معاملات محجورین چگونه است؟


بطلان معامله به دلیل حجر

بطلان معامله به دلیل حجر

چه زمانی تأیید بطلان معامله به دلیل حجر جایز است؟

اگر به دنبال راه های برای اثبات دلایل بطلان معامله به دلیل حجر هستید حتماً این مقاله ما که پیرامون موضوع مذکور از لحاظ بررسی حقوقی و نکات کلیدی مربوط به آن می باشد برایتان جذاب و شنیدنی است. به طور کلی حجر به معنای ممنوع کردن شخص از معامله و تصرف اموال و دارایی های خودش است. از جمله بارز ترین دلایلی که موجبات بطلان معامله به دلیل حجر را فراهم می آورند مواردی از قبیل صغیر بودن مالک، جنون و شیدایی، ورشکستگی کامل و یا شرایطی است که شخص به طور کامل عقل خود را از دست داده است. از این رو و بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران انجام معاملات با چنین شخصی باطل و غیر قابل تأیید است. نمونه رای حکم حجر جهت مطالعه کلیک کنید.

چنانچه معامله ای میان طرفین قرارداد انجام پذیرد که یکی از طرفین شخص غیر ممیز یا همان محجور باشد شخص طرف مقابل پس از مطلع شدن از قضیه به راحتی می تواند به دادگاه یا یکی از مراجع قضایی مراجعه نموده و حکم دادنامه مبنی بر غیر ممیز بودن طرف معامله خود را دریافت نماید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا بیشتر به پیرامون این مبحث بپردازیم.

شرایط بطلان معامله به دلیل حجر

شرایط بطلان معامله به دلیل حجر

طیف وسیعی از پارامترهای مهم را در بر می گیرد؛ اما آنچه که واضح و مبرهن بوده و بسیاری موسسه های حقوقی به پیرامون آن پرداخته اند این است که اثبات محجوریت کامل یک شخص باعث می شود تا تمامی معاملات مالی ولی باطل و غیر قانونی تلقی گردد. در چنین معاملاتی که غیر نافذ هم نامیده می شود زمانی که قیم شخص محجور وظیفه تصرف یا معامله مالی وی را بر عهده گیرد معامله واقعی و قانونی تلقی شده و دارای اعتبار می باشد…

ناگفته نماند:

چنانچه در شرایطی که شخص محجور صغیر یا غیر رشید باشد و از معاملات محجورین چگونه است؟ سوی قیم وی معاملاتی صورت گیرد اگر معامله مذکور به ضرر شخص نباشد و هیچ گونه تعهدی را برایش ایجاد نکند چنین معامله ای صحیح بوده و دارای اعتبار می باشد. اگرچه در برخی موارد معاملات قیم شخص محجور نیز باطل بوده و حکم دادستانی برای آن رد و غیرقانونی می باشد. به عنوان مثال قیم شخص محجور بدون اجازه دادستان حق معامله اموال و دارایی وی را ندارد.

از نظر معاملات محجورین چگونه است؟ قانون مدنی جمهوری اسلامی چنین معامله ای غیر نافذ نامیده شده و نوعی فضولی در اموال شخص محجور تلقی می گردد. از این رو اگر دادستان مذکور چنین معامله ای را تنفیذ نکند بطلان معامله به دلیل حجر اتفاق می افتد.

شرایط بطلان معامله به دلیل حجر

مرجع صالح برای رسیدگی

به طور کلی هر شخصی که با فرد محجور وارد معامله شده و قراردادی منعقد کند پس از اثبات حجر می تواند مدعی دعاوی شده و بر علیه طرفیت یا همان قیم محجور دادخواست دعاوی مبنی بر بطلان معامله به دلیل حجر را مطرح کند. این موضوع درباره تاجر ورشکسته یا هر شخصی که در زمره بدهکار ورشکسته باشد نیز صادق است. بهترین مرجع صالح رسیدگی دادگاه است. به ویژه اگر مالی که میان طرفین قرارداد(یکی از طرفین شخص محجور باشد) معامله شده باشد اموال غیر منقولی نظیر ملک باشد دادگاه بهترین مرجع صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع است. همچنین در رابطه با معاملات اشخاص ورشکسته، مرجع قضایی که حکم ورشکستگی وی را صادر نموده بهترین مرکز صلاحیت برای رسیدگی به بطلان معامله به دلیل حجر است.

