به مشکل رسیدگی کنید. تغییر سبک زندگی،کاهش استرس خود و کودک ، استفاده از روشهای تشویقی و گاهی داروها ممکن است باعث کاهش تدریجی شب ادراری شود.شما بدانید که تنها نیستید و در 5 سالگی از هر 100 کودک 15نفر ازآنها هنوز شبها رختخواب خود را خیس میکنند.و هر سال از تعداد آنها کم شده به طوری که یک درصد کودکان در سن نوجوانی هنوز شب ادراری دارند.شب ادراری در پسرها دوبرابر دخترهاست.در عین حال در موارد کمتری شب ادراری میتواند به علت مشکلات جدیی باشد که نیاز به کمک گرفتن از پزشک را ضروری کند.

علت شب ادراری چیست ؟

هیچکس به طور قطعی نمی داند چه چیزی موجب شب ادراری می شود، اما عوامل مختلفی ممکن است نقش داشته باشند:

 • یک مثانه کوچک. مثانه فرزند شما ممکن است به اندازه کافی حجم برای تولید ادرار تولید شده در شب نداشته نباشد.
 • مثانه بیش فعال:ربط به بیش فعالی کودک ندارد ومثانه انقباض های نا بجا پیدا میکند.
 • مثانه عصبی: در این بیماری مثانه دیواره ضخیمی دارد و مانند مثانه طبیعی خاصیت کشسانی و نگهداری ادرار را ندارد.
 • ناتوانی در تشخیص یک مثانه پر:اگر عصب هایی که مثانه را کنترل می کنند با تاخیر تکامل پیدا کنند، مثانه پر ممکن است کودک شما را بیدار نکند - مخصوصا اگر فرزند شما در یک خواب عمیق باشد.
 • استرس‌های محیطی: گاهی تنش‌ها و فشارهای روانی مداوم نیز باعث شروع شب‌ادراری می‌شود.
 • برخی از بیماری‌های نخاعی یا تومور
 • یک مشکل ساختاری در دستگاه ادراری یا سیستم عصبی: به ندرت، شب ادراری به دلیل یک نقص در سیستم عصبی کودک یا سیستم ادراری میباشد.
 • عدم تعادل هورمون: در دوران کودکی بعضی از بچه ها به میزان کافی هورمون ضد ادرار(ADH)که میزان ادرار شب را کم میکند را در شب تولید نمی کنند.
 • عفونت مجاری ادراری:برای کودک در هنگام عفونت ادراری، کنترل ادرارمی تواند دشوار باشد. نشانه ها و علائم عفونت ادراری ممکن است شامل شب ادراری، بی اختیاری روزانه،تکرر ادرار ، ادرار قرمز یا صورتی و درد در هنگام ادرار کردن باشد.
 • آپنه یا قطع تنفس کوتاه مدت در خواب : گاهی اوقات شب ادراری، نشانه ای از آپنه انسدادی خواب است، که در آن تنفس کودک به طور موقت متوقف می شود - اغلب به علت لوزه های بزرگ یا گاه زبان بزرگ ایجاد می شود. علائم و نشانه های دیگر ممکن است شامل کبودی زیر چشم ، خروپف و خواب آلودگی روزانه باشد.
 • دیابت: برای یک کودک که قبلا در شب ادرار نمی کرده، خیس کردن تخت ممکن است اولین علامت دیابت باشد. علائم و نشانه های دیگر ممکن است شامل دفع مقدار زیادی ادرار در یک زمان، افزایش تشنگی، خستگی و کاهش وزن با وجود اشتهای خوب باشد.
 • یبوست مزمن: عضلات یکسانی برای کنترل ادرار و دفع مدفوع استفاده می شود. هنگامی که یبوست درازمدت است، این عضلات می توانند ناکارآمد باشند و منجر به شب ادراری شوند.

چه موقعی باید شب ادراری را جدی بگیرم؟

-تداوم شب ادراری بعد از 5 سالگی

-نم زدن و خیس کردن لباس زیر در طی بیداری

_کودکی که قبلا درشبها خشک بود ولی به تازگی دچار شب ادراری شده است(مهم)

-کودکی که آب زیاد میخورد وادرارش زیاد و همیشه رنگ ادرارش روشن است .

-کودکی که سابقه عفونت ادراری در خودش یا سایر اعضای خانواده داشته است.

-کودکی که رشد قدیش متوقف شده باشد

-کودکی که زیاد دچار سردرد میشود

-کودکی که شبها خروپف میکند و زیاد از خواب میپرد

-کودکی که در ناحیه پایین کمر فرو رفتگی عمیق ،تافت مو یا خال بزرگ دارد.

