عیب بزرگ روش کم کردن میانگین


جی کوئری چیست

نحوه تنظیم، عملکرد و عیب یابی مشعل دیگ بخار

مشعل دیگ بخار انواع مختلفی دارد و به چهار نوع گازسوز، گازوئیل سوز، مازوت سوز و دوگانه سوز تقسیم می‎شوند؛ که هر کدام از آنها نیز دارای دسته بندی‎های خاص خود هستند. این مقاله در مورد اساس کار، نحوه نصب، نحوه تنظیم، تعمیر و نگهداری مشعل دیگ بخار می باشد که جهت استفاده نصاب‎ها و سرویس‎کاران محترم گردآوری شده است.

مشعل گازسوز

مشعل‎های گازسوز برای ایجاد احتراق نیاز به اتمیزه کردن سوخت ندارند و ورود گاز با فشار مناسب و هوای کافی و ایجاد جرقه به تشکیل شعله خواهد انجامید. مشعل‎های گازسوز در ایران با گاز طبیعی کار می‎کنند. مشعل‎های گازسوز به دو گروه اصلی مشعل های گازسوز یک مرحله ای و مشعل های گازسوز دو مرحله‎ای طبقه‎بندی می‎شوند.

مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای

نحوه تنظیم مشعل‎های گازسوز یک مرحله ای به این صورت می‎باشد:

مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای، با مقادیر ثابت شده هوا و گاز عمل می‎کنند؛ به این معنی که بعد از تنظیم مقدار هوا و گاز مورد نیاز برای احتراق، این مقادیر تنظیم شده در تمام مدت کارکرد مشعل ثابت می‎مانند.

فرمان راه‎اندازی مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای توسط اکوستات یا مانوستات صادر شده و با استارت موتور پروانه دمنده، گازهای موجود در آتش‎دان طی مدت معینی تخلیه می‎گردند. بعد از اتمام زمان تخلیه و با عملکرد کلید کنترل فشار هوا ترانس جرقه فعال شده شیر برقی گاز باز می‎شود و مخلوط هوا و گاز به وسیله جرقه مشتعل می‎گردد.

عمل حفاظت شعله بر مبنای سیستم یونیزاسیون صورت می‎گیرد. بدین ترتیب که واحد کنترل رله مشعل با دریافت جریان مستقیم حاصل از یونیزاسیون به وسیله شعله از برقراری شعله اطمینان حاصل نموده و اجازه ادامه کار مشعل را صادر می نماید؛ در نتیجه شیربرقی گاز به تدریج تا حداکثر مقدار تنظیم شده باز می‎شود.

به محض از بین رفتن شعله، سیستم حفاظتی عمل نموده و مشعل در حالت قطع ایمن قرار می‎گیرد. در نهایت زمانی که دما یا فشار به مقدار تنظیم شده برسد، با قطع فرمان راه‎اندازی مشعل خاموش می‎گردد.

به منظور صرفه‎جویی در مقدار سوخت مصرفی، مشعل‎های گازسوز یک مرحله‎ای به دریچه تنظیم هوای خودکار مجهز گردیده‎اند. دریچه تنظیم هوای خودکار همزمان با روشن شدن موتور باز شده و به محض خاموش شدن موتور در حالت بسته قرار می‎گیرد. این عمل باعث می‎شود تا جریان هوای محیط نتواند هوای گرم موجود در داخل آتش‎دان را از طریق دودکش خارج کند و از سرد شدن سریع آن جلوگیری می‎شود.

لذا عملکرد دریچه تنظیم هوا به صورت خوکار باعث صرفه‎جویی در مصرف سوخت می‎گردد. دریچه تنظیم هوا به صورت ثابت نیز می تواند عمل کند ولی به علل توضیح داده شده توصیه می‎گردد دریچه تنظیم هوا به حالت خودکار تنظیم شود.

عیب یابی مشعل دیگ بخار

عیب یابی مشعل دیگ بخار

مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای

نحوه تنظیم مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای به این صورت می‎باشد:

مشعل‎های گازسوز دو مرحله‎ای با مقادیر متغیر هوا و گاز عمل می‎کنند. به این معنی که مقدار هوا و گاز مورد نیاز برای احتراق، توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا، گاز و یا شیربرقی گاز دو مرحله‎ای تنظیم و کنترل می‎گردد و این مقادیر متناسب با شرایط مورد نیاز می تواند در محدوده حداقل و حداکثر مقادیر تنظیم شده تغییر کند.

فرمان راه اندازی مشعل های گازسوز دو مرحله‎ای توسط اکوستات و مانوستات صادر شده و با استارت موتور پروانه دمنده، دریچه هوا به مقدار حداکثر باز می شود و گازهای موجود در آتش‎دان طی مدت معینی تخلیه می‎گردند.

بعد از اتمام زمان تخلیه با فرمان واحد کنترل (رله) مشعل، دریچه هوا به مقدار مورد نیاز برای شروع احتراق تغییر وضعیت می‎دهد. در همین هنگام با عملکرد کلید فشار هوا ترانس جرقه فعال شده، شیر برقی گاز باز گردیده و مخلوط هوا و گاز بوسیله جرقه مشتعل می‎گردد.

عمل حفاظت شعله بر مبنای سیستم یونیزاسیون و یا چشم الکترونیک صورت می‎گیرد. بدین ترتیب که واحد کنترل رله مشعل با دریافت جریان مستقیم حاصل از یونیزاسیون به وسیله شعله و یا جریان دریافتی از چشم الکترونیک ماوراء بنفش حساس به نور شعله، از برقراری شعله اطمینان حاصل نموده و اجازه ادامه کار مشعل را صادر می‎نماید. در نتیجه شیر برقی گاز به تدریج تا حداکثر مقدار تنظیم شده باز می‎شود. به محض از بین رفتن شعله، سیستم حفاظتی عمل نموده و مشعل در حالت قطع ایمن قرار می‎گیرد.

با دریافت فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، دریچه هوا و دریچه گاز توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا و گاز و یا شیر برقی گاز دو مرحله‎ای به مقدار حداکثر باز شده و مشعل با حداکثر ظرفیت تنظیم شده عمل می‎نماید.

بعد از قطع فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، دریچه هوا و دریچه گاز توسط مکانیزم کنترل هماهنگ هوا، گاز و یا شیر برقی گاز دو مرحله‎ای به مقدار حداکثر باز شده و مشعل با حداکثر ظرفیت تنظیم شده عمل می‎نماید. بعد از قطع فرمان از ترموستات یا مانوستات مرحله دو، مشعل متناسب با نوع راه‎اندازی می‎تواند به طور خودکار به حالت مرحله یک تغییر وضعیت دهد و یا خاموش شود. با رسیدن دما یا فشار به مقدار تنظیم شده و با قطع جریان راه اندازی، مشعل خاموش خواهد شد.

مشعل اتمسفریک (بدون فن) دیگ بخار

مشعل بدون فن یا اتمسفریک علاوه بر ایمنی کامل و عملکرد مطمئن، با کارکرد بسیار آرام و بدون صدا و کمترین هزینه قابل نصب در موتورخانه می‎باشد. در این نوع مشعل سوخت با سرعت زیاد از نازل خارج شده و در این هنگام با ایجاد خلأ، هوای مورد نیاز احتراق را فراهم می‎کند.

جدول عیب‎یابی مشعل اتمسفریک یا بدون‎فن
عیب علت عیب طریقه رفع عیب
خاموش شدن شعله پیلوت ۱- شعله پیلوت تنظیم نمی‎باشد.

