کارگزاری بورس چیست و چه وظایفی دارد؟


پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارگر وظیه کارفرماست/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت مابه التفاوت دستمزد

براساس قانون کار کارفرمایی که حقوق کارگران را پرداخت کرده است، باید تفاوت دستمزد افزایش یافته را نیز پرداخت کند و در واقع عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد از طرف کارفرما می‌تواند سبب شود کتا کارگر اقدام به شکایت از کارفرما کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روابط کار مطرح می‌شود، پرداخت دستمزد کارگران است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

تعاریف کارگر و کارفرما نشان دهنده وظایف هر یک از آن‌ها است. کارگر در قانون کار به این شکل تعریف شده است که در قبال انجام کار برای کارفرما، دستمزد مشخصی را دریافت می‌کند.

همچنین کارفرما به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در قانون تعریف شده است که کارگر بنا به درخواست وی در ازای دریافت حق السعی، امورات محول شده را انجام می‌دهد.

همواره بحث مالی در روابط کاری از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و عمده اختلافات بین کارفرما و کارگر، ارتباط به همین موضوع دارد. دلیل اصلی اختلاف بر اثر مسائل مالی این است که کارفرما به دلایلی حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کند یا دستمزد پرداخت شده کمتر از میزان مصوب قانونی است.

اصلی‌ترین وظیفه کارفرما، پرداخت کردن دستمزد به کارگران است. البته که وظایف دیگری برای کارفرما در قانون مانند بیمه کردن تعیین شده است که در هر صورت کارفرما موظف است که وظایف تعیین شده در قانون را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

با توجه به این که حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار با هماهنگی نهادهای دولتی تعیین می‌شود، کارفرما الزاما باید میزان حداقل حقوق را رعایت کنید. کارگری که بر اساس مدت زمان انجام کار، دستورات کارفرما در محل کار را انجام می‌دهد، انتظار دارد که در زمان مناسب، حقوق خود را دریافت کند. در این صورت کارفرمایی که در پرداخت حقوق کارکنان، تعلل می‌کند، کارگر باید این موضوع را از طریق اداره کار و به کمک وکیل اداره کار پیگیری کرده و در صورت امکان نیز از کارفرما شکایت کند.

عمده پرونده‌های تشکیل شده در رابطه با اختلافات کارگر و کارفرما، ارتباط به تخلف کارفرما در مورد پرداخت دستمزد و حقوق دارد.

گاهی اوقات دستمزد کارگران طبق مصوب شورای عالی کار، افزایش می‌یاید و کارفرمایی که دستمزد کارگران خود را پرداخت کرده، باید در ماه بعدی یا همان ماه، ما به التفاوت دستمزد کارگران را پرداخت کنید. حال ممکن است که در این زمینه، کارفرما در پرداخت ما به التفاوت دستمزد، کوتاهی کند یا قصدی برای پرداخت آن نداشته باشد که کارگر باید اقدام به شکایت از کارفرما کنید.

تعریف دستمزد طبق قانون کار

با توجه به این که موضوع اصلی مقاله در رابطه با شکایت کارگر از کارفرما بابت عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد است.تعریف دستمزد در ماده ۳۵ قانون کار به این شکل بیان شده که مزد، عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع مزد می‌تواند وجه نقد یا غیر نقد باشد که کارفرما به کارگران خود پرداخت می‌کند.

البته که در اغلب مواقع، کارفرما دستمزد کارگر را بر اساس وجوه نقدی پرداخت می‌کنید. فلسه پرداخت دستمزد نیز به میزان کار انجام شده توسط کارگران است.

پرداخت حقوق و دستمزد در ایران، به صورت ماهانه انجام می‌شود که هر ساله حداقل حقوق توسط وزارت کار تعیین می‌شود. در این صورت کارفرما وظیفه دارد که پرداخت حقوق کارگران را بر اساس حداقل مصوب شده انجام دهد.

