مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری


چرا تراز پرداخت‌ها «تراز» نمی‌شود؟
«تراز پرداخت‌ها» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حاوی اطلاعات مفید به عنوان نشانه‌ای از عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورهای جهان است. تراز پرداخت‌های ناپایدار ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در امور مالی عمومی، نرخ ارز، نرخ بهره و دیگر متغیرهای سیاست‌های پولی و مالی داشته باشند. در اصول مالی یک کشور با کسری در تراز حساب جاری باید یک مازاد در حساب سرمایه و برعکس وجود داشته باشد و در نتیجه این خنثی‌سازی، تراز پرداخت‌ها باید همیشه «تراز» باشد و اجزای آن در توازن باشند. اما به دلیل مسائل عملی و واقعی، این اتفاق رخ نمی‌دهد و در این رابطه، خالص اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها به عنوان یک آیتم تراز‌کننده و عموماً به عنوان اختلاف آماری در نظر گرفته می‌شود. اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی همواره نشان‌دهنده آیتم‌هایی است که در تراز پرداخت‌ها ثبت نشده و از این‌رو ممکن است نشان‌دهنده بعضی شیوه‌های جریان سرمایه غیرقانونی باشد. اگر گزارش‌دهی نادرستی از حجم تجارت واقعی یا جریان سرمایه رخ دهد، عواقب احتمالی آن برای کل اقتصاد ممکن است شامل از دست دادن درآمد حاصل از مالیات، تامین مالی تجارت غیرقانونی مواد مخدر یا پولشویی باشد. در برخی متون، به عدم صحت در برآورد بدهی‌های خارجی یا موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی اشاره می‌کنند که به‌طور کلی به عواقب جدی برای پایداری سیستم پولی بین‌المللی منجر شده و در نهایت باعث بحران مالی می‌شود.

ابهام در خطاها و اشتباهات آماری

بر اساس آمارهای موجود، خالص حساب سرمایه(و مالی) در تراز پرداخت‌های کشور که در سال ۱۳۸۳ حدود شش میلیارد دلار بود، از سال ۱۳۸۴ منفی شده و تا سال گذشته نیز، همچنان منفی بوده است. به گونه‌ای که مجموعاً از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵(۱۱ سال گذشته) این حساب رقم تجمعی تقریباً منفی ۱۱۰ میلیارددلاری را ثبت کرده است که می‌توان به عنوان شاخصی از خروج سرمایه از کشور، آن را مورد توجه قرار داد.

بر اساس آمارهای موجود، خالص حساب سرمایه (و مالی) در تراز پرداخت‌های کشور که در سال 1383 حدود شش میلیارد دلار بود، از سال 1384 منفی شده و تا سال گذشته نیز، همچنان منفی بوده است. به گونه‌ای که مجموعاً از سال 1384 تا 1395 (11 سال گذشته) این حساب رقم تجمعی تقریباً منفی 110 میلیارددلاری را ثبت کرده است که می‌توان به عنوان شاخصی از خروج سرمایه از کشور، آن را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، یک جزء تقریباً مبهم دیگر از تراز پرداخت‌ها یعنی «اشتباهات و از قلم‌افتادگی» نیز طی سال‌های مورد بحث، در سال 1383 حدود مثبت 6 /0 میلیارد بوده است و به شکلی مشابه، از سال 1384 منفی شده و تا سال گذشته هم به روند منفی خود ادامه داده است. به گونه‌ای که طی این 11 سال، رقم تجمعی این شاخص هم حدود منفی 56 میلیارد دلار بوده است. با توجه به ابهاماتی که در زمینه این شاخص وجود دارد، در ادامه برخی از موضوعات و تفسیرهای ممکن برای ارقام این مولفه، بررسی می‌شود.

چرا تراز پرداخت‌ها «تراز» نمی‌شود؟
«تراز پرداخت‌ها» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حاوی اطلاعات مفید به عنوان نشانه‌ای از عملکرد اقتصاد یک کشور در مقابل سایر کشورهای جهان است. تراز پرداخت‌های ناپایدار ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در امور مالی عمومی، نرخ ارز، نرخ بهره و دیگر متغیرهای سیاست‌های پولی و مالی داشته باشند. در اصول مالی یک کشور با کسری در تراز حساب جاری باید یک مازاد در حساب سرمایه و برعکس وجود داشته باشد و در نتیجه این خنثی‌سازی، تراز پرداخت‌ها باید همیشه «تراز» باشد و اجزای آن در توازن باشند. اما به دلیل مسائل عملی و واقعی، این اتفاق رخ نمی‌دهد و در این رابطه، خالص اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها به عنوان یک آیتم تراز‌کننده و عموماً به عنوان اختلاف آماری در نظر گرفته می‌شود. اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی همواره نشان‌دهنده آیتم‌هایی است که در تراز پرداخت‌ها ثبت نشده و از این‌رو ممکن است نشان‌دهنده بعضی شیوه‌های جریان سرمایه غیرقانونی باشد. اگر گزارش‌دهی نادرستی از حجم تجارت واقعی یا جریان سرمایه رخ دهد، عواقب احتمالی آن برای کل اقتصاد ممکن است شامل از دست دادن درآمد حاصل از مالیات، تامین مالی تجارت غیرقانونی مواد مخدر یا پولشویی باشد. در برخی متون، به عدم صحت در برآورد بدهی‌های خارجی یا موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی اشاره می‌کنند که به‌طور کلی به عواقب جدی برای پایداری سیستم پولی بین‌المللی منجر شده و در نهایت باعث بحران مالی می‌شود.