آیا صرف ورشکسته بودن شخص دال بر بطلان معامله به دلیل حجر است؟

یکی از ابهاماتی که هموارهوجود دارد این است که اگر شخصی ورشکسته یا سفیه باشد بطلان معامله به دلیل حجر جایز است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت پیش از دادخواست ابطال معامله ابتدا بایستی حکم مبنی بر محجوریت شخص صادر گردد. بی شک ورشکسته بودن یکی از طرفین معامله نیز از چنین قاعده ای مستثنی نیست. در صورت تأیید موضوع از سوی دادگاه، دادستان زمان وقوع حجر را برای طرفین قرارداد معین می کند.

آیا امکان اخذ خسارت از محجور یا قیم وی وجود دارد؟

احتمالاً اگر در دعاوی حقوقی مبنی بر معامله محجور قرار گرفته باشید این سؤال در ذهنتان خطور کند که آیا در بطلان معامله امکان اخذ خسارت از طرف محجور یا قیم وی وجود دارد؟ پاسخ این سؤال منفی است؛ زیرا بر اساس ماده 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی شخص معامله کننده خود مسئول ضرر و زیان ناشی از معامله با فرد محجور است.

نحوه اجرا رأی

همان طور که در مطالب فوق نیز به آن اشاره شد معاملات میان طرفین به شرطی که یکی از آن ها محجور بوده و دادخواست آن اثبات گردد باطل ابلاغ شده و غیر قانونی می باشد؛ اما دادگاه رأی جدیدی را مختص به آن صادر نمی کند. به عبارتی دیگر دادگاه مربوطه تنها بطلان معامله به دلیل حجر را ثابت می کند. از این رو رأی مربوطه نیازی به مرحله اجرا ندارد.

نکات کلیدی

در مواردی که اثبات محجور بودن یکی از طرفین اعم از ورشکستگی نیاز به رأی معاملات محجورین چگونه است؟ دادگاه داشته باشد چنانچه حکم مربوطه از سوی دادستان صادر نشود نمی توان ادعای بطلان معامله به دلیل حجر را اثبات کرد. در واقع بایستی در ابتدا حکم مبنی بر محجوریت فرد از سوی دادگاه اجرایی شده و پس از آن تاریخ حجر نیز اعلام گردد تا در نهایت بتوان بطلان معامله را مطرح نمود

مالکی که به هر دلیلی اموال و دارایی خود را به شخص محجور اعم از صغیر، سفیه و… می سپارد(در صورت مطلع بودن از وضعیت) خود مسئول زیان به وجود آمده می باشد و حق ادعای خسارت ندارد.

چنانچه حکم مبنی بر حجر از سوی دادگاه صادر شده باشد طرف معامله می تواند به استناد به آن نسبت به بطلان معامله اقدام کند. این به این معنی است که دادخواست مذکور می تواند بر علیه دعاوی اشخاص ثالث مطرح گردد. در نتیجه نیازی به طرح دادخواست جداگانه و مستقل نیست.

وضعیت حقوقی محجورین

وضعیت حقوقی محجورین

زمانی که از وضعیت حقوقی اشخاص صحبت می‌کنیم، منظورمان این است که آیا شخص مورد نظر صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف قانونی خود را دارد یا خیر؟ اگر چنین حق و صلاحیتی برای وی مفروض است، چگونه و تحت چه شرایطی می‌تواند حقوق خود را ایفا و تکالیف خود را اجرا نماید؟

برای مطالعه وضعیت حقوقی محجورین ما به بررسی وضعیت آنها در انعقاد معاملات مختلف و نیز عقد نکاح به طور جداگانه می‌پردازیم. با ما تا انتهای مطلب «وکیل دادگستری و وضعیت حقوقی محجورین همراه باشید.