ماده ۳۴ قانون کار، دستمزد را بخشی از حق السعی در نظر گرفته است. حق السعی شامل تمامی حقوق و دستمزد و همچنین مزایایی که طبق قانون کار به کارگران تعلق می‌گیرد، است. برخی افراد اینگونه تصور می‌کنند که حقی السعی همان دستمزد است اما برخلاف تصور این قبیل افراد، حق السعی علاوه بر دستمزد، به پاداش و حق مسکن و سایر مزایای متعلق به کارگران مرتبط می‌شود. به طور کلی دستمزد، بخش مهمی از حقوق قانونی کارگران است که کارفرما موظف به پرداخت آن است.

ما به التفاوت دستمزد چگونه به وجود می‌آید؟

در رابطه با پرداخت دستمزد، مسئله ما به التفاوت ممکن است که مطرح شود. این که چگونه ما به التفاوت دستمزدها ایجاد می‌شود، بسته به عوامل مختلفی دارد اما عمده دلیل به وجود آمدن این موضوع، این است که شورای عالی کار، حقوق جدید کارگران را تعیین می‌کند. در این صورت شورای عالی کار تصویب کرده است که از چند ماه قبل از مصوبه، باید ما به التفاوت حقوق‌ها پرداخت شود.

در این صورت، کارفرمایی که حقوق کارگران را پرداخت کرده است، باید تفاوت دستمزد افزایش یافته را نیز پرداخت کند. اما اگر وزارت کار، اجرایی شدن افزایش حقوق را از ماه یا ماه‌های بعدی اعمال کند، در این شرایط دیگر بحث پرداخت ما به التفاوت منتفی است.

ممکن است ما به التفاوت دستمزد، از سوی برخی از کارفرمایان، مورد توجه قرار نگیرد و همین موضوع باعث شود تا کارگر برای آن که به حق و حقوق قانونی خود برسد، از کارفرما شکایت کند. تفاوت ایجاد شده در دستمزد کارگران مشمول قانون کار، جز حق قانونی آن‌ها است و کارفرمایان نباید به سادگی از این موضوع عبور کنند. در هر صورت کارفرما اگر به این مسئله توجه نکنید، موجب اختلاف و درگیری بین طرفین می‌شود.

ما به التفاوت دستمزد در قرارداد کار

قرارداد کار که اصلی‌ترین موضوع در روابط بین کارگر و کارفرما محسوب می‌شود، به صورت کتبی یا شفاهی منعقد می‌شود. یکی از تکالیفی که کارفرما در قبال کارگر دارد، این است که قراردادی را منعقد کنید.وجود قرارداد می‌تواند به نفع طرفین باشد. در واقع هر موضوع یا مسئله‌ای که به وجود می‌آید، طرفین می‌توانند به قرارداد کار استناد کنند.

با توجه به این که قرارداد کار، به صورت شفاهی یا کتبی به امضاء می‌رسد و به نوعی الزامی برای کتبی بودن قرارداد وجود ندارد، در این صورت کارگر و کارفرما این امکان را دارند که قرارداد را شفاها منعقد کنید. قرارداد شفاهی از هر لحاظ می‌تواند عواقبی برای طرفین داشته و چه بسا زمینه سوء استفاده آن‌ها را نیز فراهم کند.

با توجه به این کارگر و کارفرما می‌توانند به موضوعات مختلفی در قرارداد کار اشاره کنند، در این صورت امکان تعیین شریط مربوط به ما به التفاوت دستمزد در قرارداد وجود دارد. در واقع کارگر و کارفرما می‌توانند باهم توافق کنند که شرط پرداخت ما به التفاوت حقوق در قرارداد عنوان شود. در این صورت کارفرما اگر تفاوت ایجاد شده در دستمزد کارگران را پرداخت نکند، کارگر می‌تواند به همین موضوع که در قرارداد عنوان شده است، استناد کنید.

عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد و شکایت کارگر از کارفرما

عواملی که سبب ایجاد اختلاف بین طرفین قرارداد کار می‌شود، متعدد است اما یکی از دلایل موثر در این زمینه، بحث عدم پرداخت ما به التفاوت دستمزد از طرف کارفرما است که کارگر این حق را دارد که از کارفرما شکایت کند.