نسبت خطاها به صادرات و واردات کل
بررسی آمارهای ارائه‌شده در تراز پرداخت‌ها از سال 1383 تا 1394 نشان می‌دهد نسبت اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری به صادرات و واردات کل در بعضی از سال‌ها بیش از پنج درصد است. این در حالی است که بر اساس عرف بین‌المللی اندازه عدد اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی نباید از مثبت (منفی) پنج درصد از کل صادرات و واردات کالا در طول دوره تجاوز کند. با وجود این، این نسبت از ابتدای دوره مورد بررسی (1383) تا سال 1389 فراتر از پنج درصد نوسان نکرده است، اما در سال 1390 و تا حدی هم تحت تاثیر کاهش مبادلات خارجی، این نسبت به یکباره افزایش چشمگیری داشته است. به‌طوری که نسبت خطاها به صادرات کل در سال 1390، منفی 5 /14 درصد و نسبت خطاها به واردات در همان سال بیش از منفی 27 درصد است. پس از آن این نسبت مجدداً کاهش داشته ولی در سال‌های 1393 و 1394 نوسان آن به بیش از پنج درصد رسیده است. علاوه بر این، بر اساس ادبیات موجود، به همان میزان که حجم معاملات بین‌المللی گسترش می‌یابد، ارزش مطلق اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی نیز افزایش خواهد یافت. بر همین اساس، با نگاهی به داده‌های صادرات کل و قدرمطلق اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی، مشاهده می‌کنیم که با افزایش صادرات کل در سال 1390، قدرمطلق اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی نیز رشد چشمگیری به نسبت سال‌های دیگر داشته است.

تفسیر مولفه خطاها در سایر کشورها
بر اساس تحلیل‌هایی که روی رفتار اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی در کشورهای پیشرفته مختلف شده است، می‌توان به شواهدی درباره دلایل افزایش خطاها و اشتباهات آماری دست یافت. بررسی داده‌های تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد به عنوان یک نسبت از حساب جاری کل و جریان حساب مالی و سرمایه، اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها با افزایش رشد جریان کل سرعت گرفته‌اند. هرچند که اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌های منفی فعلی می‌تواند به علت کم‌برآورد کردن سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشد. با وجود این بررسی‌ها حاکی از این واقعیت است که در طول سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خارجی رشد چندانی نداشته است. به عنوان مثال مطالعات روی داده‌های تراز پرداخت‌ها در کشور ایسلند، نشانگر منفی بودن اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی منفی است که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است. طبق بررسی‌ها، لغو کنترل ارز و فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در کنار تغییرات بزرگ در بخش مالی و نداشتن بانک اطلاعاتی در سال‌های اخیر؛ بخش مهمی از رشد خطاها را توضیح می‌دهد. در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی‌ها به‌طور مدام منفی بوده‌اند، که به دلیل اشکالات سیستماتیک -به خصوص در نتیجه لغو کنترل ارز و آزادسازی جریان سرمایه- بوده است. همچنین، در بررسی این موضوع در انگلستان، نتیجه گرفته شده بود که احتمالاً جریان پولی از روسیه برای هدف قرار دادن نوسان‌های قیمتی مسکن در لندن موثر بوده است. علاوه بر این، جریان سرمایه ثبت‌نشده کنونی در سوئد، نروژ یا ایالات متحده آمریکا با مقادیری به مراتب بیشتر از ارزش اسمی منتشر‌شده، ممکن است به‌طور قابل توجهی به دلیل عدم گزارش رسمی میزان سبد دارایی یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رخ داده باشد. جریان سرمایه مفقوده خود را در آیتم خطاها و ازقلم افتادگی نشان می‌دهد و ممکن است نشان‌دهنده پارادوکس مهمی در این کشورها باشد. به طور مثال ممکن است در اقتصادهای توسعه‌یافته عمدتاً به دلیل فقدان کنترل سرمایه و فرار از پرداخت مالیات شرکت‌های خصوصی و همچنین خانوارها باشد.

مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری

۰۵ آذر ۹۲ - ۱۸:۵۰

در ایران سرمایه های راکد فراوانی وجود دارد که بعضا به اشتباه مصرف می شوند و به جای سود آوری زیان ده می گردند. بعضی از روش های نادرست سرمایه گذاری ایرانیان در مطلب زیر آورده شده است.

6 سرمایه گذاری اشتباه ایرانیان


بانکی: سرمایه دریک تعریف عام و ساده اینچنین تعریف شده است"به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یافتن به مصرف بیشتر درآینده" و همانطور که از این تعریف بر می آید سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده.

در ایران سرمایه های راکد فراوانی وجود دارد که بعضا به اشتباه مصرف می شوند و به جای سود آوری زیان ده می گردند. بعضی از روش های نادرست سرمایه گذاری ایرانیان:

6 سرمایه گذاری اشتباه ایرانیان

از قدیم خرید طلا یکی از روش های سرمایه گذاری آینده خانواده های ایرانی بوده است. روشی که معمولا سود آور هم بوده اما در عمل آورده ای برای اقتصاد کشور نداشته و درحقیقت منجر به هدر دادن منابع ملی کشور شده است.

هرگاه قیمت طلا با افت یا تغییر مواجه شده مردم به شکل سنتی به دنبال خرید مسکن رفته اند که برای ما چیزی جز افزایش حبابی قیمت ها و دشواری خرید به همراه نداشته است

در حال حاضر قدرت خرید مسکن دهک های پایین جامعه به شکل چشم گیری کاهش یافته و به دنبال آن بحران مسکن و به تبع ازدواج را به همراه داشته است.