وضعیت حقوقی صغار

در این قسمت وضعیت حقوقی صغار ممیز و غیرممیز را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- صغیر غیر ممیز: به طور کلی، تمام معاملات صغیر ممیز اعم از صرفاً سودده و یا پایاپای، باطل است. تحت هیچ شرایطی این معاملات قابل تنفیذ نیست.

2- صغیر ممیز: معاملات صرفاً سودده این اشخاص کاملاً صحیح و معتبر است. مانند هبه و صلح بلاعوض. لیکن معاملاتی که امکان زیان در آن وجود دارد مثل بیع، اجاره و غیره باطل‌اند.

نکته در خصوص نکاح صغار

بر اساس مقررات قانون مدنی، سن ازدواج در دختران 13 سال تمام و در پسران 15 سال است. بنابراین ازدواج آنها زیر سن مزبور، با مانع قانونی مواجه است. لیکن چنانچه ولی آنها اجازه نماید امکان نکاح برای آنها زیر سن قانونی نیز وجود دارد.

وضعیت حقوقی سفیه

به طور کلی، معاملات سفیه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- معاملاتی که صرفاً سودده هستند مثل هبه و صلح بلاعوض: انجام این معاملات از سوی سفیه صحیح بوده و بلااشکال است.

2- معاملاتی که امکان ورود زیان در آنها وجود دارد: حکم این دسته از معاملات بر اساس قانون، غیرنافذ است. یعنی این که چنین معامله‌ای نیاز به تنفیذ قیم دارد.

نکته در خصوص نکاح سفیه یا غیررشید

بر اساس قانون هیچ گونه ممنوعیتی برای ازدواج سفیه یا غیررشید وجود ندارد. بنابراین عقد نکاح که توسط سفیه و یا غیررشید منعقد می‌گردد، صحیح است. البته در خصوص مسائل مالی مربوط به ازدواج مثل مهریه، نمی‌تواند بدون اذن قیم خود اقدام نماید. و چنانچه رأساً مالی را به عنوان مهریه تعیین نماید، غیرنافذ بوده و قابل ابطال است.

موضوعات: دعاوی حقوقی ,
برچسب ها: وضعیت حقوقی محجورین ,
[ بازدید : 36 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :

محجورین در حقوق ایران چه کسانی هستند؟

محجورین در حقوق ایران

همه‌ی اشخاص به صرف انسان بودن به‌طور بالقوه این توانایی را دارند که صاحب حقوق و تکالیفی شوند. به عنوان مثال همه حقِ دارا شدن و تملک اموال را دارند. به این امر در اصطلاح حقوقی «اهلیت تَمَتُع» گفته‌ می‌شود. اهلیت تمتع به این معناست که اشخاص‌ می‌توانند دارای حق باشند؛ اصولا همه‌ی افراد و اشخاص اهلیت تمتع دارند. اما زندگی در اجتماع علاوه بر دارا شدنِ حقوق، نیازمند اجرا و انجام برخی اعمال حقوقی نیز هست (به عنوان مثال بستن قرارداد با دیگران، ازدواج کردن، طلاق گرفتن، وصیت نامه نوشتن و …). بنابراین علاوه بر اهلیت برخوردار شدن از حقوق و تکالیف، افراد باید توانایی و شایستگی اجرا و انجام اعمال حقوقی را نیز داشته باشند. به این توانایی و شایستگی در اصطلاح حقوقی «اهلیت اِستیفا» گفته‌ می‌شود. گفتیم که همه‌ی اشخاص به صرف انسان بودن دارای اهلیت تمتع هستند اما همه‌ی افراد لزوما اهلیت استیفا ندارند. به افرادی که اهلیت استیفا ندارند «مَحجور» گفته‌ می‌شود. محجور به معنای شخصی است که حق انجام دادن اعمال حقوقی مانند بستن قرارداد را ندارد. این نوشته را بخوانید تا ببینید محجورین در حقوق ایران چه حقی دارند.

چه کسانی محجورند؟

محجورین در حقوق ایران

محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است را انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد به عمل‌ می‌آورد.