-کودکی که موقع ادرار کردن چمباتمه میزند یا پاهایش را قیچی میکند یا درموقع دفع ادرار درد دارد.

-کودکی که جریان ادراری غیر طبیعی دارد و ادرارش قطع و وصل میشود.

-کودکی که همیشه از درد های پهلو یا زیر شکم شاکی است

-کودک یا والدینی که به دلیل شب ادراری دچار درماندگی یا فشار عصبی شده اند.

آیا لازم است برای شب ادراری کودکم آزمایش و عکس و سونوگرافی و. انجام دهم؟

معمولا در همه این کودکان نیازبه انجام آزمایش ادرار صبحکاهی میباشد ولی پزشک کودک شما بر حسب شرح حال و معاینه فیزیکی امکان دارد درخواست سونوگرافی ،عکس رنگی مثانه،اسکن کلیه یا حتی نوار مثانه نماید.

آیا شب ادراری درمان دارد؟

اگر شب ادراری کودک شما بنا به تشخیص پزشک از نوع اولیه بوده و ناشی از بیماری زمینه ای دیگری نباشد به مرور زمان حتی بدون دارو برطرف میشود.ولی در اکثرا مواقع به علت تاثیراتی که بر روح و روان کودک و اعضای خانواده دارد ترجیح داده میشود که مداخلات درمانی انجام شود.روشهای درمانی شامل راههای تشویقی با کارت تشویق یا دادن برچسب ستاره به ازای هر شب خشک و دادن جایزه بر طبق تعداد این کارتها و ستاره ها ، عدم مصرف آب زیاد در نوشیدنیهای مدر در شب , عدم مصرف لبیات و نمک و شیرینی در شب ،استفاده از اسپری بینی یا قرص های حاوی هورمون ضد ادرار در قبل از خواب ،استفاده از داروهایی که باعث افزایش حجم ادرار مثانه میشوند ،استفاده از داروهای ضد افسردگی .حتی گاهی نیاز به ارجاع به فیزیوتراپ و انجام فیزیوتراپی عضلات کف لگن وجود دارد.

آیا با نسخه های خانگی یا گیاهی میتوان شب ادراری را درمان کرد؟

درمانهای خانگی و گیاهی متعددی برای شب ادراری ذکر شده مانند :ماساژشکم با روغن زیتون ،گرم نگ داشتن شکم با پارچه ای پشمی در طی خواب ،دارچین ،آب قره قروت،ترکیب عسل وسرکه سیب، دانه های رازیانه و. ولی هنوز هیچ مطالعه علمی مبنی بر اثر بخشی این داروها انجام نشده است.

در بعضی از مطالعات اثر بخشی طب سوزنی در درمان شب ادراری ثابت شده است.

آیا کودکی که شب ادراری دارد باید رژیم غذایی خاصی را رعایت کند؟

 • کودکان تا حد ممکن از خوردن هندوانه، مرکبات، ماست، دوغ در شب خودداری شود.
 • در طول شب به ویژه چند ساعت قبل از خواب، کودک مایعات کمتری را بنوشد و حتماً قبل از خواب دست شویی برود.
 • در طی شب فقط در حد رفع تشنگی مایعات بنوشد .
 • ورزش هایی مثل درازونشست و بشین و پاشو نیز در تقویت عضلات شکم و مثانه تاثیر دارد.
 • خوردن مواد غذایی محرک مانند قهوه، فلفل، شیرینی ،مواد کافئین دار، نوشابه های گازدار، کنسروها، غذاهای آماده و فست فود برای افراد مبتلا به شب ادراری توصیه نمیشود.
 • هرگز در مورد مشکل شب ادراری کودک خود به دیگران، به خصوص هم سن و سالانش چیزی نگویید.
 • استرس و مشکلات عاطفی یکی از علت اصلی شب ادراری در کودکان است پس سعی کنید محیط آرام تری برای وی فراهم کنید.

آیا اگر شب ادراری کودکم را درمان نکنم عارضه ای برای او اتفاق میافتد؟

اگر چه شب ادراری ناامید کننده است، شب ادراری بدون علت جسمی، خطری برای سلامتی ایجاد نمی کند. با این حال، این موضوع می تواند مسائلی را برای کودک شما ایجاد کند، از جمله:

گناه و خجالت، که می تواند منجر به عزت نفس کم شود.

از دست دادن فرصت هایی برای فعالیت های اجتماعی مانند خوابگاه ها و اردوگاه ها

ظاهر شدن دانه در ناحیه باسن و ناحیه تناسلی کودک - به خصوص اگر کودک شما با لباس زیر مرطوب بخوابداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.