این تجارت پرسود این روزها با عرضه سیم کارت های اعتباری و اضافه شدن اپراتورهای تلفن همراه به شکل چشم گیری کم رنگ شده و از بین رفته است. اما مدت ها سرمایه های ایرانی راهی بازار تجارت آزاد سیم کارت تلفن همراه و فروش آن در بازار می شد.

تنها کشوری که در آن شما می توانید یک پراید بخرید و پس از چند سال استفاده از آن خودرو را باسود بفروشید ایران است! پس خرید و فروش حواله های خودرو هم امری مرسوم می شود که تقریبا تنها در ایران رایج است.

تجارت بنزین و فروش آن در بازار آزاد داخلی و حتی خارجی امری است که به دلیل ارزان بودن قیمت سوخت در کشور رواج یافت و جالب است بدانید پس از افزایش قیمت های حامل های انرژی هم همچنان به قوت خود باقی است.

بازار سیاه سوخت کشور محصولات ارزانش را به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای کوچک حاسیه خلیج همیشه فارس صادرمی نماید.

شنیده ها حاکی از آن است که شاید در آینده به جای یارانه نقدی بن کالا به خانواده های کم در آمد تعلق بگیرد. این خبر یاد خرید و فروش کوپن و کوپن فروش های مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری مقابل درب فروشگاه های زنجیره ای را در خاطره ها زنده می کند. تجارت و سرمایه گذاری که اگرچه غیر قانونی و سیاه بود اما سالها در کشور مرسوم بود.

اشتباه در ثبت نام لاتاری

اشتباه در ثبت نام لاتاری

ثبت نام صحیح در لاتاری، بسیار مهم بوده و در برنده شدن متقاضیان، تاثیر خواهد داشت. احتمال بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری 2024 ، وجود دارد که باعث می‌ شود تا شرکت کنندگان، از دور رقابت خارج شوند. برخی اشتباهات رایج، ممکن است در هنگام ثبت نام لاتاری رخ دهند و سبب رد صلاحیت شدن افراد شوند. همچنین، اشتباه در ثبت نام لاتاری، قابل جبران نمی باشد.

برای مشاوره اشتباه در ثبت نام لاتاری

برای مشاوره اشتباه در ثبت نام لاتاری

عناوین اصلی این مقاله

قرعه کشی لاتاری، یکی از بزرگ‌ ترین قرعه کشی‌ هایی است که هر ساله، در جهان برگزار می‌ شود و شرکت کنندگان در این قرعه کشی، می‌ توانند شانس خود را برای اخذ گرین کارت و اقامت کشور آمریکا، امتحان کنند.‌ با اینکه در این قرعه کشی، برنده شدن، کاملا به شانس شرکت کنندگان بستگی دارد، اما ثبت نام صحیح در لاتاری، بسیار مهم بوده و در برنده شدن، تاثیر خواهد داشت.

احتمال بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴، وجود دارد که باعث می‌ شود شرکت کنندگان، از دور رقابت خارج شوند. اشتباهات رایجی که ممکن است در ثبت نام لاتاری، رخ دهند، می تواند دلیلی باشد که باعث رد صلاحیت شدن متقاضیان شود.

به همین دلیل، در ادامه، در رابطه با اشتباهات رایج در ثبت نام لاتاری، عواملی که باعث رد صلاحیت شدن در لاتاری بعد از برنده شدن می شود و همچنین، در مورد اینکه آیا امکان برطرف کردن اشتباهات ثبت نام لاتاری وجود دارد؟ مطالبی آورده شده است.

اشتباهات رایج در ثبت نام لاتاری 2024

در صورتی که مایل به شرکت در لاتاری آمریکا، هستید، لازم است بدانید که پروسه‌ ثبت نام لاتاری، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است، به درستی و بدون اشتباه انجام شود. بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری، باعث می‌ شود تا شما از قرعه کشی خارج شوید و شانس خود را برای اخذ گرین کارت امریکا از دست بدهید.

برای جلوگیری از بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری 2024، لازم است تا با خطاهایی که ممکن است در زمان ثبت نام لاتاری، رخ دهند آشنایی داشته باشید؛ کسب این اطلاعات، باعث جلوگیری از ثبت نام اشتباه لاتاری، شده و سبب می‌ شود تا مراحل ثبت نام به درستی، کاملا سریع و آسان طی شوند.

وارد کردن اطلاعات هویتی نادرست، یک اشتباه در ثبت نام لاتاری به شمار می‌ رود؛ البته، اگر از لاتاری، برنده خارج شوید، این اشتباه، تاثیری روی برنده شدن شما نخواهد داشت. به طور کلی، بعد از این که ثبت نام خود را نهایی کنید، در صورت وارد کردن هر گونه اطلاعات نادرست، امکان تصحیح آن‌ ها، برای شما وجود نخواهد داشت.

به هر حال، لازم است که از قبل ترجمه‌ انگلیسی فرم ثبت نام لاتاری آمریکا، اطلاعات شخصی خود را در کنار دستتان داشته باشید تا در هنگام ثبت نام، دچار اشتباه نشوید و اطلاعات را به درستی وارد کنید. علاوه بر آن، بهتر است در پایان ثبت نام، اطلاعات وارد شده را از نو بررسی کنید و از صحیح بودن این اطلاعات، مطمئن شوید و در آخر، ثبت نام خود را نهایی کنید. لازم به ذکر است، که اشتباهات فاحش، نظیر وارد کردن تاریخ تولد اشتباه، عواقب سنگینی را به همراه خواهد داشت.