به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب‌ می‌شوند:

۱. صغیر

منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، صغیر هستند و حق انجام اعمال حقوقی را ندارند. این افراد نیاز دارند که ولی (پدر یا پدربزرگ پدری) یا یک قیم (که منصوب دادگاه است) بر تصمیمات و اعمال حقوقی آنان نظارت داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که درست است که صغیر محجور است اما بسته به سن و سالش ممکن است دارای قوه‌ی درک و تمیزِ نسبی باشد. در این موارد صغیر‌ می‌تواند برخی اعمال کوچک حقوقی –مانند خرید و فروش از یک مغازه خوار و بار فروشی- را بدون نیاز به ولی یا قیم انجام دهد.

به علاوه صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض کند. یعنی اگر کسی مالی را به او ببخشد، مالک آن شود هر چند که ممکن است اجازه‌ی دخل و تصرف در آن را نداشته باشد؛ مثلا نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل یا واگذار کند.

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد (رسیدن به قوه‌ی درک و تمیز عقلی) دیگر محجور نیست و‌ می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد. منظور از رشد این است شخص توانایی اداره‌ی اموال خود را به‌طور عقلانی پیدا کرده باشد. در قوانین ایران، مطابق شرع اسلام سن بلوغ پسران ۱۵ سال قمری و سن بلوغ دختران 9 سال در نظر گرفته‌ می‌شود. با این وجود سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. سنی که در بیشتر کشورها برای رشد در نظر گرفته‌ می‌شود 18 سال است.

۲. سفیه

منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. گفته‌ می‌شود که سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی صرف‌ می‌کند و صفتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شود و مانع از صرف آنها در راه‌های غیرعقلانی شود. باید توجه داشت که این عدم توانایی باید به طور غالب و همیشگی وجود داشته باشد و اگر فردی گاهگاهی اموالش را بد صرف‌ می‌کند، به این معنا نیست که سفیه است.

باید توجه داشت که درست است که سفیه محجور محسوب‌ می‌شود و نیاز به ولی و قیم دارد تا تصمیمات او را تأیید کنند اما حجرِ سفیه تنها محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی (ازدواج، طلاق، حضانت و …) حق انجام اعمال حقوقی بدون تأیید ولی یا قیم خود را دارد.

سفیه هم مانند صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.

۳. مجنون

کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اساس تکالیف انسان داشتن قوه‌ی تمیز و اراده است و حتی تکالیف مذهبی هم از عهده‌ی شخصی که فاقد قوه‌ی تمیز باشد، برداشته شده‌اند. اعمال حقوقی این شخص هم چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.

باید دقت داشته باشیم که مجنون با سفیه یکی نیست. سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند اما قوای عقلی او مختل نیست.

در قانون ایران میان درجات مختلف جنون تفاوتی گذاشته نمی‌شود و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا در صورت لزوم به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را به نیابت از او انجام بدهد.

معاملات محجورین چگونه است؟

در عالم حقوق و به ویژه حقوق اسلامی، همواره بر سر اعمال حقوقی محجورین و روابط حقوقی آنها، بحث و جدل وجود داشته است. افراد به محض تولد، دارای شخصیت حقوقی می شوند. در واقع شایستگی برخورداری از تمامی حقوق و تکالیف را پیدا می کنند و زمانی اعمال این حقوق و تکالیف موضوعیت پیدا می کند که اهلیت استیفا داشته باشند. در واقع محجورین قصه ی متفاوتی دارند. در ادامه به طور تفصیلی با شخص محجور و دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه آشنا خواهیم شد. پس با یکی دیگر از مجموعه مقالات موسسه حقوقی وکلای تلفنی همراه ما باشید.