۲- مکش دودکش زیاد است.

۳- شعله پوش مشعل نصب نیست.

۴- کوران طبیعی هوا در محیط نمی‎باشد.

۲- در مسیر دودکش سه‎راه دمپر تعبیه گردد.

۳- شعله پوش در جلوی پیلوت نصب شود.

۴- درب موتورخانه یا پنجره منفذ داشته باشد.

سپری شدن ۳۰ ثانیه از فشار دادن

۲- خراب بودن ترموکوپل

۳- خراب بودن بوبین ترموکوپل

۲- ترموکوپل را تعویض نمایید

۳- بوبین ترموکوپل را تعویض نمایید

۲- عدم تنظیم الکترود جرقه

۳- شکستگی چینی الکترود

۵- بسته بودن شیر گاز

۶- خرابی رله جرقه‎زن

۷- هوا در مسیر لوله‎کشی گاز

۲- الکترود جرقه را تنظیم نمایید

۳- الکترود جرقه را تعویض نمایید

۴- برق را وصل نمایید

۵- شیر گاز را باز کنید

۶- رله جرقه‎زن را تعویض نمایید

۲- سیم‎کشی برق اشکال دارد

۲- سیم‎کشی کنترل گردد

۲- نامناسب بودن دودکش

۳- دیگ و دودکش از دوده مسدود است

۲- دودکش را اصلاح کنید

۳- دیگ و دودکش را تمیز نمایید

۲- فاصله کشویی تنظیم نمی‎باشد

۲- فاصله کشویی تنظیم گردد

مشعل فن دار دیگ بخار

در این نوع مشعل هوای مورد نیاز احتراق، بوسیله دمنده تأمین می‎شود. برای بوجود آمدن شعله نیاز به اکسیژن می‎باشد که بصورت طبیعی یا مصنوعی تأمین می‎گردد. از آنجاییکه اکسیژن موجود در فضا توانایی تأمین ظرفیت حرارتی مورد نیاز را ندارد لذا باید این اکسیژن بصورت اجباری و با فشار بالا تأمین و به سمت شعله دمیده شود که این کار در مشعل فن دار توسط فن انجام می‎گردد.

عیب یابی یخچال و فریزر سونیا

تست و بررسی علل همگن نبودن دما در یخچال و فریزر سونیا

در این مقاله قصد داریم تا به عیب یابی یخچال و فریزر سونیا بپردازیم. همانطور که قبلا اشاره شد، سماسرویس به صورت رسمی تعمیر یخچال و فریزر سونیا در مشهد را انجام می دهد. با تکیه بر متخصصان و سرویس کاران مجاز یخچال و فریزر سونیا توانسته ایم تا رضایت مشتریان محترم را در این زمینه کسب نماییم.

رخداد این مشکل هم می تواند بنا به دلایل فنی باشد و یا بنا به رعایت نکردن برخی از موارد اصولی استفاده از یخچال و فریزر سونیا باشد.

عدم تنظیم درست درجه دما یخچال و فریزر سونیا

 • یخچال و فریزر را در دمای درست تنظیم نکرده اید.
 • یخچال و فریزر سونیا در شرایط زمستانی و تابستانی نیاز دارد تا دمای متفاوتی برای آن در نظر گرفته شود.
 • معمولا در زمستان دما را بر روی 4 یا 5 و در تابستان دما یخچال و فریزر را بر روی 2 یا 3 درجه تنظیم کنید.

وجود مواد غذایی بیش از حد داخل یخچال و فریزر سونیا

این مورد مشکلات زیادی را برای یخچال و فریزر موجب می شود.

 • اول اینکه میزان هوای کمتری در یخچال و فریزر تولید می شود و هر بار با باز و بسته شدن یخچال و فریزر این میزان هم خارج می شود.
 • دوم اینکه برخی از مواد غذایی امکان دارد سرما ساز های یخچال و فریزر را مسدود کنند.
 • بسته های بزرگ را نباید در انتهای یخچال و فریزر و هوا سازهای آن قرار دهید.

خرابی لاستیک درب یخچال و فریزر سونیا

 • اگر درب یخچال و فریزر شما به خوبی بسته نشود ، به مرور زمان برودت از بین میرود و در نتیجه سرمای مطلوبی نخواهد داشت.
 • اگر مشکلی در لاستیک درب یخچال و فریزر وجود داشته باشد ، درب به خوبی چفت نمیشود.
 • بنابراین اگر با مشکل سرد نشدن یخچال و فریزر مواجه شدید ؛ حتما لاستیک در یخچال و فریزر سونیا است یخچال و فریزر سونیا خود را چک نمایید.

معیوب بودن کمپرسور و رله یخچال و فریزر سونیا

 • کمپرسور یخچال و فریزر سونیا با تبدیل گاز به مایع و پمپاژ آن به اواپراتور باعث خنک کردن یخچال و فریزر می شود.
 • اگر کمپرسور یا رله آن به هر دلیل آسیب ببیند ، فرایند خنک کردن یخچال و فریزر سونیا انجام نمی شود.
 • همچنین اگر رله کمپرسور یخچال و فریزر خراب باشد ، موتور یخچال و فریزر قادر به شروع کار نیست و در نتیجه با مشکل عدم سرمای یخچال و فریزر سونیا مواجه عیب بزرگ روش کم کردن میانگین خواهید شد.

عدم کارکرد فن اواپراتور یخچال و فریزر سونیا

وظیفه اصلی موتور فن اواپراتور همگن کردن هوای موجود داخل دستگاه و به گردش در آوردن سرمای تولید شده توسط اواپراتور به محیط داخلی دستگاه می باشد . در صورت عدم کارکرد این قطعه سرمای تولید شده در اواپراتور به محیط منتقل نمی گردد و باعث گرم شدن دستگاه می شود .

کمبود گاز یخچال و فریزر سونیا

 • اگر گاز یخچال و فریزر سونیا شما کم باشد ؛ باعث برودت کم در یخچال می شود.
 • همچنین در نظر داشته باشید که گاز کم باعث یکسره کار کردن کمپرسور یخچال و فریزر می شود.
 • در نتیجه به مرور زمان باعت سوختن کمپرسور می شود.

چه زمانی برای عیب یابی دستگاه سونیا در مشهد اقدام نماییم

همیشه این را باید در نظر داشته باشیم که سرویس، نگهداری درست و عیب یابی دستگاه سونیا بسیار مهمتر از خرید اولیه آن است. چه بسا اگر ما ندانیم که چه زمانی برای عیب یابی دستگاه سونیا در مشهد اقدام نماییم ؛ مطمئنا به دلیل تعلل دچار خسارات و صدمات زیادی خواهیم شد. برای مثال فیلتر آب و سرد نشدن داخل ساید بای ساید سونیا را در نظر بگیرید؛ اگر موافق باشید در ادامه توضیحاتمون ابتدا به فیلتر آب بپردازیم، در واقع فیلتر آب ساید بای ساید سونیا تا زمانی که سالم است و ظرفیت آن اشباع نشده میتواند آلاینده ها را از آب حذف کند. اما اگر اشباع شود، تمامی آلودگی ها را به آب برگردانده و خود به یک معضل جدید تبدیل خواهد شد و مسبب خسارات زیادی خواهد شد که در زیر به یکی از آنها اشاره می کنیم:

گرفتگی سیستم آبرسانی ساید بای ساید سونیا به دلیل ذرات موجود در آب مانند : گچ، گل و لای، شن و ماسه و. .
همانطور که مطلع هستید آب مشهد به مراتب نسبت به اکثر شهر های ایران دارای گچ بیشتری است؛ و اگر این گرفتگی، به دلیل تعلل در تعویض فیلتر آب، در سیستم آبرسانی ساید بای ساید سونیا اتفاق بیوفتد، خواهید دید که هزینه تعویض سیستم شلنگ کشی ساید بای ساید سونیا برای شما بسیار بیشتر از تعویض فیلتر تصفیه آب شده است.
اما برویم سراغ سرد نشدن داخل ساید بای ساید سونیا ، کمبود گاز یکی از علت های سرد نشدن داخل ساید بای ساید می باشد که در ادامه به آن می پردازیم:
اگر گاز ساید بای ساید سونیا شما کم باشد؛ باعث برودت کم در ساید بای ساید سونیا خواهد شد؛ همینطور در نظر داشته باشید که گاز کم باعث یکسره کار کردن کمپرسور خواهد شد و در نتیجه به مرور زمان باعت سوختن کمپرسور ساید بای ساید سونیا می شود. در نتیجه باید بیشتر در رابطه با این مطلب که، چه زمانی برای عیب یابی دستگاه سونیا در مشهد اقدام نماییم حساس باشیم.

جی کوئری چیست ؟ میانگین درامد، مزایا و معایب کتابخانه جی کوئری

جی کوئری کتابخانه کوچک جاوا اسکریپت است و محبوبیت زیادی بین متخصصان دارد. در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم که جی کوئری چیست و میانگین درامد برنامه ‌نویس جی کوئری چقدر است. این یک تعریف واضح و روشن برای جواب به سؤال جی کوئری چیست؟ خواهد بود.

استفاده از جی کوئری، کار با اچ تی‌ام ال (HTML) را برای شما راحت‌تر خواهد کرد. این کتابخانه کوچک جاوا اسکریپت کاربرد‌های زیادی دارد و شما می‌توانید عناصر صفحه‌های وب را به وسیله این کتابخونه تغییر دهید. در ادامه به صورت تخصصی کتابخونه جی کوئری را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می­دهیم.

جی کوئری چیست

تاریخچه کتابخونه جی کوئری

کتابخونه جی کوئری در ژانویه سال 2006 توسط شخصی به نام جان رسیگ (John Resig) انتشار یافت. در حال حاضر این کتابخونه محبوب توسط یک تیم از توسعه‌دهندگان نگهداری می‌شود.

در همان سال انتشار یعنی سال 2006، این کتابخونه طبق دو لیسانس GPL و MIT فعالیت می‌‎کرد؛ اما در سال 2012 توسعه‌دهندگان تصمیم گرفتند که لیسانس GPL را حذف کنند. این کار در همان سال 2012 انجام شد و سر انجام لیسانس GPL از این کتابخونهحذف شد. به این ترتیب، تا کنون جی کوئری طبق لیسانس MIT فعالیت می‌کند. در ادامه مطلب به سوال جی کوئری چیست پاسخ خواهیم داد و همچنین مزایا و معایب کتابخونه جی کوئری را مورد بررسی قرار می­دهیم.

جی کوئری چیست و چه کاربردی دارد؟

جی کوئری در حال حاضر به عنوان پراستفاده‌ترین و رایج‌ترین کتابخانه جاوا اسکریپت است. این کتابخانه در سیستم‌هایی مانند وردپرس ترکیب شده و تقریباً در همه‌جا نقشی را ایفا می‌کند.

Jquery برای اعمال تغییرات در HTML هم قابل استفاده است و شما می‌توانید این کار طولانی و وقت‌گیر را در زمان کم­تری انجام دهید. به طور کلی ساختاری که جی کوئری ارائه می‌کند بسیار تمیز و کوتاه‌تر است.

دریافت خروجی مشابه جاوا اسکریپت:

با استفاده از Jquery می‌توانید تنها با فراخوانی یک تابع، خروجی مشابه جاوا اسکریپت را دریافت کنید. در حالی که با استفاده از جاوا اسکریپت شما باید وقت بیشتری را برای انجام یک فرآیند به وسیله کد‌نویسی بگذارید. البته به این نکته هم توجه داشته باشید که جی کوئری به عنوان جایگزین برای جاوا اسکریپت شناخته نمی‌شود و کد‌هایی که به وسیله آن نوشته می‌شوند، در اصل همان جاوا اسکریپت هستند.

امیدواریم با توجه به توضیحات ذکر شده، تا حدودی متوجه شده باشید که جی کوئری چیست و چه فایده‌ای برای کاربران و متخصصان دارد.

در صورت تمایل می توانید همین حالا در دوره آموزش 20 کتابخانه جاوا اسکریپت برای بازار کار ثبت نام کنید.

جی کوئری چیست

جی کوئری چیست

مزایا و معایب کتابخونه جی کوئری چیست؟

قبل از اینکه به ارائه توضیحاتی درباره میانگین درامد برنامه‌نویس جی کوئری بپردازیم، بد نیست که مزایا و معایب کتابخونه جی کوئری با یکدیگر بررسی کنیم.

مزایای جی کوئری:

یکی از اصلی‌ترین مزایای استفاده از جی کوئری، مدیریت رویداد‌ها یا همان ایونت‌ها است. ایجاد یک سری رویداد‌ها با استفاده از کتابخونه Jquery تنها به وسیله چند خط کد انجام خواهد شد. همین مسئله موجب می‌شود که تمیزی کد HTML محفوظ بماند و نیازی هم برای استفاده از کنترل‌کننده رویداد‌ها نباشد. یکی دیگر از مزایای کتابخونه جی کوئری، ساده بودن آن است. به عبارتی دیگر، برای استفاده از این کتابخونه، نیازی نیست که حتما یک برنامه‌نویس با تجربه و حرفه‌ای باشید.

صرفه جویی در زمان:

برای بسیاری از افراد این سوال پیش می‌آید که اصلی‌ترین مزیت استفاده از جی کوئری چیست؟

در مواجه با این سؤال، می‌توانیم تمام موارد گفته شده در بالا را بگوییم. اما این مسئله را فراموش نکنید که با استفاده از جی کوئری می‌توانید وقت زیادی را صرفه‌جویی کنید.

از آنجایی که بسیاری از برنامه نویسان وب با کمبود وقت مواجه هستند و به همین دلیل اکثر پروژه‌هایشان را باید به صورت فشرده انجام دهند، استفاده از جی کوئری می‌تواند برای آن‌ها بسیار مفید باشد.

تقریباً تمام برنامه نویسان می‌دانند که صرفه‌جویی در زمان، باعث می‌شود که وقت بیشتری برای انجام دیگر پروژه‌ها داشته باشند و درآمد خود را افزایش دهند. این مورد بر روی افزایش میانگین درامد برنامه ‌نویس جی کوئری تأثیر مستقیمی را می‌گذارد.

جالب است بدانید که شرکت مایکروسافت اصلی‌ترین حامی کتابخونه جی کوئری است و در اکثر محصولات خود از Jquery استفاده می‌کند.

استفاده از تعداد کدهای کمتر:

در راستای صرفه جویی در زمان، یکی دیگر از فواید اصلی استفاده از جی کوئری، کمتر بودن تعداد کد‌های مورد نیاز برای انجام یک فرایند نسبت به جاوا اسکریپت است. به عبارتی ساده‌تر، برای انجام یک فرایند با استفاده از جی کوئری، شما به تعداد کد‌های کمتری نسبت به جاوا اسکریپت نیاز خواهید داشت. در ادامه بیشتر به این موضوع می­پردازیم.