یکی از مهم‌ ترین مراحل در ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴، بارگذاری کردن یک عکس مناسب در سایت ثبت نام، است. عکس شما باید متناسب با قوانین لاتاری باشد. بارگذاری عکسی که با شرایط لاتاری، مطابقت نداشته باشد، بزرگ‌ ترین اشتباه در ثبت نام لاتاری، است، چرا که وجود هر گونه اشتباه در عکس بارگذاری شده، باعث حذف شما از ردیف شرکت کنندگان لاتاری، خواهد شد.

برای تهیه‌ یک عکس مناسب، بهتر است به عکاسی مراجعه کنید که عکسی، مطابق با شرایط و قوانین لاتاری، از شما بگیرد و در هنگام مراجعه به این عکاسی، اعلام کنید که قصد گرفتن عکس لاتاری، دارید. حالت چهره، وضوح عکس، بک گراند مناسب و بسیاری از عوامل دیگر، باید در هنگام عکس برداری برای لاتاری، مد نظر قرار گیرند؛ در غیر این صورت، عکس مورد نظر، مورد قبول واقع نخواهد شد.

ثبت نام در لاتاری را باید از طریق سایت اصلی قرعه کشی لاتاری، انجام دهید. سپردن پروسه‌ ثبت نام، به وبسایت‌‌ های نامعتبر، ممکن است باعث بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری، شود و در کنار آن، هزینه‌ زیادی را برای شما رقم خواهد زد. ثبت نام در لاتاری، بسیار آسان است. شما می‌ توانید خیلی راحت و سریع، فرم ثبت نام خود را پر کنید و ثبت نام خود را بدون کمک انجام دهید. البته، مراکز بسیاری وجود دارند که می‌ توانید برای ثبت نام درست در لاتاری، از آن‌ ها مشاوره بگیرید تا پروسه‌ ثبت نام را درست انجام داده و از رخ دادن هرگونه اشتباه در ثبت نام خود، پیشگیری کنید.

عواملی که باعث رد صلاحیت شدن در لاتاری 2024 بعد از برنده شدن می شود

به طور کلی، پروسه‌ لاتاری، در دو مرحله اجرا می‌ شود؛ مرحله‌ نخست، مربوط به قرعه کشی بوده که در آن، همه چیز به شانس شما بستگی دارد. البته، همانطور که گفته شد، باید ثبت نام خود در لاتاری را به درستی انجام دهید؛ چرا که وجود هرگونه اشتباه در ثبت نام لاتاری 2024، باعث می‌ شود تا از دور شرکت کنندگان قرعه کشی لاتاری، خارج شوید و پرونده‌ لاتاری، در همان مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری ابتدا، برای شما بسته خواهد شد.

مرحله‌ بعدی لاتاری، زمانی است که از این قرعه کشی بزرگ، برنده خارج شده‌ اید؛ در حقیقت همه چیز در این مرحله، مشخص می‌ شود و صدور گرین کارت آمریکا برای شما در این مرحله، قطعی خواهد شد. لذا لازم است که علاوه بر توجه داشتن به رایج‌ ترین اقدامات اشتباه در ثبت نام لاتاری، به عواملی که ممکن است باعث عدم پذیرش شما در مرحله‌ی دوم لاتاری شود نیز توجه داشته باشید و به این ترتیب، با موفقیت از عهده‌ این مصاحبه‌ مهم، بر بیایید.

موارد زیر، از جمله عواملی هستند که بروز آن‌ ها، ممکن است باعث رد صلاحیت شرکت کنندگان در مصاحبه‌ لاتاری، شود :

وارد کردن اطلاعات اشتباه در ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴، نه تنها ممکن است در مرحله‌ نخست برای شرکت کنندگان مشکل ساز باشد، بلکه مشکلات دیگری را نیز در مرحله‌ مصاحبه‌ لاتاری، به همراه خواهد داشت و ممکن است، باعث رد صلاحیت در لاتاری در این مرحله، شود.

اگر شرکت کنندگان متاهل، وضعیت تاهل خود را در فرم ثبت نام لاتاری، به اشتباه وارد کنند و از وارد کردن اطلاعات مرتبط با همسر و فرزندان خود، خودداری نمایند، در زمان مصاحبه لاتاری، دچار مشکل خواهند شد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در صورتی که شرکت کننده، مجرد باشد و ثبت نام خود را به اشتباه، به عنوان یک فرد متاهل انجام دهد، پس از برنده شدن در لاتاری و در مرحله‌ ی مصاحبه، رد صلاحیت خواهد شد.

نکته : در صورتی که در شرف طلاق هستید، اما، پروسه‌ طلاق شما هنوز نهایی نشده است، لازم است ثبت نام لاتاری خود را به عنوان فردی متاهل انجام دهید.

وارد کردن اطلاعات اشتباه در قسمت Country of Eligibility، از موارد دیگری است که سبب رد صلاحیت برندگان لاتاری، می‌ شود.

لازم است که اطلاعات شغلی و تحصیلی خود را مطابق با قوانین نظام آموزشی آمریکا، تکمیل نمایید؛ در غیر این صورت، پس از برنده شدن در لاتاری، ممکن است رد صلاحیت شوید. در طول ثبت نام در لاتاری 2024، اگر اطلاعات تحصیلی خود را به عنوان یک فرد دیپلمه وارد کنید، بعد از برنده شدن، لازم است مدارک دیپلم خود را با مدارک مورد تایید نظام آموزشی کشور آمریکا، معادل سازی کرده و به افسران مهاجرت، تحویل دهید.