کارفرما باید همواره به نحوی عمل کند که کارگر به آن اعتماد کرده و در نهایت روابط کاری بدون مشکل خاصی ادامه پیدا کند. در صورتی که وزارت کار اقدام به تصویب مصوبه جدید در رابطه با افزایش حقوق کارکران کنید، کارفرما در وهله اول موظف است که از ماه جدید، پرداخت دستمزد کارگران را بر اساس حدقل مصوب قانونی انجام دهد. همچنین ما به التفاوت ابجاد شده را نیز به همراه افزایش حقوق اعمال شده پرداخت کنید.

در صورتی که کارفرما اقدامی را جهت پرداخت ما به التفاوت دستمزد کارگران انجام ندهد، این امکان وجود دارد که کارگر علیه وی شکایت کند. در این صورت کارگر باید اقدام به تنظیم شکایت کرده و موضوع شکایت خود را از طریق اداره کار پیگیری کند.

لازم به ذکر است که تخلف کارفرما در رابطه با عدم اجرای وظایف قانونی خود، زمینه شکایت از طرف کارگر را فراهم می‌کند. نپرداختن تفاوت به وجود آمده در دستمزد کارگران، یکی از عوامل اصلی اختلاف بین کارگر و کارفرما است. در مورد مسائل مالی که کارفرما تخلفاتی را انجام می‌دهد، همواره شاهد آن هستیم که کارگران اقدام به شکایت از کارفرما می‌کنند.

در مورد موضوع پرداخت ما به التفاوت حقوق نیز به همین شکل است و کارفرما در صورتی که آن چه در رابطه با تفاوت حقوق و دستمزد مطرح است را پرداخت نکند، احتمال آن که کارگر از وی شکایت کند، بسیار بالا است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن ذخیره مرخصی

پرداخت حق مسکن وظیفه کارفرما است/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن حق مسکن

اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد

جزئیات کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما

پرداخت بیمه وظیفه کارفرماست/ شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم پرداخت حق بیمه

جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار/ کارفرما حق پرداخت نکردن حقوق به کارگر را ندارد

تعریف مسیرهای جدید گردشگری در یزد

تعریف مسیرهای جدید گردشگری در یزد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد گفت: «در خصوص مسیر گردشگری در یزد باید دو کارگزاری بورس چیست و چه وظایفی دارد؟ مسیر محله محور و موضوع محور را مورد مطالعه قرار داد.

به‌گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، اولین جلسه ستاد راهبردی گردشگری میراث جهانی شهر تاریخی یزد با حضور اعضا از دستگاه‌های مرتبط در محل این اداره‌کل تشکیل شد.

در این نشست ابتدا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد و رئیس ستاد راهبردی گردشگری میراث جهانی شهر تاریخی یزد در خصوص وظایف این ستاد و کلیات آن توضیح داد.

آخوندی گفت: «این ستاد دارای کارگروه‌های مختلفی است که یکی از آن‌ها کارگروه گردشگری است و اعضای آن ادارات و دستگاه‌های مرتبط با موضوع گردشگری بافت تاریخی یزد است.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس کارگروه افزود: «این کارگروه ملاک بین‌المللی دارد و موضوعات و مشکلات گردشگری بافت تاریخی به‌صورت خرد و در حوزه‌های قابل‌تفکیک بررسی و تحلیل می‌شود.»

او در ادامه به جمع‌بندی موضوعات جلسه کارگزاری بورس چیست و چه وظایفی دارد؟ پرداخت و تصریح کرد: «در خصوص مسیر گردشگری در یزد، باید دو مسیر محله محور و موضوع محور را مورد مطالعه قرار داد.»

آخوندی با اشاره به اینکه در مسیر گردشگری شاخص‌هایی چون امنیت، جاذبه‌دار بودن و روشنایی اهمیت دارد، اظهار کرد: «در خصوص مسیر گردشگری موضوع محور مسیرهای مختلفی مانند مسیر آب، ادیان، صنایع‌دستی، مساجد و امامزاده‌ها، بازار و طلا را می‌توان تعریف کرد.»