متن باز (open source) بودن:

یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی که در مزایا و معایب کتابخونه جی کوئری باید به آن اشاره کنیم، متن باز بودن جی کوئری است. در واقع با توجه به متن باز بودن کتابخونه جی کوئری، هر شرکت یا فردی می‌تواند بر روی بهبود بخشیدن به عملکرد‌های این کتابخونه نقش داشته باشد.

یکی دیگر از مزایای متن باز بودن جی کوئری این است که به سرعت نشر پیدا می‌کند و گسترش می‌یابد. شما هیچ هزینه‌ای برای استفاده از این کتابخونه پرداخت نخواهید کرد و استفاده از آن کاملا رایگان خواهد بود.

معایب جی کوئری:

هر کتابخونه و فریمورک، دارای مزایا و معایبی است. همانطور که به مزایای جی عیب بزرگ روش کم کردن میانگین کوئری چیست به صورت کامل پاسخ داده شد، بد نیست که برخی از معایب جی کوئری را هم ذکر کنیم.

مشکلات برنامه های متن باز:

در اینکه متن باز بودن جی کوئری بسیار مفید و خوب است شکی نیست؛ اما تقریباً تمام برنامه و کتابخونه های متن باز یک مشکل بزرگ دارند. آن مشکل، استاندارد نبودن چیزی در آن است. اما به این مسئله هم توجه داشته باشید که مزایای استفاده از کتابخونه و برنامه‌های متن باز بسیار بیشتر از معایب آن‌ها است.

در آخر اگر شما به عنوان یک مصرف‌کننده از جی کوئری استفاده کنید، هیچ ضرری نکردید و می‌توانید پروژه‌هایتان را در زمان نسبتاً سریعی به سرانجام برسانید. همانطور که گفته شد، این مسئله به شما کمک می‌کند که در زمان صرفه‌جویی زیادی داشته باشید.

وجود نسخه های متعدد:

یکی دیگر از معایب جی کوئری این است که نسخه‎‌های زیادی از آن وجود دارد. بعضی از نسخه‌های Jquery عملکرد بسیار خوبی را دارند، برخی از نسخه‌های این کتابخونه عملکرد معمولی را ارائه می‌کنند و برخی دیگر به هیچ عنوان عملکرد خوبی ندارند و خروجی مناسبی را از آن‌ها دریافت نخواهید کرد.

به عنوان مثال، برخی مرورگر‌ها با انیمیشن‌هایی که به وسیله جی کوئری ساخته می‌شوند، سازگاری ندارند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که قبل استفاده از Jquery، حتماً اطمینان حاصل کنید که در حال استفاده از آخرین نسخه آن هستید.

در صورتی که انجام این کار برای شما میسر نیست، می‌توانید از نسخه‌ای استفاده کنید که به صورت خودکار به‌روزرسانی شود و یا خودتان به صورت دستی با یک یا دو کلیک، به‌روزرسانی را انجام دهید.

جی کوئری چیست

جی کوئری چیست

با توجه به مزایا و معایب جی کوئری، از این کتابخونه استفاده کنیم یا خیر؟

در بالا به صورت کامل به سؤال ” مزایا و معایب کتابخونه جی کوئری چیست؟ ” پاسخ داده شد. خودتان هم می‌توانید با کمی بررسی، پاسخ منطقی برای این سؤال پیدا کنید.

با بررسی مزایای جی کوئری متوجه می‌شویم که می‌توانیم با استفاده از آن، صرفه‌جویی زیادی در زمان داشته باشیم. از آنجایی که جی کوئری یکی از بهترین کتابخانه‌های جاوا اسکریپت است، نوشتن کد‌ها نسبت به جاوا اسکریپت بسیار سریع‌تر و بهتر خواهد بود. جی ‌کوئری ابزار و پلاگین‌های نسبتاً پرتعدادی را برای توسعه وب‌سایت‌ها و برنامه‌های تحت وب، در اختیار شما قرار می‌دهد.

اگر به صورت کلی هم به مزایا و معایب جی کوئری نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که مزایای آن بیشتر از معایبش است. به همین دلیل، توصیه می‌کنیم که حتماً از آن استفاده کنید و از مزایایش بهره‌مند شوید.

میانگین درامد برنامه ‌نویس جی کوئری:

میانگین درامد برنامه‌نویس جی کوئری به خود فرد بستگی دارد؛ اما به طور کلی با توجه به پروژه‌هایی که برای برنامه‌نویسی جی کوئری وجود دارد، می‌توانید درامد زیادی را از این طریق به دست آورید.

با توجه به اینکه پروژه‌های مختلفی برای یک برنامه‌نویس جی کوئری وجود دارد و به نسبت هزینه این پروژه‌ها متفاوت است، نمی‌توانیم درامد دقیقی را برای آن برنامه‌نویس متصور شویم.

موارد و عوامل زیادی وجود دارند که بر روی میانگین درامد برنامه‌نویس جی کوئری تأثیر می‌گذارند. در ادامه این موارد را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

میزان سابقه کار برنامه نویس:

میزان سابقه کار یکی از فاکتور‌هایی است که بر روی درامد یک برنامه‌نویس (از هر زبانی) تأثیر می‌گذارد. در صورتی که سابقه کار شما در حوزه برنامه‌نویسی جی کوئری بالا باشد، طبیعتاً میانگین درامد شما نسبت به افراد کم سابقه بیشتر خواهد بود.

تخصص برنامه نویس:

تخصص هم یکی دیگر از مواردی است که بر روی درآمد برنامه‌نویسی تأثیر گذار است. طبیعتاً فردی که از تخصص بالایی در کتابخونه جی کوئری برخوردار است، تکنیک و ابزار‌های بیشتری برای انجام پروژه‌ها دارد و همین دلیل بر روی تعیین دستمزد آن شخص تأثیر زیادی دارد.

اگر شما هم تخصص بالایی در این کتابخونه دارید و از اعتبار بالایی برخوردار هستید، می‌توانید در شرکت‌های بزرگ به راحتی استخدام شوید.

شهر و محل فعالیت فرد:

جالب است بدانید که شهر محل فعالیت و کار هم تأثیر مستقیمی بر روی میانگین درامد برنامه‌نویس جی کوئری می‌گذارد. در صورتی شما در یکی از شهر‌های کوچک ایران فعالیت‌های برنامه‌نویسی خود را انجام می‌دهید، نباید انتظار کسب درآمد بالایی داشته باشید.

به طور کلی بهترین شهر برای انجام فعالیت‌های برنامه‌نویسی، شهر تهران است. شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی که در این شهر وجود دارند، شانس شما را برای استخدام بالا خواهند برد.

در صورتی که در یکی از این شرکت‌های برنامه‌نویسی فعال در تهران استخدام شوید، می‌توانید درامد بالایی را نسبت به پروژه‌هایی که انجام می‌دهید کسب کنید.

در شهر‌های بزرگ دیگری هم مانند مشهد، اصفهان، شیراز و … فضای مناسبی برای فعالیت وجود دارد؛ اما این شهر‌ها به اندازه تهران برای شما فضای مناسبی نخواهند داشت.

جی کوئری چیست

جی کوئری چیست ؟

جایگاه و سمت شغلی:

جایگاه شغلی هم از دیگر مواردی است که بر روی میانگین درامد برنامه ‌نویس جی کوئری (جاوا اسکریپت) و دیگر کتابخونه های برنامه‌نویسی تأثیر می‌گذارد. برای مثال، درامد شما در صورتی که در یکی از شرکت‌های بزرگ و معتبر برنامه‌نویسی استخدام شوید، با درامد شما در صورتی که به شکل آزاد کار کنید، بسیار متفاوت خواهد بود.