آیا امکان برطرف کردن اشتباهات ثبت نام لاتاری 2024 وجود دارد؟

بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری 2024، بسیار رایج است و شرکت کنندگان به هر دلیلی ممکن است در پروسه‌ ثبت نام خود، دچار اشتباه شوند. سوالی که برای افراد پیش می‌ آید، این است که آیا می‌ توان اطلاعات اشتباه ثبت نام در لاتاری را تصحیح کرد؟ همچنین، با بروز هرگونه اشتباه در ثبت نام لاتاری، باید چه اقدامی انجام شود؟

به طور کلی، اگر بعد از ثبت نام، متوجه بروز اشتباه در ثبت نام لاتاری ۲۰۲۴ شوید، به هیچ وجه، امکان اصلاح اشتباه پیش آمده برای شما وجود نخواهد داشت؛ در واقع، با نهایی کردن پروسه‌ ثبت نام در لاتاری، هیچ راهی برای بازگرداندن فرم ثبت نام و اصلاح کردن اطلاعات غلط وارد شده در این فرم برای شرکت کنندگان وجود نخواهد داشت.

لذا، بهتر است پیش از این که ثبت نام خود را در زمان مهلت ثبت نام لاتاری، نهایی کنید، اطلاعاتی که در فرم ثبت نام وارد کرده‌اید را بررسی کنید و از درست بودن تمامی موارد، اطمینان حاصل نمایید. پس از ثبت نهایی اطلاعات و دریافت کردن پیام تایید ثبت نام، هیچ راه بازگشتی برای تصحیح کردن اشتباهات و اطلاعات غلطی که در فرم ثبت نام خود، وارد کرده‌اید وجود نخواهد داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اشتباه در ثبت نام لاتاری در کانال تلگرام حقوقی دینا عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اشتباه در ثبت نام لاتاری پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️اشتباهات رایج در ثبت نام لاتاری چه مواردی می باشند؟

✔️یکی از اشتباهات رایج در ثبت نام لاتاری وارد کردن اطلاعات شناسایی نادرست است که در متن مقاله نیز دیگر خطا هایی که باعث اشتباه در ثبت لاتاری می شوند آورده شده است.

2- ✔️چه عواملی باعث رد صلاحیت شدن در قرعه کشی لاتاری بعد از برنده شدن می شوند؟

✔️یکی از عواملی که باعث رد صلاحیت شدن در لاتاری بعد از برنده شدن می شود وارد کردن اطلاعات اشتباه در قسمت Country of Eligibility است در متن مقاله نیز دیگر عواملی که باعث رد صلاحیت در مصاحبه لاتاری می شوند آورده شده است.

3- ✔️آیا امکان اصلاح کردن اشتباهات در ثبت نام لاتاری وجود دارد؟

✔️به هیچ وجه امکان اصلاح اشتباه در ثبت نام لاتاری وجود ندارد در این مورد نیز در متن مقاله توضیحات بیشتری آورده شده است.

مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری

8 اشتباه رایج و تاثیرگذار مدیرسالن زیبایی در برند سازی

در این مقاله به مهمترین اشتباهات تاثیر گذاری می پردازیم که یک مدیر سالن زیبایی در مدیریت و برندسازی سالن زیبایی خود می کنند اشاره می کنیم.

در ادامه به پنج اشتباه سالن های زیبایی می پردازیم.

اموزش مدیریت و برندسازی سالن زیبایی و برندینگ

1:بی ثباتی

آموزش مدیریت سالن زیبایی

ثبات در ارائه خدمات با کیفیت، در مشتری مداری، تجهیزات و متریال های معتبر و … می تواند مشتریان شما را بیش از پیش افزایش دهد.
اشتباهی که سالن های زیبایی و مدیرسالن زیبایی بعد از اینکه سالنشان بزرگ و مشتریان زیادی به آن مراحعه کردند، این ثبات را فراموش یا کمرنگ می کنند و بعد از مدتی مشتریان آنها سالن های رقیب را انتخاب می کنند.

2:تقلید مدیرسالن زیبایی از سایر سالن ها

beauty salon

اشتباهی که مدیرسالن زیبایی مرتکب می شود این است که تمایل دارند بدون هیچ تغییر از سالن های برند و معروف منطقه خود تقلید کنند و بدون هیچ پیش بینی واقع بینانه ای تصور می کنند که ما هم شبیه آنها خواهیم شد. اما یادمان باشد شبیه سالن برند منطقه بودن نمی تواند اعتماد ایجاد کند.و در مشاوره سالن زیبایی بسیاری از این موارد پیش می آید که به اشتباه آن را انجام می دهند.
بجای تقلید ایده خلاقانه و متفاوت بگیرید و آن را در سالن خود پیاده کنید.

3:تلاش بیش از حد برای جذب همه مشتریان

جذب مشتری در سالن زیبایی

در مشاوره مدیرسالن زیبایی و مشاوره برندینگ سالن زیبایی بسیار تاکید می شود که همیشه به دنبال مشخص کردن طیف مشتریان خود باشید .بسیاری از سالن های برند تنها رمز موفقیت آنها همین امر بوده که خدمات خود را به همه مشتریان ارائه نمی کنند بلکه دارای مشتریان خاص متناسب با هویت و شخصیت سالن خوشان می باشند.بهتر است که از راضی نگه داشتن همه نوع مشتری اجتناب کرده و در عوض تلاش کنید تا با تمرکز بر کار خود و با حفظ برند هوشمندانه خود مشتریان خود را راضی نگه دارید.