برنامه‌ریزی برای طرح ترافیکی بافت تاریخی یزد، سکونت اتباع و تکدی‌گری در بافت، سرشماری و شناسایی ساکنین بافت تاریخی، تابلوهای گردشگری و ساعت تردد در بافت تاریخی از دیگر موضوعات مطرح‌شده توسط آخوندی در این جلسه بود.

در ادامه سید امیر ناصر طباطبایی مدیر جامعه هتلداران و واحدهای اقامتی یزد به تعریف محور و مسیر گردشگری پرداخت و اینکه مسیر گردشگری باید بر اساس یک سری آیتم‌های خاص باشد، در مسیر جاذبه‌ها و بناهای شاخص تاریخی باید وجود داشته باشد و زیرساخت مناسب، امنیت و نورپردازی از مشخصه‌های یک مسیر گردشگری است.»

سپس نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و تعدادی از فعالان گردشگری به بیان نظرات خود در خصوص محور گردشگری پرداختند و در خصوص مسیرهای مختلفی که می‌تواند ایجاد شود مانند مسیر ادیان، مسیر بازارها، مسیر کارگاه‌های صنایع‌دستی و … توضیحاتی دادند.

دولت سیزدهم هرگز سهامداران را تنها نگذاشت

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت هرگز سهامداران را تنها نگذاشته و در کنار آنها، بورس را یکی از اولویت‌های جدی خود در سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها قرار داده است.

به گزارش مشرق ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش هفته‌نامه اطلاعات بورس با عنوان «سهامداران تنها ماندند» تأکید کرد: دولت سیزدهم همواره نگاه حمایتی بازار سرمایه داشته و ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بوده است هرچند بازار سرمایه و تحولات در این بازار متأثر از عوامل نگاه ابزاری در گذشته و همچنین تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است و تغییر در متغیرها و ریسک‏های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و . است.

مروری بر روند تصمیمات و اقدامات حمایتی دولت از بازار سرمایه نشان می‌دهد هرگز دولت، سهامداران را تنها نگذاشته است؛ تصویب و ابلاغ ۱۰ بند حمایتی از بازار سرمایه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نخستین اقدام عملی دولت در حمایت از بازار بورس بود که پس از ابلاغ آن تا پایان تیرماه سال جاری شاخص کل بورس تهران (وزنی ارزشی) حدود ۲۵ درصد رشد و شاخص کل بورس تهران (هم‌وزن) ۳۲ درصد رشد داشته است اما ثبات و چشم‌انداز بورس برای دولت همواره مهم بود اما متاسفانه از سیر اتفاقاتی که دنیا رخ داد از جمله موضوع جنگ که علاوه بر کل جهان بر ایران هم اثر گذاشت و ناآرامی‌های اخیر هم در ایجاد چشم‌انداز منفی بی تاثیر نبود.

تعیین سقف نرخ گاز خوراک و سوخت برای صنایع از جمله اقدامات حمایتی بود چراکه با قیمت‌های فعلی گاز در اروپا و آمریکا، اگر سقف قیمتی برای نرخ گاز صنایع اعمال نمی‌شد، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود صنایع کاهش پیدا می‌کرد و علاوه بر زیان‌ده شدن صنایع و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کرد و زیان سنگین مجددی به سهامداران وارد می‌شد.

ابتکاراتی همچون پرداخت سود سنواتی به مردم که سال‌ها در حساب بانکی شرکت‌های بورسی رسوب کرده و به مردم پرداخت نشده بوده، تحقق ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه در دولت جدید، پیگیری ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین رفع ابهام در موضوعاتی همچون خودرو از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه واریزی‌ها به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز، پس از مذاکرات مدیران سازمان بورس و صندوق توسعه ملی، چند مرحله واریزی‌ها به صندوق تثبیت انجام شد.

مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از دیگر رویکردهای جدی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای حمایت از بازار سرمایه است که در همین زمینه برگزاری هم‌اندیشی با هلدینگ‌های بزرگ بورسی و دریافت پیشنهادهای آنها برای تدوین بودجه ۱۴۰۲ با توجه به اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه انجام شد.