هزینه مشاوره حقوقی

منظور از شخص محجور چیست؟

قبل از بررسی دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه ، لازم است که با تعریف محجورین آشنا شویم. تمامی دکترین حقوقی تعریف واحدی از محجور ارائه داده اند. همانطور که گفته شد، اهلیت نقش به سزایی در صحت معاملات دارد به طوری که آن را شرط صحت می دانند. اهلیت به دو نوع اهلیت تمتع (برخورداری از حقوق) و اهلیت استیفا (اعمال حقوق) تقسیم می شود. تمامی افراد دارای اهلیت تمتع می باشند اما داشتن اهلیت استیفا منوط به وجود شرایطی است. با این توضیحات می توان شخص محجور را اینگونه تعریف کرد: محجور کسی است که اهلیت استیفا ندارد. به عبارت دقیق تر به کسی محجور می گوییم که امکان تصرف در مسائل غیر مالی و از همه مهمتر مالی خود را ندارد و برای انجام این کار به یک فرد دارای اهلیت نیاز دارد. مهمترین عنصر تعریف اشخاص محجور ، عدم توانایی اداره ی امور مالی و غیر مالی است. از این جهت قانونگذار برای حمایت از آنها قوانینی را وضع کرده است.

مسئله ی دیگری که برای آشنایی با دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه ضروری است، آشنایی با انواع محجورین است. محجورین به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • صغار یا افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند.
  • اشخاص غیر رشید یا سفیه که علی رغم بالغ شدن، معاملات آنها صبغه عقلایی ندارد.
  • اشخاص مجنون یا دیوانه که به دو دسته ی مجنون دائمی و ادواری تقسیم می شوند.

مشاوره حقوقی حجر و اثبات آن

چگونگی اثبات حجر

در مرحله ی بعدی برای بررسی دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه ، باید به نحوه ی اثبات حجر نیز اشاره کنیم. اثبات حجر منجر به صدور حکم حجر می شود و پس از صدور این حکم، محجور اجازه ی دخالت در امور غیر و مالی خود را ندارد. اما حجر چگونه اثبات می شود؟ راه های بسیار زیادی برای اثبات حجر وجود دارد. ولی سریع ترین راه و در دسترس ترین راه، مراجعه به پزشکی قانونی می باشد. برای این روش، لازم است که یک نامه مبنی بر محجور بودن فرد مورد نظر از جانب پزشکی قانونی صادر شود و به دادگاه تقدیم شود. پس از آن، دادگاه حکم به محجور بودن شخص مذکور خواهد داد. راه دیگری نیز برای اثبات حجر وجود دارد و آن، شهادت شهود است. پس از اثبات این مسئله، اداره امور مالی و غیرمالی محجور به قیم، ولی یا سرپرست او می باشد. برای اثبات حجر بهتر است با وکلای مجرب موسسه حقوقی وکلای تلفنی ، مشاوره حقوقی داشته باشید.

دفاعیات محجور در دادگاه قابل قبول است؟

نکته ی مهمی که در رابطه با دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه ، وجود دارد این که آیا اصلا این دفاعیات مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ به طور کلی باید بگوییم که دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه ، شرایط ویژه ای دارد. اگر ولی یا قیم یا سرپرست محجور، خوانده ی پرونده ای باشد، هیچ معاملات محجورین چگونه است؟ مشکلی وجود ندارد و فرد می تواند از محجور دفاع کند. اما همانطور که گفتیم قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص محجور می باشد. در نتیجه اگر شخص محجوری، خوانده ی پرونده ای باشد، می تواند از دفاع در برابر دعوای مطروحه امتناع کند تا زمانی که قیم، ولی یا سرپرست او در دادگاه حاضر شوند. این مسئله از ماده ی 86 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است.

هزینه مشاوره با وکیل حجر

چگونگی طرح دعوا علیه محجور

حال که با اعتبار دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه ، آشنا شدیم، لازم است که با نحوه ی طرح دعوا علیه محجورین نیز آشنا شویم. طرح دعوا علیه محجور ، به این معناست که وی، خوانده ی دعوا قرار بگیرد. شما به عنوان کسی که می خواهید از فرد محجور شکایت کنید، باید بدانید که شما در ابتدا باید دعوا را به طرفیت فرد محجور، اقامه کنید. اگر شما در فرم دادخواست خود به جای نام خوانده، نام قیم، ولی یا سرپرست محجور را بنویسید، دادخواست شما رد خواهد شد. همانطور که گفته شد، اگر فرد محجور، خوانده ی دعوایی باشد، وی می تواند از دفاع و پاسخگویی امتناع کند. در نتیجه نیاز است که پس از طرح دعوا به طرفیت شخص محجور ، ولی، قیم یا سرپرست وی به دعوا، دعوت شوند. البته طرح دعوا علیه محجور ، امری تخصصی است. در نتیجه برای اطلاع از کم و کیف مسئله، مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می کنیم.