4:استفاده از تصاویر نامناسب

سالن زیبایی


از تصاویر و نمونه کار های خودتان به گونه ای در ارائه به مشتری استفاده کنید که کلیشه ای نباشد و نظر آنها را جلب کند.
مخصوصا در کاتالوگ، بروشور و اینستاگرام باید تصاویرو نمونه کار های شما از بهترین کارها انتخاب شود.

5:عدم سرمایه گذاری در اینستاگرام و وب سایت

پیج اینستاگرام سالن زیبایی

بسیاری از پیچ های اینستاگرام سالن های زیبایی ای که در اینستاگرام فعالیت می کنند، فاقد جذایت محتوا شده اند، زیرا اکثرا از یک روش خاص پیروی می کنند و شبیه هم شده اند!
مدیرسالن زیبایی توجه کند که پیج های موفق سالن های زیبایی اهمیت فراوانی به آموزش، سرگرمی، تداوم محتوای روزانه یا هفتگی، هماهنگی و تناسب محتوا می دهند و مخاطب به راحتی با دیدن پیج سالن از هدف و رسالت سالن آگاهی پیدا خواهد کرد.
در زمینه وب سایت کافی است بررسی کنید و ببینید که سالن های برند باید در زمینه ایجاد وب سایت اقدام کنند، زیرا فقط اینستاگرام شهرت ایجاد نخواهد کرد بلکه ماندگار ترین تبلیغ برای سالن ما فضای جستجوی اینترنتی می باشد. زیرا ممکن است هر لحظه اینستاگرام یا شبکه های اینچنینی همانند تلگرام، فیلتر و یا از بین بروند. و آن گاه این سوال را از خودتان بپرسید که آیا من بعد از حذف اینستاگرام در فضای رقابتی باقی مانده ام یا خیر؟

6:وابستگی بیش از حد به عناصر برند سالن زیبایی خود

عناصر برندسالن زیبایی

عناصر برند که در مقاله برندینگ سالن زیبایی به آن اشاره کرده ایم(لوگو، رنگ،شعارو…) تنها زمانی می تواند تاثیر گذار باشد که ما استراتژی برند خود را پیاده و آنگاه برای شناخته شدن به آن نیاز داریم نه اینکه قبل از هیچ اقدامی بخواهیم بر روی این عناصر تمرکز بکنیم.اشتباهی که مدیرسالن زیبایی مرتکب آن می شود و سعی می کند که بر روی این عناصر تمکز کند و بس!

7: عدم استفاده از مشاور سالن زیبایی

مشاورسالن زیبایی

بدون هیچ تبلیغی شاید برایتان جالب باشد که از 120 برند برتر در حوزه زیبایی نظر سنجی بعمل آمده و بیش از 80 درصد این برند ها از مشاوران آگاه و خبره در این زمینه استفاده کرده اند، در ارتقا و پیشرفت سالن خود حتما از مشاوره سالن زیبایی و مشاورین برندینگ استفاده کنید. به قول ضرب المثل معروف ایرانی ها «تو مو بینی و من پیچش مو»

8: عدم سرمایه گذاری بر روی پرسنل

پرسنل سالن زیبایی

مدیرسالن زیبایی ها توجه داشته باشند که مهمترین بخش در برندینگ و افزایش مشتری و وفادار سازی مشتری بدون اغراق داشتن پرسنل حرفه ای و تاثیر گذار می باشد.پرسنل حرفه ای و آموزش دیده نعمتی است که هر مدیرسالن زیبایی ای آرزوی داشتن آن را دارد. و تا به امروز شما سالن معروف و برندی را سرغ ندارید که از پرسنل حرفه ای برخوردار نباشد.
پس حتما بر روی آموزش پرسنل خودتان سرمایه گذاری کنید.
برای تبدیل شدن سالن خود به سالن یک سالن برند خوشحال خواهیم شد در خدمت شما باشیم.

آیا سرمایه‌گذاری در سینما اشتباه است؟

آیا سرمایه‌گذاری در سینما اشتباه است؟

همیشه پای پول در میان است و حتی برای چرخیدن چرخه اقتصاد سینما هم باید پای سرمایه‌گذاران فرهنگی در این گذار باز شود تا بتوانیم پای چراغ روشن سینما بنشینیم و به آتی سینما با آرامش نگاه کنیم. به نظر شما یک سرمایه‌گذار فرهنگی می‌تواند در بیزینس هم موفق باشد یا او در این باب از پیش شکست خورده است و تنها با نگاهی هنرمندانه به این عرصه ورود کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا؛ در بحث اقتصاد سینما نقل قول‌ها متفاوت است. برخی معتقدند سینما باید خودش حق خودش را در گیشه بگیرد و برخی معتقدند سینما با توجه به رسالتی که دارد نیازمند حمایتی مستقیم است. سوالی که خبرگزاری برنا در گزارشی مفصل به آن پرداخته است که بخش نخست آن را یک هفته از نظر می‌گذرانید.

داریوش بابائیان: عده‌ای به دلیل پولشویی، سینما و نمایش خانگی را برهم ریخته‌اند

داریوش بابائیان سینمادار، تهیه‌کننده و مدیر پخش در سینمای ایران است که با تهیه آثاری چون افراطی‌ها، بازنده، خواستگار محترم و. در طول این سال‌ها معمولا در سینمای بدنه و گیشه فعالیت داشته است و البته در تمام این سال‌ها نیم نگاهی به جشنواره‌های مختلف نیز داشته است. این تهیه‌کننده در خصوص سرمایه‌گذاری در سینما با خبرگزاری برنا گفت‌وگویی داشته است.