برگزاری و تداوم جلسات با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی‌های بزرگ و مدیران تأمین سرمایه بازار با نهاد ناظر بازار و تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس برای مدیریت ریسک هرگونه تصمیم در مورد پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده پیش از نگارش آن از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از بازار بورس انجام شده است.

دولت البته حمایت از بازار سرمایه را یک ضرورت راهبردی می‌داند و در هیچ مقطعی بورس را رها نکرده است؛ رویکرد دولت سیزدهم، ترجیح حمایت از بورس بر درآمدهای کوتاه‌مدت بوده و اقدامات حمایتی نیز در همین راستا انجام شده است و اخیراً نیز بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه را ابلاغ کرده است.

بیمه پرتفوی سهامداران خرد و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خرد به مدت یک سال از بندهای مهم این بسته است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند آثار مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد.

کاهش ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با انتشار اوراق تبعی، تزریق منابع جدید به صندوق‌های حاکمیتی بازار است به عنوان محرک تقاضا، هماهنگی و پایش حقوقی‌ها جهت توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، محدود کردن فروش بازارگردان‌ها تدابیر دیگری است که هم آثار کوتاه‌مدت و هم بلندمدت بر بازار سرمایه خواهد داشت.

البته حمایت‌های دولت از بورس محدود به این بسته ۱۰ بندی نمی‌شود و رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام مهم‌ترین هدف دولت است که در حال پیگیری است؛ دغدغه‌هایی همچون حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست که رفع آنها آثار بلندمدت بر بازار سرمایه خواهد داشت.

در خصوص مشکلات پیش آمده برای یک کارگزاری نیز قابل ذکر است که حتی در این مورد هم سهامداران تنها گذاشته نشدند و ۲۴ مهرماه سال جاری سازمان بورس اعلام کرد که به دلیل ایجاد اختلافات مالی در «کارگزاری تدبیرگر سرمایه» تمامی عملیات کارگزاری مذکور را تحت نظارت مستقیم خود گرفت که این کار در راستای وظایف ذاتی این سازمان و در حفاظت از حقوق سهامداران انجام و در ادامه نیز امکان تغییر کارگزاری برای سهامداران فراهم شد.

دولت هرگز سهامداران را تنها نگذاشته و در کنار آنها بورس را یکی از اولویت‌های جدی خود در سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها قرار داده است؛ سهامداران زمانی تنها ماندند که به صورت میلیونی دعوت به سرمایه‌گذاری در بازاری شدند که دولت وقت از آن بهره‌برداری ابزاری کرد و سهامداران را در میانه یک میدان پر ریسک تنها گذاشت.

کارگزاری بورس چیست و چه وظایفی دارد؟

در این صفحه، فیلترهای متعددی قرار دارد که افراد جویای کار می‌توانند با تنظیم آن‌ها، تعدادی آگهی کار را که بیشترین انطباق را با شرایط مد نظرشان دارند، بیابند.

بله. آگهی‌های استخدام مناسب با هر میزان سابقه کار در پلتفرم ما منتشر می‌شوند. برای پیدا کردن آگهی‌های کارآموزی، می توانید از فیلتر «سابقه کاری»، کارآموزی را استفاده کنید.

آگهی استخدام و فرصت های شغلی جدید در سراسر ایران

پلتفرم جاب ویژن، رابط بین کارفرمایان و افراد جویای کار از سراسر کشور است. روزانه، تعداد زیادی آگهی استخدام توسط شرکت‌های معتبر برای جایگاه‌های شغلی متنوع و صنایع مختلف در سایت استخدام جاب ویژن منتشر می‌شوند. سازمان‌های بسیار معتبری مثل ایرانسل، اسنپ، دی جی کالا، سایپا، ایرانخودرو، کاله، سیناژن و … اطلاعیه‌های استخدامی خود را در پلتفرم ما منتشر می‌کنند. شما کارجویان می‌توانید در این صفحه، آگهی‌های استخدام مناسب خودتان را پیدا کنید.