نقش وکیل در پرونده دعوا علیه محجور

از آنجایی که محجورین غالبا، توانایی دفاع و احقاق حق خویشتن را ندارند و به علاوه ممکن است قیم یا سرپرست آنها نیز سواد حقوقی بالایی نداشته باشد، وکلای دادگستری در این پرونده ها، نقش با اهمیتی پیدا می کنند. به علاوه طرح دعوا علیه محجورین نیز ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد که وکلا، بیشتر از هر شخص دیگری بر آنها واقف هستند. در نتیجه ضروری است که جهت احقاق حق خود و جلوگیری از بروز ضررهای احتمالی، با وکلای مجرب موسسه حقوقی وکلای تلفنی ، مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان داشته باشید.

سوالات متداول

ضمن عرض سلام و خسته نباشید. در ابتدا باید بگوییم که حکم حجر وی باید قبل از امضای قرارداد بوده باشد. سپس در دادگاه باید ثابت کنید که معامله در حالت افاقه انجام نگرفته است.

سلام. به طور کلی پاسخ سوال شما مثبت است. اما فرد محجور، نمی تواند شخصا طرح دعوا یا شکایت کند و این کار باید توسط سرپرست، قیم یا ولی آنها صورت بگیرد.

سلام. وقت بخیر. خیر امکان پذیر نیست. درست است که ورشکسته، محجور حساب می معاملات محجورین چگونه است؟ شود. اما فقط اجازه ی تصرف در امور مالی خود را ندارد. البته برای راهنمایی بیشتر بهتر است با مشاوران ما در ارتباط باشید.

سلام. به طور کلی بله. اما نکته ی حائز اهمیت این است که همانطور که دفاعیات شخص محجور ‌در جلسه دادگاه امکان پذیر نیست، طرح دعوا نیز توسط او ممکن نیست. این کار را دادستان یا سرپرست جدید انجام خواهد داد.

سلام وقت بخیر. جواب سوال شما منفی است. در صورت انجام این کار، قرار رد دادخواست از جانب دادگاه صادر خواهد شد.

معامله با سالمندان در چه صورت باطل است؟

مشاوره حقوقی آنلاین؛ گاهی سالمند در شرایط حجر و ناتوانی قرار می‌گیرد، یعنی قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارد و قادر به تشخیص مصلحت خود نیست.

معامله با سالمندان در چه صورت باطل است؟

رویداد۲۴ برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است.

معامله با سالمندان

در قانون امور حسبی، برای افرادی که به واسطه ضعف، قدرت تشخیص مسائل اقتصادی را ندارند و قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند، تدابیری اندیشیده شده است.

اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد است. با این حکم مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شخص محجور می‌شوند. از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت‌هایی را نیز اعمال می‌کند. تا جایی که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ‌گونه تصرفی در اموالشان را نمی‌دهد و علت این امر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از شخص محجور است.

طبق قانون، دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین کند. شخص قیم بر اعمال و معاملات وی نظارت کرده تا ضرر و زیان مالی به وی وارد نشود.

پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار وی قرار می‌گیرد. او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند. قیم حق ندارد هیچ‌گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی ایجاد کند.

اگر سالمندی که محجور است، قبل از فوت خود اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کند و ورثه ایشان از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته باشند و بعد از فوت سالمند محجور مطلع شوند، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و شهودی، حجر متوفی را اثبات کرده و تقاضای ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند، که دراین‌صورت تمام معاملات متوفی محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.