داریوش بابائیان که اخیرا در حوزه آسیب‌های اجتماعی با فیلم «مورچه‌خوار» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی پسرش کیان بابائیان حضور داشته است در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذارها در سینما برنده می‌شوند یا خیر به خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا گفت: سرمایه‌گذاری در سینما چند دسته است‌. عده‌ای عاشق سینما هستند، بودجه می‌گذارند و می‌خواهند بازیگر شوند اما این افراد اکثرا ناموفق می‌شوند. چرا که سرمایه‌گذاری و تهیه‌ فیلم توانمندی، سابقه و پشت‌کار حرفه‌ای می‌خواهد. دسته‌ی دوم سرمایه‌گذارهای شرکتی و اسپانسرها هستند که برای مالیات و انجام امور فرهنگی بودجه می‌گذارند. دسته‌ی سوم‌ دسته‌ای هستند که تعدادشان بسیار زیاد است و به دلیل پولشویی، سینما و نمایش خانگی را برهم ریخته‌اند. این‌ افراد می‌خواهند مقداری از پول‌هایشان در این راه هزینه شود تا از این طریق بتوانند فعالیت‌های متفرقه خودشان را به راحتی انجام دهند.

او در ادامه با مثالی در خصوص ورود پول‌های کلان به سینما و پولشویی اضافه کرد: برخی از این سرمایه‌گذاران ۳۳ میلیارد هزینه می‌کنند اما تولیداتشان یا توقیف می‌شود یا اگر هم اکران شود شاید یک پنجمش بازگردد. بنابراین این ضرر و زیان‌ها برای این افراد هیچ اهمیتی ندارد چرا که به دنبال کارهای دیگری هستند.

بابائیان در پاسخ به این پرسش که گیشه سینما بیشتر در دست چه نوع آثار و ژانرهایی است گفت: حقیقتا سینمای کمدی اثرگذارتر است چرا که برای سرمایه‌گذار برگردان مالی دارد. اگر سرمایه‌گذارها سود نکنند حداقل ضرر هم نمی‌کنند. فیلم‌هایی که در ژانر کمدی بودند حتی در دوران کرونا هم موفق‌تر عمل کردند.

تهیه‌کننده فیلم‌ سینمایی «یک فراری از بگبو» در خصوص تولیدات کمدی دست پایین و سخیفی که این روزها در سینما ساخته می‌شود و به عقیده عده‌ای سینما را به ابتذال می‌کشاند عنوان کرد: تعدادی کارگردان و تهیه‌کننده هستند که این مسیر را دوست دارند و دست‌بردار نیستند. شما اگر نگاهی به پانزده فیلم کمدی اخیر سینما بیندازید که فروش نسبتا خوبی داشته‌ است متوجه می‌شوید که چه افرادی بیشتر این نوع تولیدات را حمایت و از این راه کسب درآمد می‌کنند.

او در خصوص تاثیر سرمایه‌گذار بر روی سلیقه مخاطب اظهار داشت: سرمایه‌گذارها بیشتر سلیقه خودشان را اعمال می‌کنند و نمی‌دانند قرار است که چه اتفاقی بیفتد‌. اگر بخواهیم به سلیقه مخاطب نگاه کنیم باید آثار گوناگونی در ژانرهای متفاوت داشته باشیم. خیلی‌ها از ژانر کمدی دورند و مثلا ترجیح می‌دهند فیلم‌های خانوادگی، ترسناک و. را ببینند. بنابراین سرمایه‌گذارها انتخاب‌کننده هستند. آن‌ها با تهیه‌کننده و کارگردان مشورت می‌کنند و بیشتر به دنبال کارهای کمدی می‌روند تا فروش بیشتری داشته باشند.

داریوش بابائیان تهیه‌کننده فیلم سینمایی «زهر عسل» درخصوص ساخت آثار هنری در سینما و حمایت ارگان‌ها عنوان کرد: وظیفه‌ی این قضیه بر دوش دولت و بنیاد سینمایی فارابی است. آن‌ها باید بودجه بگذارند تا بتوانند از ژانر جنگی، هنری، فرهنگی، جشنواره‌ای و سینمای کنار بدنه حمایت کنند. متاسفانه بنیاد سینمایی فارابی هم بیشتر نگاهش به حوزه کودک است و ارتباط بسیار کمی با آثار هنری برقرار می‌کند. گویا اخیرا بنیاد فارابی تصمیم گرفته از فیلم‌هایی که قرار است در سینمای هنر و تجربه اکران می‌شود حمایت‌ کند. البته حرف با عمل خیلی فاصله دارد باید ببینیم که در آینده چه پیش خواهد آمد.

سید ضیا هاشمی: ۹۹ درصد از سرمایه‌گذاران سینما بازنده هستند/ هیچ ارگانی از فیلم‌های هنری حمایت نمی‌کند

سید ضیا هاشمی را معمولا با فعالیت‌های مدیریتی در عرصه سینما می‌شناسیم. مدیریت سینماهای حوزه هنری و تاسیس شورای پخش فیلم در مجمع تهیه‌کنندگان از عمده فعالیت‌های اوست اما نمی‌توان حضورش را در فیم‌های پر سر وصدایی چون اعتراض و شوکران نادیده گرفت. هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا موضوع سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را بررسی می‌کند.