استفاده از فیلترها برای جستجو در میان تعداد زیادی آگهی استخدام

فیلتر‌های متعددی در قسمت بالای صفحه‌ی فرصت‌های شغلی جاب ویژن وجود دارد که می توانید با استفاده از آن‌ها، به راحتی یک آگهی کار متناسب با تخصص و علاقه‌مندی خود پیدا کنید.

  • عنوان شغلی یا شرکت: در کادر «عنوان شغلی یا شرکت . » می‌توانید عنوان شغلی یا شرکتی را که مد نظر دارید، جستجو کرده و آگهی‌های استخدام آن را پیدا کنید.‌ می‌توانید با استفاده از کلیدواژه‌ی «کارآموزی» در این بخش، آگهی‌های استخدام کارآموزی را نیز جستجو کنید.
  • شهر: اگر قصد دارید آگهی‌های مربوط به استخدام شهر خاصی را جستجو کنید، می‌توانید از فیلتر «شهر» استفاده کنید. برای مثال، اگر در جستجوی آگهی استخدام تهران هستید، می‌توانید در کادر «شهر»، تهران را انتخاب کنید. در صورت انتخاب شهر تهران، حتی می‌توانید در مناطق مختلف تهران نیز جستجو کنید.
  • بازه‌ی حقوقی: با استفاده از این فیلتر می‌توانید آگهی‌هایی را که با میزان حقوق مورد نظر شما تناسب دارند، کارگزاری بورس چیست و چه وظایفی دارد؟ پیدا کنید.
  • نوع همکاری: افراد جویای کار می‌توانند با استفاده از فیلتر «نوع همکاری»، مشاغلی را که دارای نوع همکاری مشخصی مثل دورکاری، تمام‌وقت، پاره‌وقت یا . هستند، پیدا کنید.
  • سطح ارشدیت: این فیلتر برای پیدا کردن آگهی کار‌ دارای سطح مشخصی از ارشدیت کاربرد دارد. به عنوان مثال، اگر در جستجوی مشاغل مدیریتی هستید، می‌توانید از این فیلتر، استفاده کنید.
  • سابقه‌ کاری مورد نیاز: با استفاده از فیلتر «سابقه کاری مورد نیاز» می‌توانید آگهی‌هایی که سابقه‌ی کاری مشخصی در نظر دارند، پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید اطلاعیه‌های استخدام نیازمند کارآموزی (زیر دو سال) تا سابقه‌ی کاری بالای پنج سال را پیدا کنید.
  • صنعت: اگر علاقه‌مند به کار کردن در صنعتی خاص هستید، می‌توانید از این فیلتر استفاده کنید.
  • زمان انتشار: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید آگهی‌های منتشر شده در محدوده‌ی زمانی مشخصی را پیدا کنید. برای مثال، می‌توانید در میان آگهی‌های منتشر شده در پنج روز گذشته، به جستجوی فرصت‌های شغلی مناسب خود بپردازید.
  • ویژگی‌های شغل: با استفاده از این فیلتر، می‌توانید به جستجوی فرصت‌های شغلی دارای ویژگی‌ها و مزیت‌های خاص مثل بیمه تکمیلی، امریه‌ی سربازی و … بپردازید.
  • گروه شغلی: کارجویان می‌توانند از این فیلتر، در میان آگهی‌های مربوط به یک گروه شغلی خاص به جستجو بپردازند.

در نهایت، می‌توانید فیلترهایی را که برای جستجو در میان آگهی‌ها استفاده کرده‌اید، ذخیره کنید تا در جستجوهای بعدی، از آن‌ها استفاده کنید.

آگهی‌‌های استخدام

از آن جایی که شرکت‌های معتبر متعددی، در جاب ویژن اقدام به درج آگهی استخدام می‌کنند. معمولا نتایج متعددی برای هر جستجو نمایش داده می‌شود.

هر آگهی کار، شامل سه سربرگ «درباره‌ی موقعیت شغلی»، «درباره‌ی شرکت» و «سوابق ارسال رزومه» است. در قسمت «درباره‌ی موقعیت شغلی»، کار و وظایفی که کارفرما از کارجو انتظار دارد، مشخص است.