البته در همان شرکت هم سمت شما تأثیر زیادی در میزان درامدتان خواهد داشت. طبیعی است که رئیس و معاون یک شرکت درامد بالاتری نسبت به یک عضو معمولی آن شرکت داشته باشند.

البته آزاد کار کردن صرفاً موجب کسب درامد کمتر نمی‌شود. بسیاری از فریلنسر‌های ایرانی که در خارج از ایران کار می‌کنند، درامد بالاتری نسبت به افراد استخدام شده در این شرکت‌ها دارند.

حتی در ایران هم افرادی هستند که به صورت فریلنسری و پروژه‌ای کار می‌کنند و در طول یک ماه درآمد‌های چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی را کسب می‌نمایند.

توجه داشته باشید که مدرک شغلی تأثیر بسیار کمی بر روی میزان درامد یک برنامه‌نویس دارد. این مسئله را می‌توانیم یکی از نکات مثبت برنامه‌نویسی تلقی کنیم چرا که تمام افراد می‌توانند با هر مدرکی درامد بالایی داشته باشند. (به شرطی که تخصص کافی را در کتابخونه جی کوئری داشته باشند)

میانگین درآمد برنامه نویس جی کوئری:

اگر قرار باشد عددی برای میانگین درامد برنامه‌نویسی کتابخونه های مختلف از جمله کوئری ارائه شود، باید بگوییم که در کمترین حالت ماهیانه 2 میلیون تومان و در بهترین حالت از 16 میلیون تومان به بالا، میزان درامدی است که یک برنامه‌نویس کسب می‌کند.

البته میزان درامد در این حوزه به خود افراد و کارفرمایان مختلف بستگی دارد و ثابت نیست.

جی کوئری، موثر و کاربردی:

در این مقاله سعی کردیم پاسخ مناسب و ساده‌ای به سؤال جی کوئری چیست و چه فواید و مزایایی دارد بدهیم و همچنین مزایا و معایب کتابخونه جی کوئری و میانگین درامد برنامه‌نویس جی کوئری را مورد بررسی قرار دادیم.

اگر به دنبال راهی برای کسب درامد هستید، می‌توانید کتابخونه جی کوئری را یاد بگیرید و بعد از کسب تجربه، کسب درامد خود را آغاز کنید. در صورتی که به یک متخصص در این کتابخونه تبدیل شوید، می‌توانید در طول یک ماه به درآمد‌های میلیونی دست پیدا کنید.

جی کوئری یکی از محبوب‌ترین کتابخونه های جاوا اسکریپت است که متخصصان زیادی از آن استفاده می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه مایکروسافت یکی از حامیان بزرگ Jquery است، پیش‌بینی می‌شود این کتابخانه در سال‎‌های آینده محبوبیت بیشتری کسب کند.

15 معایب و عوارض کاشت مو که احتمالا به شما نمی‌گویند!

افراد زیادی در سراسر دنیا هستند که به‌خاطر نگرانی از عوارض کاشت مو ترجیح می‌دهند از انجام این عمل صرفه نظر کنند. نکته مهم این است که این عوارض ایجاد شده دلایل علمی روشنی دارد؛ مثلاً روش کاشت مو با بدن بیمار سازگاری نداشته باشد، بیمار نکات بهداشتی را قبل و بعد از عمل رعایت نکرده یا کاشت مو توسط کادر متخصص و حرفه‌ای صورت نگرفته است.

در این مقاله می‌خواهیم مهم‌ترین عوارض آن را به اطلاعتان برسانیم. این معایب و عوارض شامل عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت است که به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت. در ادامه به مقایسه مزایا و معایب این عمل می‌پردازیم. سپس سؤال پرتکرار «درصد موفقیت در کاشت مو چقدر است؟» را پاسخ می‌دهیم. در نهایت با توجه به عوارض ناشی از آن به شما می‌گوییم چه کسانی نباید مو بکارند.

عوارض و خطرات احتمالی کاشت مو

بسیاری از افراد فکر می‌کنند که کاشت مو ممکن است خطرات زیادی برای پوستشان داشته باشد. در حالی که با کمی تحقیق و جستجو می‌توان فهمید که این خطرات در چه مواقعی و برای چه کسانی ممکن است بروز کند. به طور کلی ممکن است برخی از عوارض تحت این شرایط بروز کند:

 • انتخاب روش مناسب کاشت مو
 • میزان سازگاری آن با بدن بیمار
 • و مهارت کادر درمان

معایب کاشت مو

این را هم باید بدانید که برخی از عوارض این عمل زیبایی کوتاه‌مدت و خفیف، و برخی بلندمدت و مزمن هستند و البته رعایت نکات و دستورالعمل‌های پزشکی قبل و بعد از عمل می‌تواند در کاهش عوارض ناشی از آن تأثیر زیادی داشته باشد.

از خطرات احتمالی کاشت مو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) بی‌حسی پوست سر: در روش‌های معمول کاشت مو مثل FUE و SUT به دلیل تراشیدن پوست سر برای برداشتن فولیکول پیوندی، بخشی از عصب‌ها قطع می‌شوند. این عارضه باعث بی‌حسی موقت می‌شود و تا مدتی کمتر از یک هفته طول می‌کشد. در روش‌های کاشت مو بدون جراحی چنین عارضه‌ای را تجربه نخواهید کرد.

2) باقی ماندن جای زخم: با انتخاب شیوه‌های مرسوم کاشت مو، جای تراشیدن سر به‌صورت زخم باقی می‌ماند. البته جای نگرانی نیست و این مسئله تا چند ماه پس از کاشت مو بهبود می‌یابد. در شیوه‌ای دیگر مانند کاشت مو بدون بانک مو این عارضه کمتر مشاهده می‌شود.

3) درد: داشتن درد تا مدتی پس از کاشت مو از رایج‌ترین عوارض به حساب می‌آید. راهکار این مسئله داروهای بی‌حسی حین عمل و مسکن بعد از عمل است.

4) سکسکه: به دلیل آسیب وارده به سلول‌های عصبی هم‌زمان با تراشیدن سر، ممکن است فرد بیمار تا چند روز پس از عمل دچار سکسکه شود.

5) رشد موها زیر پوست: این عارضه که زیبایی سر را مخدوش می‌کند، به دلیل رشد فولیکول پیوندی زیر پوست اتفاق می‌افتند. در موارد معدودی ممکن است این عارضه به عفونت منجر شود که باید فوراً به اطلاع پزشک برسد.

6) شل شدن پوست سر: اگر از شیوه FUE کاشت مو انجام داده‌اید به احتمال زیاد تجربه شل شدن پوست سر را داشته‌اید. این اتفاق تا چندین ماه ادامه دارد و گاهی این سستی ادامه‌دار خواهد بود.

7) کیست: ایجاد کیست‌هایی به رنگ بنفش از رایج‌ترین عوارض کاشت مو به شیوه تراشیدن پوست سر هستند. این کیست‌ها درد ندارند و پس از مدت کوتاهی از بین می‌روند.

8) حساسیت و خارش زیاد: این عارضه از نشانه‌های بهبودی پوست سر پس از کاشت مو است. خارش، نشان‌دهنده خون‌رسانی به محل زخم است که تا مدتی کوتاه ادامه‌ دارد.

