محدودیت های استفاده از شاخص آرون


انتظار ها در پی کنفرانس بیت کوین 2021

تراکنش پوزهای فروشگاهی افزایش یافت/ رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

بانک اول - طبق اعلام شرکت شاپرک تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به اردیبهشت ماه، به ترتیب ۰.۰۷ و ۰.۳۹ درصد رشد داشته است.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا شرکت شاپرک در گزارشی شاخص های عملکردی منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ این شرکت را منتشر کرد که در زیر می خوانید:

فعالیت و عملکرد پذیرندگی در کل شبکه پرداخت الکترونیک کارت در این بخش بررسی شد که این بخش خود به سه زیر بخش "آمار عملکردی شاپرک"، "نفوذ محدودیت های استفاده از شاخص آرون منطقه ای" و نیز "شاخص های پراکندگی مبلغی تراکنش ها" تقسیم و در هر زیر بخش شاخص های مختلفی ارائه شده است.

آمار عملکردی شاپرک

در این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ تعدادی و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش و سهم هریک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت (خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده گیری) با ارائه شاخص هایی بررسی می شود.

آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک

در خرداد ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱.۲۸۸ میلیون تراکنش با ارزش ۱.۳۸۶ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه افزایش ۰.۳۲ درصدی در تعداد و ۴.۳۳ درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جدول ۲-۱ آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در اردیبهشت و خردادماه ۱۳۹۶ و درصد تغییرات آن درج شده و جدول ۲-۲ حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در خرداد ۱۳۹۵ محدودیت های استفاده از شاخص آرون و خرداد ۱۳۹۶ و درصد تغییرات آن است.

بر اساس مندرجات جدول ۲-۲ تراکنش های خرداد ماه ۱۳۹۶ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر تعدادی ۳۴.۲۷ درصد و از نظر ریالی ۳۳.۸۳ درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی است. از جمله سایر عوامل تاثیر گذار بر تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک، می توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، افزایش تعداد دارندگان کارت، افزایش تعداد کارت و افزایش میل استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی، اشاره کرد.

رشد حقیقی ارزش تراکنش‌های شاپرک

در اقتصاد برای ارائه تحلیل های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می کنند. به این مفهوم که متغییر ارزشی اسمی را تورم زدایی کرده تا اثر عامل تورم موجب برداشت اشتباه و انحراف در تصمیم گیری نشود. لذا شاخص مناسب تر برای بیان رشد ارزش تراکنش ها، بیان آن به صورت رشد محدودیت های استفاده از شاخص آرون حقیقی و تورم زدایی شده است. در این بخش به دلیل عدم ارائه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خرداد توسط بانک مرکزی (تا تاریخ تهیه گزارش) از اطلاعات ماه گذشته استفاده شده است.

جدول ۲-۳ نشان میدهد ارزش اسمی تراکنش های اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به فروردین ماه افزایش ۳۲.۰۲ درصدی داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ کاهش ۳۱.۷۷ درصدی را تجربه کرده است.

تفاوت ارزش اسمی و حقیقی محدودیت های استفاده از شاخص آرون تراکنش های اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ (مقایسه نقطه به نقطه)، به دلیل ثبات تغییرات میزان شاخص قیمت در دوره یکساله، اختلاف کمتری دارد که آمار آن در جدول ۲-۴ ارائه شده است.

مندرجات جدول ۴-۲ بیانگر رشد ۳۳.۶۱ درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها که فاقد مقدار در برگیرنده تورم است ۱۹.۵۵ درصد است. کاهش در میزان تغییرات ارزش حقیقی تراکنش های نسبت به دوره های گذشته به سبب کاهش در میزان تغییرات نرخ تورم در دوره یکساله است.

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی توسط شاپرک پشتیبانی می شود که تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی را نشان خواهد داد.

در ارائه تعداد ابزارهای پذیرش، به جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیق تر از تعداد ابزار "فعال سیستمی" شده است. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در خرداد ۱۳۹۶ در قیاس با اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در جدول ۲-۵ ارائه شده است.

تعداد تمامی ابزارهای پذیرش در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه رشد مثبت را تجربه کرده که در این بین بیشترین رشد تعداد ابزار پذیرش در خرداد ماه ۱۳۹۶ مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است که ۵.۸۵ درصد از کل ابزارهای پذیرش فعال سیستمی شاپرک را شامل شده است. آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در جدول ۲-۶ ارائه شده است.

سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۸۸ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در حالی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است که عواملی از جمله وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، همچنین تعداد ابزار، فراگیر بودن، عدم نیاز به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل را نیز می توان از جمله دیگر عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که ممکن است در هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. متوسط تعداد تراکنش به ازای هر یک از ابزارها در جدول ۲-۷ به خوبی این موضوع را نشان می دهد.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۰.۱۸۴ تراکنش است محدودیت های استفاده از شاخص آرون که اختلاف قابل توجهی نسبت به متوسط تراکنش سایر ابزارها است. متوسط تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اختلاف بیش از ۱۰.۰۹۰ و ۱۰.۰۰۸ واحدی با متوسط تعداد تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی را دارد. این در حالی است که به دلیل ممنوعیت های اعمال شده بر روی این ابزار توسط بانک مرکزی این ابزار تنها قادر به ارائه خدمت پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه بوده و ارائه سرویس های خرید کالا و خدمات و مانده گیری بر روی این ابزار ممنوع است. به عبارت دیگر ۱۱۹ میلیون تراکنش صادر شده توسط این ابزار تنها تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ است محدودیت های استفاده از شاخص آرون که در قیاس با تعداد تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ سایر ابزارها اختلاف بسیار زیادی مشاهده می شود.

تا پایان خرداد ۱۳۹۶ متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با اختلاف زیادی نسبت به سایر ابزارهای پذیرش در رده اول جدول فوق قرار دارد که لازم به ذکر است که این متوسط تا ماه آبان در اختیار ابزار پذیرش اینترنتی قرار داشته که به دلیل افزایش تعداد این ابزار از ابتدای آذرماه، متوسط مبالغ این ابزارها به شدت کاهش یافته است. در گزارش منتشر شده در آذر ماه به بررسی دقیق این موضع پرداخته شده و دلایل آن ذکر شده است. جدول ۹-۲ حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش درهر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدول تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی از این منظر رتبه نخست را دارد.

در شکل ۲-۲ ملاحظه می شود، تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت اردیبهشت ماه به ترتیب افزایش ۰.۰۷ و ۰.۳۹ درصدی داشته است. تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه افزایش ۰.۱۸ درصدی را تجربه نموده است و این در حالی است که مبلغ تراکنش های این ابزار در مدت مشابه کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است. در محدودیت های استفاده از شاخص آرون بررسی تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار موبایلی رشد ۰.۰۴ درصدی مبلغ تراکنش ها و ۰.۲۵- درصدی تعداد تراکنش های کاملا مشهود است. شکل ۲-۳ تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای خرداد ۱۳۹۶ و مقایسه آن با خرداد ۱۳۹۵ را نشان می دهند.

مبلغ تراکنش محدودیت های استفاده از شاخص آرون های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در خرداد ماه ۱۳۹۶ در حالی کاهش ۰.۰۹ درصدی را نسبت به خرداد ۱۳۹۵ تجربه نموده که تعداد تراکنش های این ابزار در مدت مشابه نرخ رشد ۲.۸۲ درصدی را تجربه نموده است. عملکرد ابزار پذیرش اینترنتی کاملا در جهت عکس ابزار کارتخوان فروشگاهی است به نحوی که در قبال کاهش ۰.۱۲ درصدی تعداد تراکنش های این ابزار مبلغ تراکنش ها افزایش ۰.۰۵ درصدی را تجربه کرده اند. تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز همانند ابزار پذیرش اینترنتی با کاهش ۲.۷ درصدی در تعداد و افزایش ۰.۰۴ درصدی در مبلغ تراکنش ها مواجه بوده است.

نگاهی به ده فیلم شاخص سال ۲۰۱۰

نمایی از فیلم

انتخاب ده فیلم از میان انبوهی از فیلم هایی که در سال گذشته در جشنواره های مختلف سینمایی و یا بر پرده سینماها به نمایش درآمد، کار چندان ساده ای نیست. آنچه از سینمای اروپا به ویژه سینمای فرانسه دیده شد، نشان داد که این سینما هنوز خلاق و پرتوان است و می تواند با فیلم هایی چون پیشگو (ژاک اودیار)، وارد خلا شو (گاسپار نوئه)، از خدایان و انسان ها (اگزویه بووا)، کارلوس (الیویه آسه یاس) و فیلم سوسیالیسم (ژان لوک گدار) تماشاگر را غافلگیر و شگفت زده کند.