در قسمت «درباره شرکت» می توانید به اطلاعات دیگری مثل اندازه‌ی سازمان، نوع خدمات و محصولات، سال تاسیس، نوع مالکیت، نوع فعالیت، وبسایت شرکت و . دسترسی داشته باشید. به علاوه، در این بخش می‌توانید یک معرفی کوتاه از سازمان و فعالیت‌های آن، در قالب چند پاراگراف کوتاه و مزایا و امکانات سازمان را مشاهده فرمایید.

در قسمت «سوابق ارسال رزومه»، می‌توانید ببینید که قبلا چند بار و برای کدام آگهی‌های شغلی سازمان، رزومه ارسال کرده‌اید.

پس از بررسی کامل متن آگهی استخدام، در صورتی که فکر می‌کنید که آن فرصت شغلی برای شما مناسب است، می‌توانید روزمه‌ی خود را برای کارفرما ارسال کنید. برای ساخت رزومه با رزومه ساز رایگان جاب ویژن کلیک کنید.

یافتن فرصت‌های کار متناسب با رزومه‌ی فرد، می‌تواند فرآیندی چالش برانگیز باشد. فیلترهای متعدد این صفحه به افراد جویای کار کمک می‌کنند تا به راحتی بتوانند آگهی‌هایی را که بیشترین انطباق را با رزومه‌ی آن‌ها دارند، پیدا کنند. متن هر آگهی استخدام، حاوی اطلاعات جامعی در رابطه با فرصت شغلی و شرکت منتشر کننده‌ی آن است که به شما در تصمیم‌گیری برای ارسال رزومه برای آن آگهی، کمک می‌کنند.

فال حافظ امروز 14 آبان ماه | اول نیت کنید + تفسیر دقیق

فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فال حافظ امروز 14 آبان ماه | اول نیت کنید + تفسیر دقیق

فال حافظ به شکل روزانه برای متولدین 12 ماه سال منتشر می شود. فال حافظ در بین مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد.فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. فال حافظ به تفسیر دقیق نیاز دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فروردین

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگرنیکم و گر بد تو برو خود را باش

هرکسی آن درودعاقبت کارکه کشت

تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد که اینقدر دنبال عیب و نقص دیگران نباش بلکه خوبی های مردم را نظاره کن چون گل بی عیب خداست هرکس نواقصی دارد که می توان با ملاطفت و مهر به او گوشزد کرد تا برطرف کند. جنابعالی از هوشی برتر برخوردارید که با این استعداد می توانید به مقامی بلند دست یابید و نردبان ترقی را با توکل به خدا و تلاش طی کنید.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنی ست

من آن نیم که ازین عشقبازی آیم باز

چه گویمت که زسوز درون چه می بینم

ز اشک پرس حکایت که من نیم غماز

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد هدف جنابعالی بسیار خوب و پسندیده است اما نیاز به سرعت عمل و دقت و تلاش بیشتر دارد چون باید مقدمات آن را فراهم کنید تا موفق شوید پس جای نگرانی و تردید نباید وجود داشته باشد.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار

طالع بی شفقت بین که درین کار چه کرد

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد مسافرت زیارتی سیاحتی در راه است و معامله ای سود آور در پیش که بر شما مبارک باشد به شرط آنکه صدقه بدهید و دین لازم را بپردازید و دلی را شاد کنید.

فـال حـافـظ متولدین تیر

اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی ست

زبان خموش ولیکن دهان پراز عربی ست

پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن

بسوخت عقل ز حیرت که این چه بلعجبی ست

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید انسانی با عقل و درایت هستی که همیشه سعی می کنی بر احساس خود پیروز شوی و از منطق و استدلال عقلی در کارهای خود کمک می گیری.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