9) خونریزی: در اثر تراشیدن پوست سر قطعاً خونریزی محدودی ایجاد می‌شود که ممکن است در حین عمل قطع شود یا تا زمان کمی ادامه داشته باشد. زمان خونریزی خیلی زیاد نیست و با گاز استریل این مشکل حل می‌شود. افراد سیگاری بیشتر با این مسئله مواجه می‌شوند.

10) تورم: به طور معمول جلوی سر که محل دریافت پیوند مو است تا پنج روز متورم خواهد بود. داروهایی برای این مسئله وجود دارد که پزشک برای شما تجویز می‌کند.

11) عفونت: هرچند عفونت از عوارض رایج کاشت مو نیست اما می‌تواند به وجود بیاید و عارضه‌ای دردناک باشد. این مشکل در صورتی که ادامه‌دار نباشد با دارو قابل رفع است در غیر این صورت حتماً باید مورد بررسی پزشک قرار گیرد.

12) رشد موهای نازک و ریزش مو: در مواردی ممکن است موهایی که بعد از پیوند فولیکول رشد می‌کنند نازک باشند. این مشکل ظرف چند ماه باید مرتفع شود. ریزش مو عارضه‌ای مشابه است که به دلیل جابه‌جایی فولیکول‌ها اتفاق می‌افتد و پس از مدتی که ریزش کامل شد مرتفع می‌شود.

13) هیپوپیگمنتاسیون: هیپوپیگمنتاسیون همان کمرنگ شدن پوست سر است که از ماندگارترین عوارض کاشت مو محسوب می‌شود. این عارضه به خصوص در FUE و SUT رایج است.

14) سرگیجه: این عارضه ناشی از تراشیدن پوست سر و کاشت مو نیست بلکه به خاطر داروهای بی‌حسی است که برای کاشت مو اجتناب‌ناپذیر است.

15) غیرقابل برگشت بودن: اگر به دلیل مشکلات ناشی از پیوند نادرست و ژنتیک افراد بخشی از موهای کاشته شده شروع به ریزش کند؛ ممکن است که این موها غیرطبیعی به نظر برسند و ظاهری ناخوشایند را به‌وجود آورند. از آنجایی که این روش غیر قابل‌برگشت است، راهی جز کاشت مجدد مو پیش روی بیمار نیست که این موضوع یکی از معایب کاشت مو است.

خطرناک‌ترین عوارض کاشت مو بعد از عمل

با بررسی انواع عوارض کاشت مو، می‌توان گفت عفونت، خونریزی و التهاب خطرناک‌ترین آن‌ها هستند. هنگامی که میکروب‌ها در محل فولیکول‌های موی اهداکننده یا در محل پیوند وارد می‌شوند، علائم عفونت بعد از کاشت مو رخ می‌دهد. باید بدانید، پوست سر شما دارای شبکه بزرگی از رگ‌های خونی است که به سیستم ایمنی اجازه می‌دهد تا عوامل بیماری‌زا را به سرعت هدف قرار دهد، اما همیشه موفق نیست.

عوارض کاشت مو

عفونت‌های جراحی معمولاً ۳ تا ۷ روز پس از عمل رخ می‌دهد. علائم عفونت کاشت مو می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • آبسه پر از چرک
 • ترشح چرک
 • قرمزی یا تغییر رنگ
 • ورم
 • درد
 • سوزش
 • خون‌ریزی
 • تب

بررسی مزایا و معایب روش‌های مختلف کاشت مو + جدول

هر عمل مربوط به زیبایی و درمانی دارای مزایا و معایب منحصربه‌فرد است. در مورد کاشت مو نیز همین موضوع صدق می‌کند؛ بنابراین شما باید با سنجیدن عوارض کاشت مو و مزایای آن تصمیم‌گیری کنید. این جدول مزایا و معایب کاشت مو به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک خواهد کرد.

کات در بدنسازی : این نکات را همه ی مربیان نمی دانند!

کات در بدنسازی : دو بازه زمانی‌ اصلی‌ در چرخه بدنسازی وجود دارد. یکی‌ از آنها زمانی‌ است که شما سعی‌ در ساخت بیشترین مقدار عضله دارید که اغلب از آن با عنوان دوره حجم یاد میشود. دومین بازه، زمانی‌ است که شما سعی‌ در کاهش حداکثری چربی‌ بدن خود دارید که اغلب این دوره با نام دوره کات شناخته میشود. در این مقاله نحوه طراحی رژیم غذایی و برنامه تمرینی برای دوره کات شرح داده خواهد شد.

در زمان مسابقات، بدنسازان در میان کم چرب چرب ‌ترین ورزشکاران قرار میگیرند. درصد چربی‌ مردان بدنساز کمتر از ۱۰% و زنان بدنساز نزدیک به ۱۲% می‌باشد، و حتی در برخی‌ موارد کمتر از این هم میشود. رسیدن به چنین بدن کم چربی‌ نیازمند تعهد و رعایت سبک زندگی‌ بدنسازی می‌باشد. اما مطمئنا راه هایی وجود دارند که میتوانند این فرایند را کمی‌ آسان تر کنند.

چگونه بدن خود را کات کنیم؟

به منظور کاهش وزن و چربی‌ سوزی، شما نیازمند ایجاد کمبود کالری برای بدن خود هستید. این یعنی‌ میزان انرژی سوزانده شده در روز میبایست بیشتر از میزان انرژی دریافتی باشد.

اکنون، قبل از اینکه شما اقدامی برای ایجاد کمبود کالری برای بدن خود کنید، باید دریابید که در طول هفته به طور میانگین چه میزان تغذیه عیب بزرگ روش کم کردن میانگین دارید. یک راه آسان برای انجام این کار، تحت نظر گرفتن میزان تغذیه روزانه تان در کنار وزن کردن روزانه بدن می‌باشد تا ببینید میانگین این مقادیر در هفته چقدر می‌باشد.

تنها با دانلود یک اپلیکیشن (food tracker) به آسانی می‌توان این کار را انجام داد. تنها کافی‌ است که میزان تغذیه روزانه خود را ثبت کرده و میانگین آن را در هفته محاسبه کنید. در این حین، شما میبایست روزانه خود را در صبح وزن کنید و میانگین آن را برای یک هفته محاسبه کنید. انجام این کار تخمینی از میزان وزن شما را در اختیارتان قرار میدهد، زیرا میزان وزن به شکل نرمال در طول روز میتواند نوسان پیدا کند.

در گام بعد، شما میبایست کمبود کالری برای بدن ایجاد کنید. به منظور اینکه تقریبا ۱ پوند چربی‌ از دست دهید، باید در طول هفته به میزان ۳۵۰۰ کالری برای بدن خود کمبود ایجاد کنید (ایجاد کمبود به میزان ۵۰۰ کالری در روز، ۵۰۰ * ۷ = ۳۵۰۰). برای ۲ پوند چربی‌ سوزی (تقریبا ۱ کیلوگرم) در هفته، تنها کافی‌ است که این میزان کمبود را دو برابر کنید. در مراحل ابتدایی، چربی‌ سوزی کمی‌ سریع تر ایرادی ندارد، زیرا بدن دارای چربی‌ بیشتری می‌باشد، اما همچنان که چربی‌ بدن تان کم میشود، سرعت چربی‌ سوزی نیز باید کمتر شود، زیرا نمیخواهید که عضلات با ارزش تان از بین بروند.

۳ راه اصلی‌ برای چربی‌ سوزی وجود دارد :

۲ . تمرینات با وزنه

۳. تمرینات هوازی

رژیم غذایی ای که شما می‌خواهید از آن پیروی کنید، بیشترین تفاوت‌ها را در زمینه چربی‌ سوزی رقم خواهد زد. تمرینات با وزنه میتوانند کمی‌ میزان کالری سوزی را افزایش دهند. در آخر، تمرینات هوازی را نیز می‌توان به شکل سیستماتیک به منظور افزایش کالری سوزی روزانه اضافه کرد.