سینمای اروپای شرقی به ویژه سینمای رومانی همچنان تازه و پرانرژی است و ساخته شدن فیلمی مثل آئورورا ( کریستی پوییو)، نشانه وجود نبوغ و ظرفیت های کشف نشده این سینماست.

سینمای روسیه که مدت ها بود حرف تازه ای برای گفتن نداشت، سال گذشته سرگئی لوزنیتسا کارگردان فیلم خوشی من را به دنیا معرفی کرد. فیلمی که تصویری رئالیستی اما بسیار خشن و بدبینانه از روسیه و اوکراین امروز ارائه می داد.

مانوئل دو الیویرا سینماگر برجسته پرتغالی در 103 سالگی، فیلم زیبای زندگی عجیب آنژلیکا را ساخت و با این کار ثابت کرد که سینما پیری نمی شناسد و اگر حرفی برای گفتن داشته باشی هیچ گاه برای آن دیر نیست.

رومن پولانسکی با همه گرفتاری های حقوقی و کشمکش هایی که با دستگاه قضایی آمریکا بر سر پرونده جنجالی رابطه جنسی اش با دختری سیزده ساله داشت، توانست فیلم نسبتا خوب نویسنده در سایه (نویسنده پشت پرده) را با الهام از زندگی تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا بسازد و بار دیگر توانایی ها و قابلیت های سینمایی خود را به نمایش بگذارد. فیلمی که جایزه بهترین فیلم سینمای اروپا را نصیب او کرد.

با وجود ظهور برخی سینماگران جوان و نسبتا خلاق در سینمای بریتانیا، هنوز سینماگران کهنه کار مثل مایک لی، کن لوچ و دنی بویل در سینمای این کشور حرف اول را می زنند. کن لوچ سال گذشته فیلم راه ایرلندی را با نگاهی انتقادی در مورد جنگ عراق و تجربه سربازان بریتانیایی حاضر در این جنگ ساخت، در حالی که مایک لی در فیلم سالی دیگر، بر روی مشکلات زندگی طبقه متوسط بریتانیا و تنهایی ها و سرخوردگی های آنها متمرکز شد. دنی بویل نیز در فیلم 127 ساعت، لحظات گرفتاری کوهنورد آمريکایی ارون رالستن را تصویر کرد که در سال 2003 مدت 6 روز بدون آب و غذا در شکاف کوهی گير کرد و اميدی برای زنده ماندن نداشت. دنی بويل موقعيت دراماتيک اين شخصيت فلج شده را در يک محيط بسته و بسيار محدود با مهارت تصوير کرد و توانست درام هيجان انگيزی بیافریند.

فیلم اسرائیلی لبنان ساخته ساموئل مواز درباره حمله اسرائیل به لبنان که تماما از زاویه دید یک راننده تانک اسرائیلی فیلمبرداری شده بود، نیز علیرغم تمام انتقادهایی که به زاویه دید کارگردان آن وارد است، بیانگر ظهور سینماگران مستقل و آگاهی است که با نگاهی انتقادی به بازخوانی تاریخ پرتنش خاورمیانه و جنگ فلسطین و اسرائیل می پردازند.

انتظار ها در پی کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱

انتظار ها در پی کنفرانس بیت کوین 2021

انتظار ها در پی کنفرانس بیت کوین 2021

میامی قرار است که میزبان هزاران نفر در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱ باشد. در اینجا به چند تن از شخصیت های برجسته و صحبت های مسئولین مراسم می پردازیم.

کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱

از پنجشنبه تا شنبه جمعیت عظیمی از متعهدان به بازار ارز دیجیتال در میامی جهت برگزاری کنفرانس بیت کوین گرد هم می آیند. این کنفرانس در مرکز اجلاس مانا، واقع در میامی برگزار می شود.

کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱ نسبت به قبل از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکت کننده های این کنفرانس برای اولین بار بعد از محدودیت های محدودیت های استفاده از شاخص آرون کرونا، در یک محیط به دور از دنیای مجازی یکدیگر را ملاقات می کنند.

کنفرانس بیت کوین امسال شخصیت های برجسته زیادی را به خود می بیند. در این کنفرانس برخی از اعضای مجلس سنا آمریکا، شخصیت های معروف، رمز نویس های مختلف، مدیر عاملان شرکت ها و طرفداران بازار کریپتو کارنسی حضور دارند. علاوه بر این، حضور ۵۰ هزار نفر نیز پیش بینی شده است.