اسب تازی شده مجروح به ریز پالان

طوق زرین همه در گردن خر می بینم

پند حافظ بشنو خواجه کارگزاری بورس چیست و چه وظایفی دارد؟ ربو نیکی کن

که من این پند به از گنج و گهر می بینم

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید به مال دنیا زیاد می اندیشی ولی بدان مال دنیا گذران است و هیچ کسی ثروتی با خودش نبرده پس سعی کن مالی را برای آخرت خود بیندوزی که هم در دنیا راحت زندگی کنی و هم آخرتت را حفظ کنی

فـال حـافـظ متولدین شهریور

جز آستان توام درجهان پناهی نیست

سرمرا بجز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم

که تیغ ما بجز از نالای و اهی نیست

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد پیری از پیران طریقت با تو ملاقات می کند. از او راهنمایی بخواه و به نصایح او گوش بده ولی با عقل عمل کن

فـال حـافـظ متولدین مهر

آتش آن نیست که بر شعله او خندد شمع

آتش آن است که درخرمن پروانه زدند

کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقال

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که اگر با کسی قهر هستی حتما آشتی کن. کسی را که دوست داری بدان واقعا او تو را دوست دارد اما راه و رسم آن را نمی داند و غرورش اجازه نمی دهد تا در مقابل جنابعالی اظهار کند. مقام جدید و تغییر شغل و مکان به زودی پیش می آید که آسایش خانواده شما را به همراه خواهد داشت.

فـال حـافـظ متولدین آبان

یارب این شمع دل افروز زکاشانه کیست؟

جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟

حالیا خانه برانداز دل و دین من است

تاهم آغوش که می باشد و همخانه کیست ؟

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد به زودی درهای خوشبختی از هرسو به روی شما باز می شود به طوری که دیگران نسبت به جنابعالی حسادت خواهند کرد پس سعی کنید راز دل خود را کمتر به کسی بگویید و با نزدیکان خود مشورت کنید که همه قابل اعتماد نیستند.

فـال حـافـظ متولدین آذر

شد منهزم از کمال عزت

آن را که جلال حیرت آمد

سر تا قدم وجود حافظ

در عشق نهال حیرت آمد

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید این نیت موجب سرگردانی و حیرت و دلمشغولی جنابعالی شده است که اگر از آن صرف نظر کنید به مراتب بهتر است زیرا تاکنون جز رنج و دلهره و عذاب برای شما و خانواده تان سودی نداشته است. موقعیت های بسیار بهتری در انتظار شما و خانواده تان است.

فال حافظ متولدین دی

شاهدان گر دلبری زی سان کنند

زاهدان را رخنه در یامان کنند

هرکجا آن شاخ نرگس بشکفد

گلرخانش دیده نرگسدان کنند

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید که این نیت به سرعت عملی نمی شود چون هنوز مقدمات آن کاملا آماده نشده است ولی به هرصورت دیر یا زود عملی خواهد شد. انسان های موفق از راز و رمز کار خود غافل نیستند و با اندیشه عمل می کنند پس جنابعالی نیز کمی بیشتر در این باره اندیشه کنید.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

آن می که در سبو دل صوفی به عشوه برد

کی در قدح کرشمه کند ساقیا بگو

حافظ گرت به مجلس او راه می دهند

می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو

تعبیر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که کسی یا چیزی یا مکانی را که صمیمانه طالب آن هستید بسیار از شما فاصله دارد زیرا فرهنگ بسیاری از خانواده ها با هم تفاوت دارد و به اندازه کهکشان ها از یکدیگر دورند و یا از نظر فیزیکی مسافت فراوانی دارد. به جنابعالی مژده می دهیم که این فاصله با صبر و حوصله کم و کمتر می شود به طوری که به مراد دل تان می رسید پس حوصله کنید ؛جای نگرانی نیست.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هرکه چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

من بگفتم شمه ای از شرح شوق خود ولی

دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید اگرچه شما در محبت شخصی باوفا، ثابت قدم و فداکار هستید و آنقدر که به فکر دوستان و آشنایانید به فکر خود نیستید ولی بدانید که ایثار کار بزرگان است اما برای هرکسی و هرجایی جایز نیست چون بعضی از مردم ارزش واقعی آن را نمی دانند و خیال می کنند که نوعی وظیفه است و شما دقیقا از همین رنج می برید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.