در یک سوی معادله تعادل انرژی، میزان انرژی دریافتی (میزان غذایی که میخورید) وجود دارد و در سوی دیگر میزان کالری سوزی (میزان انجام فعالیت‌ها و تمرینات روزانه). با ترکیب تغذیه کمتر و ورزش بیشتر میتوانید سطح چربی‌ بدن خود را به اندازه یک بدنساز کاهش دهید.

رژیم غذایی کات

تا زمانی‌ که کمبود کالری معقول و مناسبی برای بدن ایجاد شود، تقریبا با هر رژیم غذایی ای میتوانید دوره کات خود را با موفقیت انجام دهید. اگرچه هیچ ماده غذایی وجود ندارد که ذاتا شما را چاق کند (همه مواد غذایی دارای کالری هستند)، اما یک سری مواد غذایی هستند که مصرف آنها در طول دوره کات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و طی‌ این فرایند را آسان تر میکنند. کاهش درصد چربی‌ بدن همانند یک بدنساز، نیازمند تعهد و فداکاری بسیار زیادی می‌باشد.

همانطور که در بالا ذکر شد، محاسبه و پایبندی به کمبود کالری ایجاد شده برای بدن اولین گام در شروع دوره کات می‌باشد. سپس باید تصمیم بگیرید که با چه سرعتی می‌خواهید کاهش وزن داشته باشید. معمولا ۰.۵ تا ۱ کیلوگرم در هفته نقطه شروع خوبی‌ می‌باشد. این یعنی‌ برای کاهش وزن به این میزان، شما باید روزانه به میزان ۵۰۰-۱۰۰۰ کالری برای بدن خود کمبود ایجاد کنید.

فرض میگیریم که شما هم اکنون ۹۰ کیلو وزن دارید و به طور میانگین روزانه ۳۰۰۰ کالری دریافت می‌کنید و می‌خواهید ۱ کیلوگرم چربی‌ در هفته از دست دهید. در این حالت نیاز دارید که روزانه ۱۰۰۰ کالری کمبود برای بدن خود ایجاد کنید. این یعنی‌ در روز تنها میبایست ۲۰۰۰ کالری دریافت کنید.

گام بعدی تان میزان دریافت درشت مغذی‌ها می‌باشد. ۳ درشت مغذی اصلی‌ وجود دارد که عبارتند از پروتئین، کربوهیدرات و چربی‌.

پروتئین در کات در بدنسازی

پروتئین را می‌توان مهم‌ ترین درشت مغذی دانست. پروتئین مسول حفظ عضلات در دوره کات و کمک به ریکاوری پس از تمرین می‌باشد. همچنین دارای این مزیت است که میتواند مدت زمان بیشتری شما را سیر نگه دارد. دلیل این امر این است که جویدن و هضم پروتئین‌های جامد اغلب زمانبر است که همین امر به سرکوب هورمون‌های گرسنگی کمک می‌کند.

پروتئین همچنین دارای اثر گرمایی بالایی در بدن می‌باشد، به این معنی‌ که تجزیه آن نیازمند صرف بیشتری انرژی توسط بدن است که این امر در دوره کات بسیار مطلوب می‌باشد. مصرف ۲-۲.۴ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دوره کات، نقطه شروع بسیار خوبی‌ می‌باشد.

دوباره مثال بالا را به یاد آورید که در آن شما ۹۰ کیلو وزن داشتید و میبایست روزانه ۲۰۰۰ کالری مصرف کنید. اکنون تعیین شد که میزان مصرف پروتئین ۲ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن می‌باشد. این یعنی‌ شما میبایست ۱۸۰ گرم پروتئین در روز مصرف کنید. هر یک گرم پروتئین دارای ۴ کالری می‌باشد، بنابراین ۱۸۰ گرم پروتئین دارای ۷۲۰ کالری می‌باشد.

چربی‌ ها و نقش آن ها در کات در بدنسازی

چربی‌‌ها اجزای مهم برای سلامت شما هستند و بخش مهمی‌ از رژیم غذایی شما را تشکیل میدهند. این یعنی‌ شما میبایست روزانه از چربی‌‌های غذایی به میزان لازم استفاده کنید. بدون چربی‌ ها، بسیاری از فرایند‌های متابولیکی از کار خواهند افتاد. چربی‌‌ها مسول تولید هورمون‌های عضله ساز قدرتمندی نظیر تستوسترون میباشند و برای جذب بسیاری از ویتامین‌ها و مواد مغذی ضروری هستند.

میزان چربی‌ مورد نیاز روزانه معمولا با تعیین درصدی از کالری روزانه مشخص میشود. میزان چربی‌ مورد نیاز روزانه میتواند چیزی بین ۲۰% تا ۳۰% کالری کل روزانه باشد. در انتهای دوره کات، ممکن است نیاز باشد تا مصرف چربی‌ را حتی کمتر از این حد تعیین شده پیشنهادی کاهش دهیم، زیرا دریافت کالری در آن مقطع بسیار کاهش میابد و از طرفی‌ میزان دریافت پروتئین نیز باید همانند سابق حفظ شود تا عضلات حفظ شوند. هرچه این بازه زمانی‌ کوتاه تر باشد، برای سلامت شما بهتر است.

با توجه به مثال بالا، ۲۰% از ۲۰۰۰ کالری روزانه باید از چربی‌ تامین شود که این یعنی‌ ۴۰۰ کالری در روز از طریق چربی‌‌ها میبایست دریافت شود. به منظور تعیین اینکه چند گرم چربی‌ در روز میبایست مصرف کنید، کافی‌ است ۴۰۰ را تقسیم بر ۹ کنید، زیرا هر گرم چربی‌ دارای ۹ کالری میببشد. بنابراین در این مثال، روزانه ۴۴ گرم چربی‌ میبایست مصرف شود.

کربوهیدرات و کات در بدنسازی

کربوهیدرات‌ها منبع سوخت اصلی‌ برای تمرینات بدنسازی میباشند. بسیاری از مردم به اشتباه فکر میکنند که به منظور چربی‌ سوزی، میبایست میزان دریافت کربوهیدرات‌ها را کاهش داد. اگر میزان دریافت کربوهیدرات بیش از حد کم شود، شدت تمرینات کاهش خواهد یافت که در نهایت این امر منجر به کاهش حجم عضلات میشود. بیشتر میوه‌ها و سبزیجاتی که ما مصرف می‌کنیم، فرمی از کربوهیدرات هستند، بنابراین آنها نقش مهمی‌ در تامین انرژی، سلامتی، ریکاوری و عملکرد سیستم ایمنی دارند.

دوباره به مثال بالا بر میگردیم که در آن شما ۹۰ کیلو وزن دارید و روزانه ۲۰۰۰ کالری میبایست مصرف کنید :

شما اکنون در روز میبایست ۱۸۰ گرم پروتئین (۷۲۰ کالری) و ۴۴ گرم چربی‌ (۴۰۰ کالری) مصرف کنید. به منظور میزان کربوهیدرات مورد نیاز، میبایست کالری حاصل از پروتئین و چربی‌ را جمع کرده و آن را از کالری کل روزانه کم کنیم.