شخصیت های مهم در کنفرانس بیت کوین

شخصیت های برجسته و مهمی نیز در این مراسم حضور دارند. از میان آنها باید به شهردار میامی، فرانسیس سوارز Francis Suarez، مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی MicroStrategy، مایکل سایلور Michael Saylor، جک دورسی Jack Dorsey و دوقلوهای وینکلوس، کامرون Cameron و تایلر وینکلوس Tyler Winklevoss اشاره کرد.

شهردار سوارز از این حقیقت پرده برداشت که بیت کوین خریداری کرده است. او این کار را محدودیت های استفاده از شاخص آرون پس از تصویب لایحه ۱.۹ هزار میلیارد دلاری مجلس سنا در ماه مارس انجام داده است.

کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱ همچنین شاهد حضور مقام های دولتی طرفدار بازار رمز ارز خواهد بود. این شخصیت های شامل سناتور وایومینگ سینسیا لومیس Wyoming Cynthia Lummis و رئیس ناظران مالی ایالات متحده آمریکا مانند کریس جیانکارلو Chris Giancarlo و برایان بروکس Brian Brooks است. جیانکارلو رئیس سابق کمیسیون معاملاتی ایالات متحده است. بروکس نیز اخیرا به عنوان مسئول نظارت بر ارز فعالیت کرده است.

سخنرانان در کنفرانس ۲۰۲۱

روز جمعه، سیلور Saylor، دوقلوهای وینکلوس Winklevoss و آنتونی پمپلیانو Anthony Pompliano مسئولیت گفتگو ها را به عهده می گیرند. این در حالی است که مایک نواگراتز Mike Novogratz از شرکت Galaxy Digital، مدیر عامل پاکسوس Paxos، چارلز کاسکاریلا Charles Cascarilla، استیو لی Steve Lee و روزنامه نگار آرون ویردوم Aaron Wirdum در گفت و گو های روز شنبه حضور خواهند داشت.

جک مالرز Jack Mallers، مدیر عامل شرکت زپ Zap با موضوع توسعه پذیری سخنرانی می کند. او در مورد بیزینس هایی صحبت می کند که از شبکه رعد و برق در کسب و کار خود استفاده می کنند. در این میان پروژه MIT جرمی روبین Jeremy Rubin با عنوان (بیت کوین همان دیفای DeFi است) رونمایی می شود. دیفای همان امور مالی غیر متمرکز است.

استخراج بیت کوین

اخیرا انتقاداتی در مورد استخراج بیت کوین صورت گرفته است. بنابر این تعجب آور نیست اگر ببینیم که چند صفحه را تنها به این موضوع اختصاص داده باشند. موضوعاتی با عناوین ” پرونده اخلاقی برای بیت کوین” و ” استخراج بیت کوین مشکلات انرژی ما را برطرف می کند.” از جمله موضوعاتی هستند که به آنها می پردازند.

در این کنفرانس موضوعات دیگری نیز به بحث گذاشته می شود. موضوعاتی که در مورد تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای، اثبات ذخایر و بانکداری بدون بانک است.

در آخر

کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۱ متفاوت تر از سال های دیگر برگزار خواهد شد. در این کنفرانس شاهد حضور افراد مطرح و شخصیت های برجسته در حوزه بازار کریپتو کارنسی خواهیم بود. علاوه بر این بسیاری از شخصیت های سیاسی نیز در این کنفرانس سخنرانی خواهند کرد. این کنفرانس بعد از محدودیت های کرونا برگزار خواهد. این تجربه ای جدید برای حضار است زیرا بعد از مدت ها در یک مکان به صورت حضوری و به دور از فضای مجازی یکدیگر را ملاقات خواهند کرد. تخمین زده اند که حدود ۵۰ هزار نفر در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

مدیر عاملان شرکت های مختلف در مورد آینده بیت کوین صحبت خواهند کرد. بسیاری از آنها در مورد استخراج بیت کوین و موضوعات دیگری که در رابطه با بیت کوین است سخنرانی می کنند. البته در این کنفرانس موضوعات دیگری همچون تحلیل داده ها و استفاده از ذخایر برای استخراج بیت کوین نیز مورد بحث و تحلیل قرار خواهند گرفت.

به نظر شما آیا سرنوشت بیت کوین درست طبق پیش بینی ها خوهد شد؟ آیا این شخصیت های برجسته بر آینده بیت کوین تاثیر خواهند گذاشت؟ آیا استخراج بیت کوین متوقف خواهد شد؟

رمز ارز مارکت آخرین اخبار را از این رویداد بزرگ در اختیار شما قرار می دهد. نظرات خود را در رابطه با این کنفرانس با ما به اشتراک بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.