سید ضیا هاشمی تهیه‌کننده سینما که در کارنامه‌اش فیلم سینمایی «عروس» به کارگردانی بهروز افخمی با بازی نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب دیده می‌شود و این فیلم توانست در زمان اکران پر سر و صدا ظاهر شده و در گیشه نیز موفق عمل کند؛ معمولا در حوزه مدیریت‌های سینمایی هم صاحب نقل و نظر است. او در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذارها در سینما برنده می‌شوند یا خیر به خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا گفت: سینمای ایران با توجه به ورشکستگی در دوره‌های گذشته(حتی پیش از کرونا) و افت مخاطب امروزی دیگر توان چندانی در جذب تماشاگران ندارد و فقط معدود آثاری می‌توانند هزینه‌های خود را تامین و به سوددهی مالی برسانند. بنابراین باید بگویم در این وانفسا شاید فقط یک درصد از سرمایه‌گذاران موفق شوند که باز هم نمی‌توان نام برنده را بر آن‌ها گذاشت‌. تنها افرادی می‌توانند برنده باشند که فقط یک‌بار سرمایه‌گذاری کنند و با کسب موفقیت از گردونه این ریسک بزرگ خارج شوند مانند یک قمار باز. به جرات می‌توانم بگویم ۹۹ درصد از سرمایه‌گذاران سینما بازنده هستند.

او ادامه داد: امروزه سرمایه‌گذاری علاوه بر علاقه احتیاج به عشقی در حد جنون دارد‌. برخی سرمایه‌گذاران تنها برای شهرت وارد این حیطه شده و ظرف یکسال به خواسته خود نایل می‌آیند اما برخی نیز با درک شرایط جامعه و کرونا تصمیم می‌گیرند سفره‌ای را پهن کنند تا عده‌ای (۸۰ تا ۱۰۰ نفر) از همکاری در یک فیلم بهره‌مند شده و بیکار نباشند.

تهیه‌کننده فیلم «پرونده هاوانا» در خصوص ورود سرمایه‌های کلان و پول‌های مشکوک به سینما اضافه کرد: این بین برخی دیگر از سرمایه‌گذاران با آورده بیش از ۳۰ میلیارد بازیگران را تعیین کرده و با افزایش رقم تولید در سینما برای خود وجهه کسب کرده و سود خود را با ویرانی سینما همسو می‌کنند. شاید به هر دلیلی (ارائه بیلان‌کاری یا. ) که چندان تفاوتی ندارد اما هرچه هست تنها به فکر منافع خود و مقاصدشان هستند و با افزایش ارقام تولید نابودی سینما را ارمغان می‌آورند.

او در ادامه عنوان کرد: تعدادی از سرمایه‌گذارانی که امروزه مورد توجه هستند با ترغیب فیلمسازان اول وارد این حیطه می‌شوند. این دسته از سرمایه‌گذاران معمولا چند نفری بر روی کار اول یک فیلمساز سرمایه می‌گذارند و تعداد قابل توجهی از آن‌ها هم بر سر مالکیت فیلم مشکل و اختلاف پیدا می‌کنند. متاسفانه این گروه هم کمکی به سینما نمی‌کنند و برنده نخواهند بود. مگر اینکه فیلمی در جایگاه جهانی قرار بگیرد و بتواند در جشنواره‌های درجه‌یکی مانند کن مطرح شود. در آن صورت سرمایه‌گذار علاوه بر وجهه جهانی بازده مالی خوبی به دست می‌آورد.

سید ضیا هاشمی در پاسخ به این پرسش که گیشه سینما بیشتر در دست چه نوع آثار و ژانرهایی است گفت: طبیعی است که برخی از سرمایه‌گذاران به تولید آثار کمدی روی می‌آورند اما ما مگر چند فیلمساز کمدی داریم؟ از سوی دیگر فیلمسازان با بسیاری از صنوف و اقشار جامعه امکان شوخی ندارند. فیلمی مثل «اجاره‌نشین‌ها» که امروز مورد توجه است در زمان خودش با مشکلات اکران مواجه بود و چندان به مذاق برخی از دست‌اندرکاران خوش نمی‌آمد.

او در این‌ خصوص ادامه داد: حال اگر سرمایه‌گذاران به سراغ تولید آثار کمدی می‌روند یا قصد دارند آثاری کم‌ هزینه تولید کنند یا هزینه هم می‌کنند اما موفق نمی‌شوند دلیلش این مهم است که نویسنده امکان شوخی و فراهم آوردن موقعیت طنز با صنوف یا مسائل مختلف مبتلا به جامعه (اقتصاد_سیاسی) را ندارد بنابراین این تولیدات موفقیت چندانی به دست نمی‌آورند. مردم نیاز به دیدن آثار کمدی‌ که به مسائل اجتماعی و اقتصادیشان می‌پردازد دارند. حالا ممکن است این شوخی‌ها از نگاه کارشناسان سطحی باشد اما باز هم این تولیدات مورد اقبال عموم قرار می‌گیرند.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شوکران» درخصوص ساخت آثار هنری در سینما و حمایت ارگان‌ها عنوان کرد: در شرایط فعلی هیچ ارگانی از فیلم‌های هنری حمایت نمی‌کند. پیش‌تر فارابی یا گاهی حوزه هنری و کانون پرورش فکری روی فیلمنامه‌های هنری سرمایه‌گذاری می‌کردند اما امروزه همه ارگان‌ها کار ارزشی را در اولویت قرار داده‌اند. متر و معیار این آثار چگونه تعیین شده است که برخی فیلم‌ها ارزشی و دیگران ارزشی نیستند برای ما هم هنوز قابل درک نیست. تولید آثار ارزشی در دستور کار قرار گرفته و با اطلاعاتی که دارم هیچ ارگانی از آثار هنری حمایت نمی‌کند و ما تا سال ۱۴۰۲ با انبوهی از این دست آثار مواجه خواهیم بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.