این یعنی‌ (۲۰۰۰ – ۱۱۲۰ = ۸۸۰ کالری). اکنون برای محاسبه میزان کربوهیدرات به گرم میبایست ۸۸۰ را تقسیم بر ۴ کنید، زیرا هر گرم کربوهیدرات دارای ۴ کالری می‌باشد. بنابراین میزان کربوهیدرات روزانه برابر با ۲۲۰ گرم میشود. بنابراین میزان کالری کل روزانه و تقسیم بندی درشت مغذی‌ها به این شرح است :

۱۸۰ گرم پروتئین

۲۲۰ گرم کربوهیدرات

انتخاب‌های غذایی برای کات در بدنسازی

بسیاری از مردم در دوره کات نمیدانند که از چه نوع مواد غذایی میبایست استفاده کنند. اگرچه این موضوع در بین بسیاری از افراد در دنیای فیتنس میتواند بحث برانگیز باشد، اما یک کالری همچنان یک کالری است و هیچ ماده غذایی خاصی‌ وجود ندارد که ذاتا شما را چاق کند. اما این امر، به هر حال، بخش کوچکی از دورنمای اصلی‌ می‌باشد.

هنگام اجرای یک دوره کات جدی، گرسنگی میتواند یک مشکل جدی و واقعی باشد. اگرچه هیچ ماده غذایی وجود ندارد که ذاتا باعث چاقی شما شود، اما یک سری مواد غذایی هستند که در زمینه سیر کنندگی کار خاصی‌ را انجام نمیدهند و باعث میشوند تا شما اشتهای بیشتری پیدا کنید. این مواد غذایی اغلب همان منابع غذایی بیشتر فراوری شده هستند که باعث میشوند تا بیشتر گرسنه شوید.

اگر به اندازه ای خوش شانس باشید که بیش از حد عیب بزرگ روش کم کردن میانگین گرسنه نشوید، پس دوره کات شما از نظر انتخاب‌های غذایی، میتواند بسیار منعطف تر شود. اما اگر مساله گرسنگی به یک مشکل تبدیل شود (که در اکثر افراد اینگونه است)، سپس پایبندی به مصرف غذا‌های دارای یک ماده و کامل ممکن است بهترین راهکار شما باشد.

پایبند به مصرف پروتئین‌های کامل و کم چرب نظیر مرغ، ماهی‌ و گوشت‌های کم چرب بمانید. برای چربی‌ ها، از منابع سالم استفاده کنید نظیر روغن‌ها و آووکادو و مقداری اندک از چربی‌‌های اشباع حاصل از مصرف گوشت و لبنیات.

اگر بخش اعظمی از کربوهیدرات مورد نیاز روزانه شما از سبزیجات و دیگر منابع پر حجم نظیر سیب زمینی‌، جو دو سر و … تامین شود، پس به احتمال زیاد، گرسنگی شما تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

تمرینات موثر برای کات در بدنسازی

بسیاری از مردم در دوره کات مرتکب اشتباه شده و مدام برنامه تمرینات خود را تغییر میدهند. بر اساس آن دانش قدیمی‌، بخش اعظمی از عضلات در بازه ۸ تا ۱۲ تکرار ساخته میشوند.

کاری که شما هنگام دوره کات نباید انجام دهید، کاهش ناگهانی میزان وزنه‌های تمرینی و تنها استفاده از ست‌های با تکرار بالا می‌باشد. انجام این کار یعنی‌ از دست دادن عضلات با ارزشی که در طول دوره حجم ساخته شده‌اند. کاری که باید انجام دهید این است که با سنگین‌ترین وزنه‌ها در بازه ۸-۱۲ تکرار کار کنید و پایبند به انجام همان کارهایی باشید که وهله اول باعث ساخت عضلات شما شده‌اند.

برنامه کار با وزنه شما باید طوری باشد که تا بیشترین حد ممکن عضلات شما را حفظ کند و نباید تمرکز تنها روی چربی‌ سوزی باشد. رژیم غذایی و تمرینات هوازی به اندازه کافی‌ میتوانند به کاهش وزن شما کمک کند.

زمان مصرف وعده‌های غذایی

زمان مصرف وعده‌های غذایی دارای نقش مهمی‌ در دوره کات نمیباشد، اما میتواند در زمینه کاهش گرسنگی کمک کننده باشد. از آنجایی که میزان مصرف پروتئین بالا می‌باشد (حداقل ۲ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن)، احتمالا آسان تر است که این مقدار را در چندین وعده در روز مصرف کنید تا بیشترن تاثیر آنابولیک ممکن را شاهد باشید.

اگرچه میتوانید بخش اعظمی از کربوهیدرات روزانه خود را در زمان نزدیک به تمرین مصرف کنید تا عملکرد بهتری داشته باشید، اما این کار ممکن است همیشه بهترین گزینه نباشد. اگر این کار را انجام دهید، ممکن است در دیگر زمان‌ها احساس گرسنگی کنید، در حالی‌ که میشد از آن کربوهیدرات‌ها استفاده بهتری را کرد. هدف اصلی‌ دوره کات کاهش چربی‌ بدن شما می‌باشد، و بهترین راه انجام این کار، مبارزه با گرسنگی و مصرف مواد غذایی در زمانی‌ است که بیشترین حس گرسنگی را دارید. تعداد وعده‌های غذایی و زمان مصرف آنها زیاد اهمیت ندارند، بنابراین این دو مورد را طوری انتخاب کنید که باعث سیری بیشتر و گرسنگی کمتری در شما شود.

پروتئین میتواند در این زمینه استثنا باشد و حداقل باید ۲ وعده پروتئینی در روز یا حداکثر ۶ وعده پروتئینی در روز مصرف کنید.

چه زمانی‌ باید دوره کات را شروع کنید؟

اگر فکر رفتن روی استیج را در سر دارید، پس صرف زمان بیشتر برای دوره کات بهتر از صرف زمان کمتر است. اکثر افراد دقیقا نمیدانند که چه مقدار چربی‌ اضافه دارند و برای رفتن روی استیج مسابقات، باید کات عضلانی شما در سطح بسیار بالایی باشد.

اگر در وضعیت بدنی خوبی‌ هستید و نسبتا بدن تان کم چرب می‌باشد، پس شاید بهترین زمان شروع دوره کات، ۱۶ هفته قبل از مسابقات می‌باشد. انجام این کار باعث میشود تا در هفته‌های پایانی شرایط را برای خودتان آسان تر کنید و دیگر نیازی نباشد که عجله کرده و عضلات خود را از دست دهید. اما اگر در شرایط بدنی خوبی‌ نیستید، این فرایند را می‌توان تا ۶ ماه در قالب چندین دوره کات و استراحت میان آنها انجام داد.

دوره کات در بدنسازی میتواند یکی‌ از جالب ‌ترین و چالش برانگیز‌ترین تجربیات زندگی‌ شما باشد. این دوره به معنای واقعی یک سبک زندگی‌ جدید است که پیروی از آن نیازمند یک تعهد بسیار جدی می‌باشد. در این دوره شما میتوانید حاصل تلاش‌های خود در باشگاه را به همگان نشان دهید و از آن لذت ببرید. مهم‌ ترین نکات در این دوره ایجاد یک کمبود کالری معقول برای بدن و دریافت پروتئین کافی‌ در رژیم غذایی می‌باشد. میزان دریافت کربوهیدرات و چربی‌‌ها نیز بسته به سلیقه غذایی، میتواند در هر فردی متفاوت باشد. گرسنگی میتواند به یک مساله جدی تبدیل شود، بنابراین نوع مواد غذایی و زمان مصرف آنها را طوری انتخاب کنید که باعث سیری و رضایت بیشتر شما شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.